Skip to content

Vojenská přehlídka a masová manifestace k 70. výročí založení KLDR

 

Pchjongjang, 10. září čučche 107 (2018) (KCNA) – V neděli 9. září se slavnostně konala na Kim Ir Senově náměstí vojenská přehlídka a masová manifestace občanů Pchjongjangu na oslavu 70. výročí založení Korejské lidově demokratické republiky.

Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se dostavil na náměstí.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vykonal přehlídku čestné stráže Korejské lidové armády poté, co obdržel pozdrav od velitele.

Soudruh Kim Čong Un vstoupil na tribunu náměstí.

Hlasitý jásot „Hurá!“ váženému soudruhu nejvyššímu vůdci otřásl zemí i nebesy a byly odpáleny ohňostroje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vřele zamával srdečně ho vítajícím účastníkům vojenské přehlídky a masám a pogratuloval všemu sloužícímu mužstvu a lidu k 70. výročí založení KLDR.

Čestná místa na tribuně okolo něho zaujali soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruh Čche Rjong He, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády, a další funkcionáři strany a vlády a velitelé Korejské lidové armády.

Na tribuně byli přítomni pozvaní hosté Li Čan-šu, předseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky; Mohamed Ould Abdel Aziz, prezident Mauritánské islámské republiky; Salvador Antonio Valdés Mesa, první místopředseda Státní rady a první místopředseda Rady ministrů Kubánské republiky; Helal Al-Helal, zástupce regionálního tajemníka syrské Socialistické strany arabské obrody a Valentina Ivanovna Matvijenková, předsedkyně Rady Ruské federace.

Zvláštní místa zaujali vedoucí gratulační skupiny Korejců v Japonsku, delegace Generálního svazu Korejců v Číně a delegace Mezinárodní sjednocené konfederace Korejců, vedoucí zahraničních stranických a státních delegací z různých zemí, zvláštní vyslanci a osobnosti.

Delegáti oslav 70. výročí založení KLDR, funkcionáři stranických, státních a vojenských orgánů, vlády, ministerstev a národních institucí, sloužící mužstvo Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funkcionáři institucí, továren a podniků v Pchjongjangu, zasloužilé osoby, členové gratulačních skupin a delegací zahraničních Korejců, jednotliví zahraniční krajané, představitel pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty, členové zahraničních delegací, diplomatičtí vyslanci, zástupci mezinárodních organizací a členové sborů vojenských přidělenců a zahraniční hosté obsadili vyhrazená místa.

 

 

Slavnost byla zahájena čestnou stráží všech služeb a kombinovaným vojenským orchestrem Korejské lidové armády.

Náčelník generálního štábu KLA zkontroloval jednotky, účastnící se přehlídky.

Soudruh Kim Čong Un obdržel zprávu od náčelníka generálního štábu KLA, že vojenská přehlídka k oslavě 70. výročí založení KLDR je zahájena.

Za zvuku nesmrtelných revolučních hymen „Píseň generála Kim Ir Sena“ a „Píseň generála Kim Čong Ila“ bylo vypáleno 21 dělostřeleckých salv.

Soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia politického byra Ústředního výboru KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, přednesl blahopřejný projev. Řekl, že 70 let dlouhá historie KLDR je příběhem gigantických změn a velkých vítězství, v němž se Korea zbavila letité zaostalosti a stala se mocným socialistickým státem s neporazitelnou silou. Dodal, že pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila byla KLDR posílena a rozvinuta v zemi důstojného lidu, která ztělesňuje myšlenky čučche na budování socialistického státu jako pevnosti nezávislé v politice, soběstačné v ekonomice a samostatné v národní obraně, a že byly položeny pevné základy pro budování mocné země. Řečník zdůraznil, že toto je nejbrilantnějším vítězstvím, kterého korejský národ dosáhl při rozhodování o svém osudu.

Vyzval všechen lid, aby usiloval o věčnou prosperitu země a dovršení velké věci socialismu, pevně semknut kolem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una.

 

 

Když vjely na náměstí vozy s vlajkami nesoucími portréty usměvavých velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, doprovázené generály a důstojníky KLA, čestná stráž různých druhů vojsk KLA a všichni účastníci přehlídky jim vzdali nejhlubší hold.

Vojenská přehlídka byla zahájena třemi kolonami. První kolonu tvořili důstojníci Korejské lidové revoluční armády, druhou kadeti Ústředí výcviku bezpečnostních kádrů, kteří po osvobození země tvrdě bránili výstavbu nové vlasti, a třetí gardová jednotka bojového praporu linie 38. rovnoběžky.

Byly následovány dalšími jednotkami sloužícího mužstva, které dosáhly pozoruhodných výkonů ve dnech Velké vlastenecké osvobozenecké války – 4. soulskou Kim Čchekovou gardovou pěchotní divizí, 105. soulskou Rju Kjong Suovou tankovou divizí, gardovou 2. torpédovou flotilou a gardovou 56. výsadkovou letadlovou skupinou, nesoucími v čele bojové prapory.

Pochodovaly také kolony 1. základny velitelství námořnictva, jednotky letectva, jednotky vojenské policie z Pchanmundžomu, dělostřelecké jednotky 4. sboru, jednotky 1. hrdinné brigády a jednotky, která byla přidělena k výstavbě Západomořské přehrady.

 

 

Následovaly kolony frontové jednotky ostrova Henam, jednotky pilotů a dělnické třídy muničního průmyslu. Za nimi pochodovaly kolony frontových armádních jednotek, námořních jednotek a jednotek leteckých a protiletadlových sil, jednotek strategických sil, jednotek pro zvláštní operace, Dělnicko-rolnické rudé gardy a Mladé rudé gardy.

Soudruh Kim Čong Un zamával účastníkům přehlídky, provolávajícím za pochodu „Hurá!“

Nad náměstím proletěla letadla, tvořící formaci ve tvaru čísla „70“, symbolizující hrdou cestu republiky.

Kolony mechanizovaných jednotek projely náměstím za zvuku písně „Ozbrojeně podporujme svého nejvyššího velitele“.

Kolona vojenské hudby vytvořila útvar ve tvaru slova „Sungri“ („Vítězství“) a letadla vypustila těsně nad náměstím kouřovou trikoloru.

 

 

Po vojenské přehlídce byla zahájena masová manifestace občanů Pchjongjangu.

Symetrické řady ve tvaru národní vlajky prošly náměstím za zvuku písní „Slavná vlast“ a „Óda na vlast“ a civilní účastníci vytvořili na náměstí nápis „Oslava 9. 9.“

K výbuchu hlasitého nadšení a vzrušeného mávání záplavou květin došlo, když vešla kolona s vlajkami, obklopující bronzové sochy soudruha Kim Ir Sena a soudruha Kim Čong Ila.

Následovaly další oddíly zasloužilých osob, rodin sloužících příslušníků, družstevních zemědělců, sportovců, členů Svazu dětí, dělnické třídy, vědců a učitelů, kteří nesli transparenty s hesly a další výzdobu.

Za hry písní „Budeme následovat naši stranu navždy“ a „Kráčíme navždy jednou cestou“ oddíly manifestujících s vlajkami Korejské strany práce a KLDR prošly náměstím a demonstrovaly své odhodlání kráčet cestou revoluce až do konce.

Když masová manifestace skončila, otřáslo opět nebem i zemí bouřlivé zvolání „Hurá!“ a byl odpálen ohňostroj.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyšel na balkón tribuny a zamával tleskajícím masám.

 

 

Vítání účastníků přehlídky v Pchjongjangu

 
Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp