Skip to content

Představení a hostina pro válečné veterány

 

Pchjongjang, 28. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Hudební a taneční představení Souboru písní a tanců Korejské lidové armády pro účastníky 5. národní konference válečných veteránů se konalo Domě kultury “25. dubna”.

 

Na pozvání byli přítomni váleční veteráni soudruzi Jang Hjong Sop, Ri Mjong Su, Tche Čong Su, Čche Jong Rim, Ri Jong Mu, O Kuk Rjol, Kim Si Hak a další účastníci konference.

Vystoupení sledoval soudruh Čche Rjong He, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru Korejské strany strany, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP; místopředsedové Ústředního výboru KSP soudruzi Pak Kwang Ho, Kim Phjong He, O Su Jong, An Čong Su, Pak Tche Song, Čche Hwi a Pak Tche Dok, funkcionáři ministerstev a ústředních orgánů, učitelé a studenti revolučních škol, mládež a studenti.

Mezi diváky byli příslušníci ozbrojených sil, včetně armádního generála pozemních vojsk soudruha Kim Su Gila, náčelníka Generálního politického byra Korejské lidové armády.

 


 

Slavnostně byla zahrána “Vlastenecká píseň” (státní hymna, pozn. překl.). Na pódium plné veselých oslav Dne vítězství byla uvedena pestrá čísla jako sbor “Kantáta o maršálu Kim Ir Senovi“, “Náš nejvyšší velitel”, mužské trio a sbor “Pozdravy vítězům velkých let” a smíšený duet “Vypravujte, ohňostroje vítězství”.

Umělci zaníceně pěli vysokou chválu nesmrtelným revolučním činům velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, kteří vytvořili pověstné válečné vítězství bezpříkladné ve světových dějinách válek a dosahovali vítězství za vítězstvím v úsilí o obranu socialismu.

Hluboké vzpomínky mezi válečnými veterány vyvolaly válečné písně jako “Do rozhodné bitvy”, “Má píseň v zákopu” a “Průsmyk Mungjong”, které zněly v horách během těžkých bojů, kdy byla otevřena cesta pokroku navzdory krupobití kulek ve jménu posvátné vlasti, kterou osvobodil velký vůdce.

 


 

Ústřední výbor Korejské strany práce uspořádal hostinu na počest účastníků 5. mezinárodní konference válečných veteránů.

Na pozvání byli přítomni váleční veteráni soudruzi Jang Hjong Sop, Ri Mjong Su, Tche Čong Su, Čche Jong Rim, Ri Jong Mu, O Kuk Rjol, Kim Si Hak a další účastníci.

Přivítali je funkcionáři a zaměstnanci v Domě Mokran, Lidovém paláci kultury, restauraci Okrju, restauraci Čchongrju, Pchjongjangském domě nudlí a ústřední lodi služeb Mučige, místech banketu.

 


 

Banketu se zúčastnili a válečným veteránům poblahořáli soudruh Kim Jong Nam, člen prezídia Politického byra ÚV KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; soudruh Čche Rjong He, člen prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády, a další vysocí funkcionáři strany a vlády a vedoucí představitelé orgánů ozbrojených sil.

Byly předneseny projevy. Řečníci zdůraznili, že vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un doufá, že váleční veteráni budou dlouho žít a těšit se dobrému zdravotnímu stavu a budou dobře učit a vést budoucí generace, aby neustále nesly vpřed pochodeň revoluce, a že se cítí sebejistě, dokud jsou veteráni naživu. Vyzvali válečné veterány, aby oslavili svůj život jako dobří poslové revoluce a pedagogové, kteří hlouběji vštěpují vznešeného ducha a bojové rysy vyrůstajícím generacím v souladu se záměrem strany.

  

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp