Skip to content

Soudruh Kim Čong Un přijal návštěvu ministra zahraničních věcí USA

 

Pchjongjang, 8. října čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un v neděli 7. října přijal Mikea Pompea, ministra zahraničních věcí Spojených států amerických, na návštěvě KLDR.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně přivítal Mikea Pompea a nechal se s ním na paměť vyfotografovat v hotelu pro čestné hosty Pekhwawon.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vřele uvítal návštěvu ministra zahraničních věcí USA v KLDR a vysoce ho ocenil za energickou práci pro historický summit KLDR – USA a rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi při několikeré návštěvě Pchjongjangu.

Poté vážený soudruh nejvyšší vůdce promluvil s ministrem zahraničních věcí USA Mikem Pompeem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil, že bylo dosaženo pokroku při provádění společného prohlášení z 12. června, které bylo schváleno na prvním summitu KLDR – USA. Vyjádřil svou vděčnost prezidentu Trumpovi za to, že vykonal upřímné úsilí za tímto účelem a požádal Mikea Pompea, aby mu předal jeho pozdrav.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce společně s Mikem Pompeem ocenili pozitivně se rozvíjející situaci na Korejském poloostrově, podrobně vysvětlili návrhy na řešení problému denuklearizace a záležitostí obou stran a vyměnili si konstruktivní názory. Hlubokou diskusí došlo k výměně názorů nejvyšších představitelů obou zemí na otázky, které vznikají ohledně konání druhého summitu KLDR – USA.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vůli a přesvědčení, že prostřednictvím nadcházejícího 2. summitu KLDR a USA bude jistě dosaženo velkého pokroku při řešení otázek naléhavého globálního zájmu a při dosahování cíle stanoveného při minulých jednáních.

Byla uzavřena dohoda v otázce uskutečnění pracovního vyjednávání pro druhý summit KLDR – USA v nejbližší budoucnosti a také byly diskutovány příslušné otázky týkající se postupů a metod.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil spokojenost nad produktivním a skvělým rozhovorem s Mikem Pompeem, při kterém byly vzájemně pochopeny vzájemné vztahy a provedena výměna názorů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uspořádal v hotelu pro čestné hosty Pekhwawon oběd pro delegaci USA. Na obědě byly vyměněny velmi zajímavé názory na další posílení vzájemného porozumění, kontaktů a návštěv mezi oběma zeměmi, které by korunovaly úspěch summitu hlav států KLDR a USA a rozvoj korejsko-amerických vztahů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na rozloučenou s ministrem zahraničních věcí USA Mikem Pompeem vyjádřil přesvědčení, že dialog a jednání mezi KLDR a USA, založené na hluboké důvěře mezi nejvyššími představiteli obou zemí, se budou i nadále příznivě rozvíjet a dříve či později bude schválen dobrý program pro druhý summit KLDR – USA.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp