Skip to content

Národní oslava 11. výročí Deklarace 4. října

 

Pchjongjang, 6. října čučche 107 (2018) (KCNA) – V pátek 5. října se uskutečnilo shromáždění pro národní oslavu 11. výročí zveřejnění Deklarace 4. října.

Na setkání byli přítomni soudruh Kim Jong Nam, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruh Kim Jong De, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění a předseda Konzultativní rady pro národní usmíření; soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země; soudruh Pak Mjong Čchol, člen předsednictva a vedoucí sekretariátu Ústředního výboru Demokratické fronty pro znovusjednocení Koreje, který je předsedou Severního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června; soudruh An Tong Čchun, místopředseda Nejvyššího lidového shromáždění, příslušní funkcionářů a pracující lid různých kruhů.

Zúčastnila se delegace z jižní strany, kterou vedli společně Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení; Ri He Čchan, předseda Demokratické strany (Mindžudang), který je generálním ředitelem Ro Mu Hjonovy nadace; Ri Čchang Bok, stálý předseda Jižního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června; Won Hje Jong, člen národního shromáždění; O Ko Don, starosta města Pusan; a Či Un Hui, bývalá generální ředitelka Výboru solidarity a spravedlnosti pro řešení otázky sexuálního otroctví pro japonskou císařskou armádu.

Také byli přítomni Son Hjong Gun, předseda Zahraničního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června; Ri Tong Dže, místopředseda Zahraničního výboru; Čcha Sang Bo, místopředseda Generálního svazu Korejců v Číně; Čong Hak Pchil, předseda Kanadského regionálního výboru Zahraničního výboru; Son Kjong Sok, stálý zástupce Evropského regionálního výboru Zahraničního výboru; delegace ze zahraničí a zahraniční krajané.

Soudruh Kim Jong Nam přednesl blahopřejný projev. Srdečně přivítal delegáty z jihu i ze zahraničí, kteří se zúčastnili shromáždění. Připomněl, že velký vůdce soudruh Kim Čong Il a prezident Ro Mu Hjon přijali Deklaraci 4. října na historickém summitu v Pchjongjangu před 11 lety, aby otevřeli zářivou cestu ke splnění věci národní nezávislosti a velké jednoty. Poznamenal, že nejvyšší představitelé severu a jihu letos uspořádali tři summity a rozhovory, aby poskytli Korejcům historickou Pchanmundžomskou deklaraci a Zářijovou pchjongjangskou společnou deklaraci, nové milníky pro mír a prosperitu, a řekl, že všichni Korejci by se měli pozvednout k boji za uskutečnění historických severo-jižních deklarací.

Poté vystoupili delegáti ze severu, jihu a ze zahraničí.

Ri Son Gwon a Pak Mjong Čchol prohlásili, že severo-jižní vztahy procházejí epochálním rozvojem díky vřelému vlastenectví a pevné vůli nejvyšších představitelů severu a jihu k dosažení znovusjednocení, a vyzvali orgány severu a jihu a všechny Korejce, aby se stali průkopníky a motory dynamického pokroku na cestě míru a prosperity.

S potěšením z první společné národní události, která se konala v Pchjongjangu k uskutečnění historické dohody Zářijové pchjongjangské společné deklarace, ministr Čo Mjong Gjun a generální ředitel Ri He Čchan vyjádřili přesvědčení, že vztahy mezi jihem a severem se rozvinou na novou vysokou úroveň díky Pchanmundžomské deklaraci a Pchjongjangské společné deklaraci.

Předseda Son Hjong Gun řekl, že všichni Korejci podnikli krok směrem ke zlepšení vztahů severu a jihu, prosperitě a znovusjednocení, a vyjádřil svou vůli dynamicky vést kampaň krajanů z různých kruhů za urychlení realizace historických severo-jižních deklarací v rozličných formách a způsobech.

Na shromáždění bylo přijato společné provolání.

 

Přílet delegátů z jižní Koreje

 

Setkání vedoucích delegátů jižních a zahraničních Korejců se soudruhem Kim Jong Namem


Delegace Generálního svazu korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon)

 

 Delegace Evropského regionálního výboru Zahraničního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června

 

 Delegace Japonského regionálního výboru Zahraničního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června

 Delegace Kanadského regionálního výboru Zahraničního výboru pro provádění společné deklarace z 15. června

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp