Skip to content

70 let Korejské lidově demokratické republiky – 70 let vítězství v nejtěžších podmínkách

Praha, 2. září čučche 107 (2018) – Komunistický list „Dialog – otázky – odpovědi“ č. 340 (červenec-srpen 2018) zveřejnil stať k 70. výročí vzniku Korejské lidově demokratické republiky. 340. číslo významného časopisu, vycházejícího od roku 1990, bylo vydáno s úvodním heslem „Zdravíme 70. výročí vzniku slavné Korejské lidově demokratické republiky!“  

 

9. září 1948 vznikla Korejská lidově demokratická republika. Československo bylo jedním z prvních států, které ji uznaly, a navázalo s ní diplomatické vztahy 21. října 1948.

V letošním roce se KLDR stala nejdéle existujícím socialistickým státem v dějinách světa, o rok déle než SSSR (v letech 1922–1991), a brzy bude fungovat déle než Sovětské Rusko od VŘSR do dovršení kontrarevoluce. Ačkoli zastánci kapitalismu, oportunisté a všelijací pochybovači už od pádu sovětského bloku považují kolaps socialistické Koreje za nevyhnutelný, události v této hrdinné nezávislé zemi rozhodně nenasvědčují tomu, že by následovala příkladu bývalých socialistických států, které se v rozporu se zájmy vlastního lidu postavily na stranu imperialismu a války.

KLDR slaví 70 let své existence v epoše hrdých úspěchů dosažených v plnění závěrů 7. sjezdu Korejské strany práce, v éře zlepšení svého mezinárodního postavení po přelomových jednáních s nejvyšším vedením jižní Koreje, USA, Čínské lidové republiky a Ruska, na druhou stranu však i za trvající tragédie národního rozdělení, způsobeného obsazením jižní části Korejského poloostrova armádou USA v září 1945, až po kapitulaci Japonska. Zatímco Sovětská armáda odešla ze severní části Koreje již v prosinci 1948, američtí okupanti jih země dosud neopustili a ani Trumpova administrativa se k jejich odvelení nezavázala, povzbuzována k nátlaku na KLDR jihokorejskými konzervativci a militaristickým Japonskem. Zatímco výhrůžky vojenským útokem v důsledku proběhlých jednání oslabily, zůstávají v platnosti zločinné ekonomické sankce Rady bezpečnosti OSN, pro které hlasovaly i Ruská federace a ČLR, kromě nich sankce Evropské unie, USA, Japonska, jižní Koreje a další. Občané USA či jižní Koreje nesmějí navštívit KLDR bez zvláštního povolení svých orgánů, které se neuděluje téměř nikomu.

 

Rozvoj národního hospodářství

 

7. sjezd Korejské strany práce 6. – 9. 5. 2016 schválil pětiletý plán na léta 2016–2020 a vydal provolání „Učiňme všestranný útok za úplné vítězství socialismu tím, že spustíme kampaň rychlosti Mallimy!“ (Mallima je okřídlený kůň, desetkrát rychlejší než Čchollima, který se stal symbolem stejnojmenného budovatelského hnutí 50. – 60. let.) U příležitosti sjezdu byly představeny nové výrobky těžkého průmyslu jako elektrická lokomotiva, rybářská loď, 5000tunová nákladní loď, traktor, nákladní automobil nebo autobus, vyvinuté vlastními silami a s původní technologií a surovinami.

Uvedu jen některé příklady všestranného rozvoje lidové Koreje od 7. sjezdu do současnosti. Podstatné je, že všech těchto vymožeností bylo dosaženo v centrálně plánovaném socialistickém hospodářství založeném na společenském vlastnictví výrobních prostředků, tvořeném vlastnictvím státním a družstevním, ve společnosti bez vykořisťování a kapitalistů. Ačkoli byly (a zřejmě musely být) učiněny některé ústupky kapitalistickému a „tržně socialistickému“ obklíčení, jako jsou zvláštní ekonomické zóny a společné podniky se zahraničními investory, nedošlo zde k privatizaci, obnově buržoazie a k výprodeji národního majetku do zahraničních rukou.

Předseda Kim Čong Un pravidelně cestuje po celé zemi včetně odlehlých ostrůvků a poskytuje terénní pokyny ve všech oblastech budování a obrany socialismu. Oceňuje dosažené úspěchy, ale také rozhodně kritizuje nedostatky.

Podniky těžkého průmyslu jsou udržovány a postupně modernizovány tak, aby zajišťovaly všestrannou soběstačnost. Široce se uplatňuje hnutí pracovního novátorství. Společné setkání představitelů stranických, státních, hospodářských a vojenských orgánů, které se konalo v květnu 2016, vyhlásilo 200denní kampaň věrnosti, která přinesla průlom v realizaci pětiletky. Průmyslové odvětví překročilo cílové hodnoty hrubé průmyslové produkce pro kampaň o 19 % a tisíce továren a podniků překročily své roční ekonomické plány v předstihu.

Byl dokončen robotizovaný vzorný systém výroby korejského stylu a výrobní technologie elektrody pro elektrickou obloukovou pec UHP a byla vyřešena řada technických problémů, což bylo nutně potřebné nové posílení ekonomiky země. Hrubá hodnota průmyslového výkonu za první čtvrtletí roku 2017 se zvýšila téměř o polovinu oproti stejnému období roku 2016. Hrdinný pracovní tým vedený Ko Kjong Čchanem na šachtě „5. dubna“ dolu Kumgol důlního komplexu Komdok splnil svůj roční plán těžby rudy pro rok 2017 na 101,5 % již v předvečer Dne slunce (15. dubna). Mnoho pracujících plní již ke Dni slunce své roční plány a plány pro první pololetí a jejich počet se zvyšuje.

Zlepšení v energetice přinesla nová vodní Armádně-lidová elektrárna Kumjagang, urychlena byla výstavba vodní Orangčchonské elektrárny a výrobu zvyšují i tepelné a sluneční elektrárny.

Stavebnictví předalo roku 2016 druhou etapu nové promenády řeky Tedong v Pchjongjangu. Na přelomu srpna a září 2016 došlo k těžkému poškození mnoha oblastí země povodněmi. Následovala rychlá a dobře zorganizovaná kampaň obnovy zasažených oblastí, ve které byly předány celé vesnice nových poschoďových bytových i přízemních rodinných domů s náležitou infrastrukturou pro více než 11 900 rodin. Stejně jako v ostatních případech i tyto domy a byty byly obyvatelům poskytnuty zdarma.

Rozsáhlá výstavba probíhá v turistické oblasti Wonsan – Kalma a v Samčijonském kraji. Dělnice pchjongjangské Přádelny Kim Čong Suk využívají od ledna 2017 novou ubytovnu. V dubnu 2017 se začali pedagogové a vědci z Kim Ir Senovy univerzity a evakuovaní obyvatelé z dřívější zástavby, která byla zbořena, stěhovat do nových bytů na ulici Rjomjong v Pchjongjangu. Soubor architektonicky jedinečných až sedmdesátipatrových mrakodrapů je kromě bytových jednotek tvořen občanskou vybaveností a doplněn zelení.

Lehký průmysl byl obohacen mj. Továrnou na mýdlo Rjongaksan (2016), modernizovány byly Pchjongjangská a Sinuidžuská kosmetická továrna. Rozvíjí se výroba moderní elektroniky, např. televizorů s tekutými krystaly Arirang a Potonggang, včetně zakřivených a 3D televizorů, dále dotekových telefonů Arirang, počítačů Pjolmuri či USB disků Potonggang. Velkého pokroku ve vývoji dosáhl Úřad informačních technologií.

dopravě zahájily v listopadu 2016 v Pchjongjangu provoz solárně poháněné trajekty. V květnu 2017 byla otevřena lodní linka Rason – Vladivostok a v říjnu začal jezdit 320tunový trajekt po řece Tedong. Letecký dopravce Air Koryo začal v březnu 2017 létat do čínského Tan-tungu. Byla zavedena bezplatná taxislužba pro zdravotně a tělesně postižené. V květnu 2018 byla otevřena železniční trať Koam – Tapčchon s mostem přes moře.

Kumsongský traktorový závod a Automobilový komplex Sungri zahájily výrobu nových strojů pro nákladní dopravu a zemědělské práce. Ústav elektronického zboží vyvinul LED světlomety pro lokomotivy, které se široce rozšířily. Byl modernizován Pchjongjangský trolejbusový závod, který začal počátkem roku 2018 vyrábět nové typy trolejbusů Čchollima. Novinkou ze srpna je tramvaj z dílny pchjongjangského podniku Autobusové opravny. V červnu 2018 proběhla jednání mezi představiteli severu a jihu Koreje o spolupráci v oblasti železniční a silniční dopravy. V současnosti přes demarkační linii žádná osobní ani nákladní doprava neexistuje.

Z oblasti zemědělství a potravinářství stojí za zmínku např. nová továrna na výrobu kimčchi (kvašeného zelí) Rjugjong, Pchjongjangská houbová farma (2016), Sunčchonská sumčí farma, Samčijonská továrna na bramborovou mouku (2017), Výzkumný ústav ovocnářství Akademie zemědělských věd v Sukčchonu (2018). Rozšířen byl Songdowonský potravinový závod, Továrna č. 525 Korejské lidové armády a jiné. Byl vyšlechtěn nový druh masitého a vysoce výživného piskoře (sladkovodní ryby).

Velká pozornost je věnována péči o životní prostředí, zejména boji proti povodním a suchům a obnově lesů, jak o tom svědčí opakované návštěvy nejvyššího vůdce v lesních školkách. Řada z nich byla postavena nově. Např. nová Lesní školka č. 122 Korejské lidové armády produkuje dvacet milionů sazenic stromů ročně. Roku 2016 byla dokončena rekonstrukce Přírodopisného muzea a Ústřední zoologické zahrady. Na řekách a potocích v Pchjongjangu byly vytvořeny plovoucí zahrady, které napomáhají k čištění vody a zároveň zkrášlují hlavní město.

V oblasti zdravotnictví bylo dosaženo předání Ústřední oční nemocnice Rjungjong, továrny na lékařský kyslík, továrny na injekční stříkačky v r. 2016 a sanatoria pro válečné veterány v Rasonu v březnu 2017.

Služby byly obohaceny mimo jiné Pchjongjangskou sushi restaurací v září 2016 a Pchjongjangskou rybí restaurací Tedonggang v červenci 2018. V srpnu 2016 se uskutečnil Pchjongjangský pivní festival Tedonggang. Pravidelně se konají soutěže ve vaření a výstavy jídel.

V oblasti kultury Národní divadlo v červenci 2016 uvedlo nové revoluční drama „Následujíce prapor vítězství“ a velký ohlas vzbudil v létě téhož roku film „Příběh mého domova“, soudobé drama o „dívce-matce“, nezištně se starající o sirotky, a v listopadu historický film „Vysokoškolský diplom“ o prvních absolventech Kim Ir Senovy univerzity.

R. 2016 byl v Pchjongjangu vybudován Ústřední dům třídního vzdělávání a otevřeno Revoluční muzeum uměleckého studia Mansude, o rok později otevřeno Muzeum Revoluční školy Mangjongde a přestavěno Revoluční muzeum Kosančin.

Zejména u příležitosti významných výročí a úspěchů v budování a obraně se na řadě míst konaly koncerty Státního zasloužilého sboru, skupiny Moranbong a dalších předních uměleckých souborů. K pravidelným mezinárodním jarním uměleckým festivalům přátelství přibyl v dubnu 2018 první ročník Pchjongjangské mezinárodní pěvecké soutěže. Populární jsou zimní výstavy ledových soch, zpravidla s budovatelskou tématikou. Stále vznikají nová umělecká díla všech žánrů, národní formou a socialistická obsahem. Jen za dva týdny ledna 2018 vzniklo více než 150 nových revolučních básní v odezvě na novoroční projev maršála Kim Čong Una. Umělci pravidelně agitují přímo na pracovištích k budovatelskému nadšení a větším výkonům. Je vedena rozhodná kampaň proti buržoazní kultuře a způsobu myšlení. Jejich pronikání je i technicky účinně bráněno.

Prvořadým úkolem je výchova nových generací, kde hlavní roli hraje Korejský svaz dětí (pionýrská organizace) a Kimirsensko-kimčongilský svaz mládeže, jejichž členy jsou všichni občané v příslušném věku. Roku 2016 byl zrekonstruován dětský tábor Mangjongde a zahájena přestavba dětského tábora „6. prosince“ v provincii Kangwon. Byla postavena Pchjongjangská základní škola pro sirotky a Pchjongjangská střední škola pro sirotky (2016), 3. budova Kim Ir Senovy univerzity, park pro výuku dopravních předpisů v Pchjongangu – Rjonmot-dong, Dětský palác v Herjongu a modernizován Pchjongjangský pedagogický institut (2017).

V srpnu 2016 se uskutečnil 9. sjezd Kim Ir Senova socialistického svazu mládeže, který změnil název organizace na Kimirsensko-kimčongilský svaz mládeže, a v červnu 2017 8. sjezd Korejského svazu dětí. Poctou pracující mládeži se stal pomník u Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže v prosinci 2016. Velké úsilí je věnováno rozvoji talentu dětí v jejich mimoškolních aktivitách v domech dětí a mládeže, jako je Pchjongjangský palác studentů a dětí nebo Palác školáků Mangjongde.

Na 31. olympijských hrách v r. 2016 získali sportovci KLDR sedm medailí včetně dvou zlatých (v ženském vzpírání a mužském přeskoku). První ceny a další významná ocenění sklidily na mezinárodních soutěžích fotbalistky, zápasnice, gymnasté, tchekwondisté, džudisté, maratonci, vzpěrači, kulturisté, vojenští pětibojaři, potápěči a další. Celý svět zaujala účast sportovců, povzbuzujícího týmu a umělců KLDR na 23. zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu v únoru 2018. V březnu maršál Kim Čong Un přijal předsedu Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha.

Domácí i zahraniční příznivce letectví a parašutismu zaujal Wonsanský vzdušný festival v září 2016. V říjnu 2016 byla dokončena rekonstrukce Kim Ir Senova stadionu. V lednu 2018 bylo otevřeno lyžařské středisko Kanggje. V celé společnosti je kladen důraz na sport, což se projevuje např. pravidelnými masovými sportovními soutěžemi zaměstnanců různých odvětví.

 

Národní obrana 

 

K nejvýznamnějším počinům v národní obraně patřilo po 7. sjezdu odpálení strategické balistické rakety středně dlouhého doletu země-země Hwasong-10 v červnu 2016, střelba balistické rakety z ponorky v srpnu téhož roku, zkušební jaderný výbuch k posouzení síly nově vyvinuté jaderné hlavice a pozemní testy raketového motoru v září 2016 a březnu 2017, zkušební odpálení balistické rakety středně dlouhého doletu země-země Pukguksong-2 v únoru a květnu 2017, balistické rakety středního doletu Hwasong-12 a nového typu protiletadlového zbraňového systému v květnu, srpnu a září 2017, mezikontinentální balistické rakety Hwasong-14 v červenci 2017, dokončení vodíkové bomby v září 2017 a střelba mezikontinentální balistické rakety Hwasong-15 v listopadu 2017.

Celý svět si povšiml také velkých vojenských přehlídek na Kim Ir Senově náměstí u příležitosti 105. výročí narození velkého vůdce 15. 4. 2017 a 70 let Korejské lidové armády 8. 2. 2018.

Na 3. plenárním zasedání 7. ÚV KSP 20. dubna 2018 předseda Kim Čong Un konstatoval úspěšné završení současného rozvoje obou front – ekonomické výstavby a jaderného ozbrojení, který byl stanoven v březnu 2013. „Byl úspěšně završen boj korejského lidu, který si tvrdě utahoval opasky, aby získal mocný cenný meč na obranu míru a pevnou záruku pro naše potomky, aby se mohli těšit nejdůstojnějšímu a nejšťastnějšímu životu na světě,“ řekl a dodal, že pro KLDR není nutný žádný další jaderný test ani test balistických raket vzhledem k tomu, že procesy vývoje jaderných zbraní byly dokončeny. Vyzdvihl mírumilovný postoj KSP pozitivně přispět k budování světa bez jaderných zbraní v souladu s touhou lidstva, za předpokladu, že je moc KLDR postavena na požadovanou úroveň a stala se schopnou spolehlivě zaručit bezpečnost státu a národa. Vytyčil nové bojové heslo „Dále urychleme pokrok naší revoluce soustředěním veškerého svého úsilí na socialistickou ekonomickou výstavbu!“

24. května 2018 bylo odstraněno severní jaderné testovací stanoviště za přítomnosti novinářů z Číny, Ruska, USA, Británie a jižní Koreje.

 

Mezinárodní vztahy

 

9. května jednal v Pchjongjangu s maršálem Kim Čong Unem ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo a 12. června 2018 se v Singapuru poprvé v dějinách setkali nejvyšší představitelé KLDR a USA. Jádrem společného prohlášení Kim Čong Una a Donalda J. Trumpa je stručné oznámení, že „KLDR a USA budou spolupracovat na vybudování trvalého a stabilního mírového režimu na Korejském poloostrově“a že „potvrzujíc Pchanmundžomskou deklaraci (severu a jihu Koreje) ze dne 27. dubna 2018 se KLDR zavazuje pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

KLDR nezačala jednat s USA s prázdnýma rukama, ale jako jaderná mocnost. Prohlášení mluvčího Ministerstva zahraničních věcí KLDR ze 7. července uvádí v souvislosti s proběhlými rozhovory na vysoké úrovni mezi KLDR a USA o uplatnění závěrů singapurského summitu, že „americká strana přišla jen s jednostrannou a gangsterskou poptávkou po denuklearizaci, přičemž neustále jen vyzývá ke kompletní, ověřitelné a nezvratné denuklearizaci, jejímu schválení a ověření, což je v rozporu s duchem summitu v Singapuru a rozhovory. (…) Spojené státy se smrtelně mýlí, pokud si myslí, že KLDR bude nucena pokorně přijmout požadavky, které odrážejí jejich gangsterský nápad.“

Nezapomínejme, že ještě v květnu 2018, jako výsměch jihokorejských reakcionářů dubnové Pchanmundžomské deklaraci o míru, prosperitě a znovusjednocení Korejského poloostrova, se napříč jižní Korejí uskutečnilo společné letecké cvičení USA a jižní Koreje „Max Thunder 2018“ pro nácvik preventivního leteckého úderu proti KLDR. Po singapurském summitu byla podobná cvičení pouze pozastavena, aniž by byl odvolán jediný voják a zničena jediná zbraň.

Po jednáních s Trumpem v Singapuru provedl v červnu 2018 maršál Kim Čong Un dvoudenní návštěvu Číny a setkal se se Si Ťin-pchingem a dalšími vedoucími představiteli. Ve stejné době předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění Kim Jong Nam jednal v Moskvě s Vladimírem Putinem. Tomu předcházelo setkání Kim Čong Una 31. května v Pchjongjangu s ruským ministrem zahraničních věcí Sergejem Lavrovem.

Podstatné zlepšení vztahů KLDR s ČLR je patrné už z proběhlých předchozích návštěv Kim Čong Una v Číně a setkání se Si Ťin-pchingem 25. – 28. března a 7. – 8. května 2018 a jednání čínského ministra zahraničí Wang I s Kim Čong Unem v Pchjongjangu 3. května.

Jednání na vysoké úrovni vedla KLDR v letech po 7. sjezdu KSP např. i se Švédskem, Švýcarskem, Singapurem, Mongolskem, Íránem, Kubou a Venezuelou. KLDR je aktivním členem Hnutí nezúčastněných. KSP se účastní mezinárodních setkání komunistických a dělnických stran.

 

Korejský socialismus funguje

 

V roce 70. výročí vzniku KLDR musí být jejím příznivcům i odpůrcům patrné, že socialismus korejského stylu funguje a že se plně osvědčila myšlenka čučche (člověk je pánem všeho a rozhoduje o všem) věčného prezidenta Kim Ir Sena a politika songun (armáda na prvním místě) věčného generálního tajemníka Kim Čong Ila a jejich důraz na absolutní soběstačnost. Předseda Kim Čong Un vytyčil úkol uvést celou společnost na principy kimirsenismu-kimčongilismu.

Zatímco různé pokusy o liberalizaci a konvergenci socialismu s kapitalismem v jiných zemích vedly buďto k otevřené kontrarevoluci nebo k obnově tržního hospodářství pod vedením vládnoucích komunistických stran se všemi krizovými jevy vlastními kapitalismu, korejský socialismus se udržel silou prosazení jednomyslné jednoty, železné disciplíny, ozbrojení všeho lidu a přeměny celé země ve vojenskou pevnost. Díky tomu zajišťuje všem 25 milionům svých občanů i v těžké mezinárodní situaci sociální výdobytky nemající ve světě obdoby a navíc hodnotný a šťastný život v duchu socialistické morálky a kolektivismu. Žádná vnitřní opozice zde, na rozdíl od všech ostatních (deklaratorně) socialistických zemí, neexistuje, nemluvě ani o nepokojích či terorismu. Porovnání lidové Koreje s ostatními socialistickými a bývalými socialistickými státy rovněž dokazuje, jak velký význam má úcta k revolučním tradicím a revolučním předchůdcům a předávání revoluce z generace na generaci a jak na celé čáře selhala revizionistická snaha o poplivání revolučních vůdců pod záminkou kritiky takzvaného „kultu osobnosti“.

Jak řekl soudruh Kim Čong Un na 7. sjezdu Korejské strany práce, „lid vybavený revoluční ideologií strany, jednomyslně kolem ní sjednocený a ozbrojený mocnými zbraněmi, tvoří nejmocnější hybnou sílu revoluce, a svatá věc takového lidu je vždy vítězná.“

 

Leopold Vejr,

„Dialog – otázky – odpovědi“ č. 340, 7-8 / 2018,

http://www.kldialog.cz