Skip to content

70 let na cestě bitev proti imperialismu, cestě čučche

Projev doktora Dermota Hudsona, předsedy Společnosti pro studium politiky songun Spojeného království, na mezinárodní konferenci o myšlence čučche v Pchjongjangu 8. září čučche 107 (2018) u příležitosti 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky

 

Za prvé, je poctou být zde v zemi čučche k oslavám 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

KLDR je první socialistická země na světě, která oslavuje 70. výročí založení.

Korejská lidově demokratická republika (KLDR) se sama zrodila z dvacetiletého protijaponského ozbrojeného boje, zuřivého antiimperialistického boje vedeného velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem. Založení KLDR dne 9. září 1948 nebylo darem nebo dílem jiné země, nýbrž produktem vlastního boje korejského národa.

Během své sedmdesátileté existence se KLDR neustále potýká s imperialismem, dosahujíc vítězství za vítězstvím.

Nejvyšší vůdce Kim Čong Un řekl:

„Naše strana rozhodně přemohla imperialisty a rozdrtila jejich nehorázný nátlak a výzvy tím, že reagovala tvrdším protiopatřením třímáním meče, když nepřítel vytáhl nůž, a namířením děla, když namířil pistoli. S duchem zbraní songunu pozdvihl štít proti nemravnosti buržoazního liberalismu a „reformy“ a „otvírání se“, vanoucím okolo nás, což nám umožnilo postupovat přímo po cestě socialismu, jak jsme si vybrali.“

V roce 1945 američtí imperialisté obsadili jižní Koreu a postavili se proti korejské revoluci a budování jednotného korejského státu. Spojené státy se pokoušely zabránit korejskému lidu v založení Korejské lidově demokratické republiky tím, že uspořádaly samostatné volby na jihu, okupovaném USA.

Založení KLDR zasadilo ránu imperialistické politice koloniálního zotročení. Bylo silnou inspirací pro národy utlačovaných zemí v jejich boji za nezávislost. KLDR byla vždy na přední linii proti imperialismu. Během své existence byla nejen mocným inspirujícím a morálním příkladem pro národy světa bojující proti imperialismu, ale mnohokrát poskytla hmotnou internacionální pomoc bojujícím národům.

 

 

Když byla KLDR v roce 1948 založena, imperialisté dělali vše, co mohli, aby ji rozdrtili. Američtí imperialisté a jihokorejští loutkoví reakcionáři poslali do KLDR špiony a sabotéry, aby narušili úspěšnou výstavbu socialismu, a pořádali časté vojenské vpády do KLDR a dopustili se teroristických činů, při kterých zabili mnoho lidí.

Navzdory intenzivním provokacím a ničivé činnosti amerických imperialistů a jejich loutek byla v této době KLDR schopna zničit negramotnost a zahájit položení základů socialismu.

Spojené státy uvolnily svou vojenskou sílu proti KLDR 25. června 1950, a tak zahájily Vlasteneckou osvobozeneckou válku, která trvala tři roky. Američtí imperialisté kobercově bombardovali KLDR, a dokonce použili biologické a chemické zbraně, američtí imperialisté provedli brutální, barbarské, bezohledné masakry korejského lidu, ale nemohli si podmanit bojový duch korejského lidu, vedeného velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a inspirovaného skvělou myšlenkou čučche.

Vlastenecká osvobozenecká válka skončila 27. července vítězstvím korejského lidu. Americký imperialismus byl poražen. Známý americký antikomunistický senátor J. R. McCarthy uvedl, že „jsme v Koreji utrpěli vážnou porážku“.

Po válce KLDR pevně nastolila čučche a pustila se na cestu socialistické industrializace a socialistické přeměny výrobních vztahů, čímž vytvořila pokrokový socialistický systém orientovaný na lid. To se uskutečnilo v ostrém třídním boji proti nepřátelům lidu a v boji proti imperialismu. Američtí imperialisté zavázali uvalili proti KLDR úplnou blokádu a současně podněcovali své jihokorejské loutky k výkřikům o „pochodu na sever“.

Současně se protistraničtí kontrarevoluční frakcionáři, podporovaní revizionisty a velmocenskými šovinisty, pokoušeli svrhnout nejvyšší vedení revoluce a založit neutrální buržoazní republiku, ale byli poraženi, když velký vůdce soudruh Kim Ir Sen semknul lid a vedl hnutí Čchollima a uskutečnil samostatnou socialistickou výstavbu na základě myšlenky čučche. Korejská lidově demokratická republika se stala socialistickým průmyslovým státem a byla soběstačná v obilí – to bylo další velké vítězství proti imperialismu, který se snažil potlačit budování socialismu v lidové Koreji jak blokádou, tak vojenským tlakem a podporou vnitřních třídních nepřátel.

Tak se KLDR stala mocným státem čučche, státem nezávislosti, soběstačnosti a sebeobrany, známým po celém světě jako „Korea Čchollimy“ a „příkladná země socialismu“.

 

 

V poválečné konfrontaci s americkým imperialismem a světovým imperialismem dosahovala KLDR pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila vítězství za vítězstvím. Američtí imperialisti se dopouštěli nepřetržitých provokací, jako je incident Puebla z roku 1968, incident „EC-121“ z roku 1969 a Pchanmundžomský incident z roku 1976, ale pokaždé byli rozdrceni silou čučche Koreje. Během devadesátých let imperialisté vyprovokovali první jadernou krizi v pokusu potlačit socialismus, ale skončila tím, že USA byly v roce 1994 nuceny uzavřít dohodu mezi KLDR a USA.

KLDR navzdory intenzivnímu tlaku imperialistů a renegátů socialismu v devadesátých letech nesla rudý prapor socialismu. Velký soudruh Kim Čong Il prohlásil, že od něho nelze neočekávat žádnou změnu, zásadně odporuje imperialistům, kteří doufali v „reformu“ a „otevření se“ KLDR.

Dodávám, že je faktem, že pokud necháte dveře svého domu otevřené, vběhnou vám dovnitř zloději a ukradnou vaše věci. KLDR pod vedením velkého soudruha Kim Čong Ila prohlédla zákeřné plány imperialistů a rozbila je.

Vážený maršál Kim Čong Un zajistil, že KLDR pokračuje v boji proti imperialismu, řka že boj za obranu socialismu je zaměřen na převahu nad imperialismem ve všech oblastech společenského života. Byl to vážený maršál Kim Čong Un, který navrhl linii pchjongdžin, linii souběžného budování ekonomiky a jaderných sil, vedoucí k vítěznému závěru.

KLDR uskutečnila tři jaderné testy a mnoho testů mezikontinentálních balistických raket. Klub mezikontinentálních balistických raket (ICBM) je elitním exkluzivním klubem pouze šesti nebo sedmi zemí. Moje vlastní země, Británie, která kdysi vystupovala jako říše, „na níž slunce nikdy nezapadá“, nemá vlastní ICBM.

Zároveň se ekonomika KLDR rychle rozvíjela i přes drsné sankce uložené Radou bezpečnosti OSN a USA. KLDR vedla vpřed skutečně mohutné konstrukčních projekty, jako je výstavba ulice vědců Mire a ulice Rjomjong, projekty, které pokud by byly provedeny v západních zemích, stály by miliardy a miliardy dolarů, ale čučche Korea je dokončila v krátkém čase s vlastními zdroji a prací. KLDR dosáhla vítězství na obou frontách.

Skutečnost, že KLDR nebyla poražena zběsilými sankcemi a blokádou, znamenala, že USA neměly jinou možnost, než zasednout a jednat s KLDR za rovných podmínek 12. června v Singapuru.

Tak bylo 70 let existence KLDR vítězným bojem proti americkému a světovému imperialismu pod vedením velkého vůdce prezidenta Kim Ir Sena, velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a drahého váženého vůdce maršála maršála Kim Čong Una.

 

Ať žije 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky!

Ať žije velká myšlenka čučche!

Ať žije Korejská strana práce!

Ať žije drahý vážený maršál Kim Čong Un!

  

Společnost pro studium politiky songun Spojeného království, http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com

Foto: Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

a Společnost česko-korejského přátelství Pektusan