Skip to content

Japonsko je hřbitovem lidských práv a žumpou terorismu

Pchjongjang, 23. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Japonsko, bezkonkurenční politický trpaslík, znovu ukázalo světu svou pošetilou tvář.

Za úsvitu 18. července japonští chuligáni rozbili okna korejské mateřské školy Generálního svazu korejských obyvatel v Japonsku (Čchongrjon) v Tsurumi pod správou prefektury Kanagawa.

Naše republika prohlašuje, že tato ohavnost je v podstatě stejným teroristickým činem jako únorová střelba proti Ústřednímu sálu Čchongrjonu, protože byla spáchána na pozadí záměrných akcí japonské vlády proti KLDR a Čchongrjonu, jakými jsou diskriminace Korejců v Japonsku a jejich potlačování.

23. února chuligáni ve spolčení s ultrapravicovou japonskou reakční organizací vypálili několik nábojů do Ústředního sálu Čchongrjonu, aby ohrozili osobní bezpečnost funkcionářů Čchongrjonu a dalších Korejců v Japonsku a poškodili budovu.

Co nelze přehlížet, je skutečnost, že japonští reakcionáři, kteří jsou do značné míry rozrušeni známkami uvolnění na Korejském poloostrově, si stanovili jako hlavní cíl zabránit rostoucím generacím Korejců v Japonsku, kteří dále povedou vpřed hnutí Korejců v Japonsku, v získání národního vzdělání, ve snaze zničit Čchongrjon, zámořskou organizaci občanů KLDR.

Japonští reakcionáři osnují zločinná spiknutí tím, že přijímají všechny formy nespravedlivých diskriminačních opatření vůči Korejcům v Japonsku, jako např. vyvíjení finančního tlaku na korejské školy a vyloučení pouze korejských středních škol ze seznamu programů bezplatné výuky pro vyšší střední školy.

Vytvořili hrozivé klima nezákonným prohledáváním korejských škol, hrůznými urážkami a násilím vůči korejským studentům na cestě do školy a zatýkáním a sankcemi proti vzdělávacím pracovníkům a podpůrným orgánům Čchongrjonu.

Na konci června japonské celní úřady při návratu do Japonska po návštěvě ve vlasti prohledaly zavazadla studentů korejské střední školy v Kobe a zabavily suvenýry, které jim darovaly jejich rodiny a příbuzní ve vlasti, a sportovní uniformy s nápisy “Korea” a státní vlajkou KLDR, a dokonce předměty denní potřeby.

Japonští reakcionáři běžně provádějí tvrdé potlačování cizích občanů v Japonsku. Jako by jim to nestačilo, udělali teroristický terč dokonce i z malých školáků a žáků mateřské školy, kteří by měli být společností chráněni, a spáchali tak hrozné zločiny.

Svět si znovu uvědomuje morální vulgaritu Japonska, které tvrdí, že je “zemí řízenou zákonem”.

Je velmi nerozumné, že Japonsko okřikuje náš důstojný socialistický systém, soustředěný na lidové masy, “otázkou lidských práv”. Takové zoufalé manévry proti KLDR a Čchongrjonu jen ukáží celému světu ještě jasněji skutečnou špinavou barvu Japonska, největšího hřbitova lidských práv na světě a žumpy terorismu a národnostní diskriminace.

Rozzuřeni zprávami o drzé akci japonských samurajů, armáda a lid KLDR nyní zažehují svá srdce pomstou proti ostrovním barbarům, zapřísáhlým nepřátelům korejského národa.

Nikdy nezůstaneme pasivními diváky eskalujících manévrů Japonska proti KLDR a Čchongrjonu.

Budeme pečlivě sledovat následující opatření japonských orgánů, jako je vyšetřování pravdy o případu, potrestání zločinců a kroky k zabránění opakování incidentů.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp