Skip to content

Soudruh Kim Čong Un se setkal se soudruhem Li Čan-šu vedoucím delegaci ČLR na návštěvě KLDR

 

Pchjongjang, 10. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se setkal v neděli 9. září v budově sekretariátu Ústředního výboru Korejské strany práce se soudruhem Li Čan-šu (angl. transkripce Li Zhanshu), členem stálého výboru politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Číny a předsedou stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky, který je na návštěvě Korejské lidově demokratické republiky jako zvláštní vyslanec soudruha Si Ťin-pchinga (angl. transkripce Xi Jinping), generálního tajemníka ÚV KS Číny a prezidenta ČLR.

Přítomen byl soudruh Sung Tchao (angl. transkripce Song Tao), vedoucí oddělení mezinárodních styků ÚV KS Číny; soudruh Yang Zhenwu (angl. transkr.), generální tajemník stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR a soudruh Li Ťin-ťün (angl. transkr. Li Jinjun), čínský velvyslanec v KLDR, kteří jsou členy stranické a vládní delegace ČLR pod vedením soudruha Li Čan-šu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce byl potěšen setkáním se soudruhem Li Čan-šu a dalšími členy delegace na návštěvě Koreje k účasti na oslavách 70. výročí založení KLDR a nechal se s nimi vyfotografovat předtím, než s nimi uskutečnil srdečný rozhovor.

Soudruh Li Čan-šu zdvořile předal osobní dopis soudruha Si Ťin-pchinga váženému soudruhu nejvyššímu vůdci.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil hluboké díky soudruhu Si Ťin-pchingovi za zaslání vřelého a krásného osobního dopisu.

Soudruh Li Čan-šu poděkoval váženému soudruhu nejvyššímu vůdci za zvláštní pozornost, kterou přikládá delegaci, poskytnutí mimořádné pohostinnosti a osobní setkání s ní v časově náročné době národních oslav, a srdečně poblahopřál Korejské straně práce, vládě KLDR a všemu korejskému lidu k 70. výročí založení KLDR jménem generálního tajemníka soudruha Si Ťin-pchinga.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že generální tajemník Si Ťin-pching vyslal soudruha Li Čan-šu jako svého zvláštního vyslance a stranickou a vládní delegaci k oslavám 70. výročí založení republiky a zdůraznil, že to je velkým povzbuzením pro korejský lid. Přivítal návštěvu delegace v Koreji a předal srdečné pozdravy váženému soudruhu Si Ťin-pchingovi a a straně, vládě a lidu Číny. Řekl, že je přirozenou povinností strany, vlády a lidu KLDR pozdravit s velkou upřímností vzácné soudruhy od svého přátelského a nejspolehlivějšího souseda. Návštěva KLDR, kterou soudruh Li Čan-šu jako zvláštní vyslanec soudruha Si Ťin-pchinga vykonává v době, kdy korejský lid oslavuje největší národní svátek s velkou radostí a hrdostí, bude důležitou příležitostí pro opětovné prokázání neporazitelného přátelství mezi KLDR a Čínou, které se v nové situaci každým dnem příznivě rozvíjí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce sdělil, že neustálé posilování a rozvoj drahého přátelství mezi KLDR a Čínou je dobrou volbou a konstantní linií naší strany a vlády. Vyjádřil vůli ještě spolehlivěji a hlouběji rozvíjet mimořádné a silné korejsko-čínské vztahy prostřednictvím posílení kontaktů na nejvyšší úrovni a úzké shody strategických stanovisek, jak bylo dohodnuto se soudruhem Si Ťin-pchingem.

Soudruh Li Čan-šu uvedl, že přátelství mezi Čínou a KLDR, které vytvořili a rozvinuli vůdci starších generací obou zemí, se dále prohloubilo na základě zvláštního vztahu mezi nejvyššími představiteli obou stran po překonání změn v regionální situaci a utrpení dějin a dodal, že je neměnný pevný postoj čínské strany a vlády usilovat o udržitelný a stabilní rozvoj vztahů mezi Čínou a KLDR bez ohledu na to, jak se může změnit mezinárodní situace.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si vyměnil se soudruhem Li Čan-šu upřímné názory na otázky rozvoje vztahů obou stran a obou zemí a další otázky společného zájmu.

Rozhovor probíhal v srdečné a přátelské atmosféře.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp