Skip to content

KLDR splní své poslání a úlohu jako člen Hnutí nezúčastněných

Pchjongjang, 28. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Zasedání ministrů zahraničních věcí Hnutí nezúčastněných se uskutečnilo v sídle Organizace spojených národů (OSN) 26. září.

Na setkání byli přítomni ministři zahraničí a delegáti členských států Hnutí nezúčastněných, včetně KLDR, a delegace pozorovatelů.

Ministr zahraničních věcí KLDR soudruh Ri Jong Ho, který vedl delegaci KLDR, vystoupil na zasedání.

Řekl, že v současné době se aktivní podpora kultury míru při budování spravedlivého a mírového nového světa stává důležitou otázkou více než kdy jindy.

Pokračoval:

Kultura míru obsahuje smysl budování světa mírumilovného soužití, kde se vzájemně respektují rozdílné politické, ekonomické systémy a kulturní tradice; proto je uznávána jako důležitá záležitost přímo spojená se světovým mírem.

Naneštěstí úsilí členských států Hnutí nezúčastněných o vytvoření kultury míru narazilo na závažné problémy v panujícím komplikovaném stavu mezinárodních vztahů.

Síly, které usilují o světovou hegemonii, předstírají na veřejnosti svou takzvanou „podporu“ kultuře míru, ale ve skutečnosti se proti ní stavějí.

Současný vývoj situace vyzývá všechny členské státy, aby zvýšily svou pozornost proti takovým manévrům a rozhodně zajistily cíle a zásady Hnutí nezúčastněných a Charty OSN, které se zaměřují na respektování svrchovanosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí a mírové urovnání sporů.

Poukázal na to, že vláda KLDR jako členský stát Hnutí nezúčastněných vynakládá důsledné úsilí na posílení a rozvoj hnutí v souladu s jeho zakládacími zásadami, a dodal:

Vláda KLDR zůstane nadále věrná ušlechtilým ideálům a zásadám Hnutí nezúčastněných a splní svou zodpovědnost a poslání, aby dále upevnila solidaritu a jednotu a posílila a rozvíjela hnutí a rozšířila vztahy přátelství a  spolupráce mezi členskými státy.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp