Skip to content

Soudruh Kim Čong Un poskytl pokyny Továrně lékařských přístrojů Mjohjangsan

 

Pchjongjang, 21. srpna čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády soudruh Kim Čong Un, nejvyšší vůdce strany, státu a armády, poskytl pokyny Továrně lékařských přístrojů Mjohjangsan.

Prohlídkou rudého koutku vzdělávání v revoluční historii, vědeckotechnické učebny a různých dílen továrny se vážený soudruh nejvyšší vůdce podrobně seznámil s výrobou lékařských přístrojů.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce připomněl, že strana již několikrát podnikla kroky k přestavbě a modernizaci jednotek spojených s vedením velkých vůdců, včetně Továrny lékařských přístrojů Mjohjangsan, a jejich přeměně do příkladných jednotek po 7. sjezdu strany tak, aby zvrátila vážnou situaci, kdy sektor veřejného zdraví v posledních letech téměř nedokázal pracovat na posílení své materiálně technické základny. Řekl, že nemůže být než velmi znepokojen a zklamán špatnou situací továrny. Poznamenal, že nedokáže pochopit, zda továrna prošla rekonstrukcí a modernizací nebo ne, a co bylo přestavěno a modernizováno, protože nevidí žádné známky přestavby, ačkoli uplynuly dva roky od chvíle, kdy strana vydala varování.

Ostatní odvětví zaznamenala v posledních letech pozoruhodné pokroky, ale odvětví veřejného zdravotnictví tak nikdy neučinilo, ale bylo stále pasivnějším, uvedl a poznamenal, že v oblasti veřejného zdraví není nic, nač bychom mohli být hrdi, kromě moderních nemocnic, továrny na lékařský kyslík a továrny na výrobky dentální hygieny, které byly nedávno postaveny pod přímou kontrolou strany. Neexistuje žádná jednotka, která by dobře udržovala své prostředí v sektoru veřejného zdraví, nemluvě o modernizaci zařízení.

 

 

Strana zdůraznila potřebu zintenzívnit své pokyny týkající se práce v oblasti veřejného zdraví a vyzvala vládu a orgány lidové moci na všech úrovních, aby zcela plnily svou odpovědnost a úlohu při práci na konsolidaci materiálně technické základny sektoru veřejného zdraví, neboť politika veřejného zdraví v naší zemi je založena na státních investicích a dodávkách materiálů, ale funkcionáři jsou v tomto ohledu velmi nečinní a nezodpovědní, zdůraznil.

Rudý koutek pro výchovu v revoluční historii není v porovnání s jinými jednotkami tak dobrý a ze špatného uspořádání vědeckotechnické učebny lze snadno zjistit, s jakým ideologickým hlediskem přijaly organizace strany ve veřejném zdravotnictví politiku strany pro posílení vědeckotechnických studií, a vědeckotechnická výuka se zde nemůže pozvednout, řekl, kritizuje organizace za to, že provádějí politiku strany velmi ledabylým způsobem.

Soudruh nejvyšší vůdce důrazně vyzval k úspěšnému pozvednutí Továrny lékařských přístrojů Mjohjangsan, kterou založil osobně velký vůdce a věnoval jí velkou pozornost až do posledních okamžiků svého života, v příklad, který sehraje vedoucí úlohu v oboru zdravotnických přístrojů, aby uskutečnil jeho přání a oslavil zásluhy jeho vedení napříč generacemi. Je nutné být předvojem zničení a přeměny zastaralého, aniž bychom ztratili srdce, řekl a dodal, že by se neměly jen opravovat některé staré budovy, ale mělo by být zajištěno výrobní prostředí podle mezinárodních norem a modernizovány výrobní procesy na základě nejnovějších poznatků a technologií a továrna přeměněna na nejmodernější zařízení schopné vyrábět vysoce kvalitní zdravotnická zařízení a přístroje splňující mezinárodní standard.

Požádal o přeměnu studovny kimirsenismu-kimčongilismu a prostoru pro výchovu v revoluční historii a vědeckotechnické učebny, výstavních prostor a kulturního a sociálního zařízení a výrobních budov s vědeckým výpočtem, což zdůrazňuje potřebu studovat opatření pro radikální zlepšení úrovně domácí výroby, automatizace a modernizace továrny na lékařské přístroje.

Zdůraznil, že je nutné přeměnit továrnu lékařských přístrojů na moderní zařízení, které vyrábí vynikající zdravotnické zařízení na základě pokročilé vědy a technologií, a to formou praktických ročních a etapových plánů pro tři až čtyři léta, a dynamicky posunout vpřed práci přísným přezkoumáním provádění plánů za účelem budoucího vývoje oboru lékařských přístrojů. Vyzývaje funkcionáře a zaměstnance továrny, aby povstali jako jeden muž v úsilí o modernizaci továrny s vědomím, že jsou pány, řekl, že pošle do továrny prvního Čchollimu sektoru veřejného zdraví a povzbudil je, aby se ujali vedení v sektoru veřejného zdraví a průmyslu lékařských přístrojů naší země jízdou na Čchollimovi.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotýkaje, že osobně převezme břemeno práce na modernizaci továrny, podrobně popsal orientaci při plnění úkolů, jimž čelí příslušné obory.

Doprovázel ho soudruh Hwang Pjong So, první zástupce vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce; soudruzi Čo Jong Won, Kim Jong Hwan, Pak Song Čchol, O Il Čong a Kim Jong Su, zástupci vedoucích oddělení ÚV KSP; soudruh Kim Čchang Son, vedoucí oddělení Komise pro státní záležitosti; a soudruh Ma Won Čchun, vedoucí správy Komise pro státní záležitosti KLDR.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp