Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k 5. summitu severu a jihu Koreje

 

Praha, 20. září čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan oceňuje výsledky 5. summitu severu a jihu Koreje, konaného 18. – 20. září v Pchjongjangu. Přijatá společná deklarace je dalším milníkem v úsilí o nezávislé a mírové národní znovusjednocení, prosazované po desítky let velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem a velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, podporovaným vším lidem severní části republiky i pokrokovými občany jižní části země, zahraničními Korejci a pokrokovými lidmi celého světa.

Současné vedení Korejské lidově demokratické republiky v čele s váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem vyvinulo tvořivým rozvojem velkého kimirsenismu-kimčongilismu mohutné úsilí o zabránění vzniku válečného konfliktu na Korejském poloostrově a o nastolení spravedlivého a trvalého míru při současném posilování nezávislosti a soběstačnosti v budování i obraně socialismu. Korejská lidově demokratická republika zůstala i v nejtěžší mezinárodní situaci, za podmínek nespravedlivých a zločinných sankcí a blokády pevností socialismu a kolébkou lidského štěstí.

Probíhající jednání pro dosažení národního usmíření a jednoty jsou výrazem životaschopnosti jednomyslné jednoty lidové Koreje, která se nemusí obávat vlivu konzervativních a reakčních sil z jihu země ani ze zahraničí.

Velkorysé přivítání prezidenta Mun Če Ina a představitelů jihokorejských orgánů na návštěvě v Pchjongjangu jasně dokazuje rozhodný postoj Korejské lidově demokratické republiky k národnímu znovusjednocení. Nyní jsou na pořadu dne aktivity pro odzbrojení a zmírnění napětí ze strany Spojených států amerických a jihokorejských orgánů, které zatím kromě slovních proklamací vykonaly v tomto směru velmi málo.

Máme na paměti významná slova váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una na 7. sjezdu Korejské strany práce: „Spojené státy by měly čestně uznat strategickou pozici naší republiky (…), nahradit dohodu o příměří mírovou smlouvou a odvolat své síly agrese a válečnou výzbroj z jižní Koreje. (…) Jihokorejské orgány by měly zanechat své pošetilé snahy o »sjednocení systémů« a přejít ke znovusjednocení federálního stylu, jak deklarovaly doma i v zahraničí. (…) Nemohou (od KLDR) očekávat »změnu« nebo usilovat o »kolaps jejího systému« …“

Korejská lidově demokratická republika se dobře poučila z pádu mnoha bývalých socialistických států a nenechá si pod žádnou záminkou vzít své sociální výdobytky, dosažené za cenu mnohaletých krvavých bojů a obětí a odříkání celých generací.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche,

v Praze dne 20. září čučche 107 (2018)