Skip to content

Uctění památky zesnulého prezidenta Vietnamské socialistické republiky

 

Pchjongjang, 26. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Mocenské orgány, ministerstva a národní instituce KLDR poslaly věnce na velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky k uctění památky zesnulého prezidenta této země soudruha Tran Dai Quanga.

Před portrét zesnulého byly umístěny věnce ve jménu prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, ministerstva zahraničí, ministerstva vnějších ekonomických vztahů, Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničím a Generální správy diplomatických sborů.

Přítomen byl soudruh Kim Jong De, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění; soudruh Čche Hui Čchol, náměstek ministra zahraničí; soudruh Ri Mjong San, náměstek ministra vnějších ekonomických vztahů; soudruh Pak Kjong Il,  místopředseda Korejského výboru pro kulturní vztahy se zahraničím a předseda Společnosti korejsko-vietnamského přátelství; soudruh Mun Če Čchol, zástupce generálního ředitele Generální správy diplomatických sborů, a příslušní funkcionáři.

Účastníci uctili minutou tichu památku zesnulého a zapsali se ho kondolenční knihy.

 


 

Soudruh Kim Jong Nam, předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, v sobotu 23. září zaslal soustrastný telegram soudruhu Dang Thi Ngoc Thinhovi, viceprezidentu Vietnamské socialistické republiky, v souvislosti s úmrtím prezidenta této země soudruha Tran Dai Quanga.

V telegramu soudruh Kim Jong Nam uvedl následující:

Vyjadřuji hlubokou soustrast Vám a Vaším prostřednictvím vietnamskému lidu a truchlící rodině.

Soudruh Tran Dai Quang byl státníkem, který aktivně a pozitivně přispěl k budování prosperujícího Vietnamu v souladu s odkazem prezidenta Ho Či Mina.

Ačkoli soudruh Tran Dai Quang zemřel, jeho zásluhy o prosperitu Vietnamské socialistické republiky a štěstí jejího lidu budou navždy uloženy v paměti vietnamského lidu.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp