Skip to content

Obnovená ves Poman-ri

 

Poman-ri v kraji Sohung, provincie Severní Hwanghe, představila svůj obnovený vzhled.

Rozlehlé rybníky a rýžová pole, obklopené horami hustě zalesněnými ovocnými stromy, osobité domy, škola, mateřská škola, kulturní dům, vědeckotechnická učebna a zdravotní komplex Poman – vesnice vypadá jako obrázek.

 

Uprostřed hlubokého zájmu strany a státu, zaměřeného na rozvíjení venkova v pohádku, aby si zemědělci mohli užívat civilizovaný život jako městská populace, se rozvinul nový vzhled Poman-ri.

Farma nejen renovovala mnoho architektonických staveb včetně domů, školky a jeslí, ale také postavila školu, nemocnici, vědeckotechnickou učebnu, kulturní dům, obchod, zdravotní komplex a dokonce více než 60 domů.

Usměvavé tváře místních obyvatel vidíme v moderních domech, kde si vaří jídlo a vytápějící pokoje pomocí elektřiny, a v dalších místech vesnice – ve škole, mateřské škole, kulturním domě, zdravotním komplexu a tak dále.

Rolníci studují až do pozdních večerních hodin ve vědeckotechnické učebně, aby se naučili pokročilé zemědělské metody, a zpěv o lepší budoucnosti jejich vesnice zní v kulturním domě.

Zdravotní komplex vybavený kadeřnictvím, kosmetickým salonem, koupelnami, brouzdalištěm, ​​stolním tenisem a dalšími sociálními a sportovními zařízeními slouží místním zemědělcům pro jejich blahobyt.

S hrdostí na přeměnu své vesnice na kulturní socialistickou venkovskou oblast vlastním úsilím všichni zemědělci z Poman-ri povstali, aby dosáhli bohaté úrody.

 

 

Kim Hjon Hui, foto Ri Kwang Song

Časopis “Korea”  č. 751, 8 / čučche 107 (2018)