Skip to content

Soudruh Kim Čong Un zkontroloval Lesní školku provincie Kangwon

 

Pchjongjang, 24. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, zkontroloval Lesní školku provincie Kangwon. Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Han Kwang Sang a Čo Jong Won, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl různá místa školky.

Když vážený soudruh nejvyšší vůdce poskytl před dvěma lety polní pokyny Lesní školce č. 122 vedené Korejskou lidovou armádou, kde se podařilo pěstovat sazenice stromů na dokonalém vědeckém, průmyslovém a intenzivním základě, stanovil úkol pro každou provincii vybudovat moderní lesní školku pro úsporu půdy a úsporu lidí, která dokáže vyprodukovat dvacet milionů sazenic stromů ročně jako Lesní škola č. 122, a učinit z Lesní školky provincie Kangwon příkladnou a standardní školku, které budou postaveny v provinciích. Osobně podnikl kroky k zajištění projektování, stavby, finančních prostředků, materiálu a vybavení, a moudře vedl práci na budování lesních školek.

 

 

S velkým potěšením nad skutečností, že byla úspěšně zbudována další rozsáhlá základna schopná produkovat více než dvacet milionů stromů ročně, vážený soudruh nejvyšší vůdce ocenil, že provincie Kangwon v uplynulém roce v krátké době dokončila obrovský projekt a náležitě přijala opatření k řešení záležitostí, které vznikají při řízení a provozování lesní školky, a tak vznikla materiální a technická základna pro spolehlivou výrobu sazenic. Řka, že bohaté lesní zdroje jsou cenným přínosem pro ekonomickou výstavbu, zdůraznil, že je nezbytné vybudovat lesní školku, která je arzenálem pro obnovu lesů pro přeměnu všech hor v provincii ve zlaté hory a přírodní surovinovou základnu, jako velkolepou stavbu věčné hodnoty bezvadnou i pro vzdálenou budoucnost a pro výrobu sazenic ve velkém měřítku.

Podotýkaje, že pokud nově postavená impozantní lesní školka nedokáže produkovat sazenice stromů v plné kapacitě, bude bezvýznamná, vyzval k tomu, aby bylo pěstování stromků uvedeno na vysokou vědeckou úroveň, zajistily se dva cykly produkce za rok, a tím bylo vypěstováno a dodáno více stromů dobrých druhů, které mají vysokou ekonomickou a okrasnou hodnotu a jsou vhodné pro klimatické a půdní podmínky provincie. Požádal o dokončení výstavby lesních školek v provinciích na základě úspěchů a zkušeností získaných při výstavbě vzorové školky, která položila pěstování sazenic na vyšší vědeckou, průmyslovou a intenzivní základnu.

 

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je třeba provádět pravidelné technické školení prostřednictvím vědecko-technického vzdělávacího prostoru a zavést systém výměny zkušeností a televizních konzultací mezi lesními školkami s cílem více posílit technickou úroveň a dovednosti zaměstnanců a aktivně rozvíjet a zdokonalovat pokročilou technologii pěstování sazenic. Ocenil, že administrativní budova a konferenční sál, obecná občanská vybavenost a bytové domy zaměstnanců nejsou na horší úrovni než budovy stavěné ústřední odbornou stavební jednotkou. Zdůraznil, že i obyčejný obytný dům musí být postaven v souladu s požadavky rozvíjející se doby a na vysoké úrovni civilizace podle přání lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce toho dne navštívil dům páru demobilizovaných vojáků, kteří jsou nyní zaměstnanci školky, a vedl s nimi rozhovor a srdečně se zajímal o situaci domácnosti.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je velmi spokojen s prohlídkou Kangwonské lesní školky, a ocenil bojového ducha a duševní svět lidu provincie Kangwon, který se oddaně ujal vedení v odezvě na výzvu strany a je schopen povstat jako jeden muž v úsilí o provádění politiky strany. Dodal, že je nemůže než obdivovat za to, že vybudovali tak obrovskou školu v těžkých podmínkách všelijakých nedostatků a obtíží, a že rád uděluje úkoly Kangwonskému provinčnímu výboru strany, který vždy nese prapor v čele provádění politiky strany. Chtěje ještě více pomoci jeho funkcionářům, kteří ze všech sil usilují o její splnění, projevil vřelou péči a na místě rozhodl otázky naléhavé pro ekonomickou práci provincie.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že dělníci a zaměstnanci Kangwonské lesní školky uvedou pěstování sazenic stromů na vysokou a pravidelnou úroveň s vysokým smyslem pro odpovědnost za to, že jsou předsunutou hlídkou a průzkumníky, kteří mají na starost kampaň obnovy lesů, a přispějí tak k tomu, že se celá země změní v husté lesy, a nechal se s nimi na paměť vyfotografovat.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp