Skip to content

Dopis ke 24. výročí úmrtí velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena

Vážený soudruh

Kim Čong Un

předseda Korejské strany práce

předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan si v těchto dnech připomínají smutné 24. výročí odchodu velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen se zapsal zlatým písmem do dějin nejen Koreje, ale celého světového komunistického a dělnického hnutí, zajištěním vítězství nad japonským a americkým imperialismem a výstavby socialismu v osvobozené polovině země. Jeho zásluhy vynikají zvláště ve srovnání s osudem zemí, které nedokázaly imperialismu čelit, a byl v nich obnoven kapitalismus.

V Korejské lidově demokratické republice byla socialistická revoluce uhájena především díky myšlence čučche a politice songun, díky orientaci na lidové masy a na soběstačnost v ekonomice i v obraně. Ačkoli velký vůdce soudruh Kim Ir Sen opustil lidovou Koreu v nejtěžších časech zostřené mezinárodní situace, byla nezávislost a sociální systém lidové Koreje uhájena zásluhou skvělého vedení Korejské strany práce v čele s velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem.

Jsme hrdi na to, že KLDR nadále statečně brání rudý prapor společenského pokroku a důsledně bojuje na věc národní nezávislosti a spravedlivého míru. Přejeme Vám mnoho úspěchů a pevné zdraví ve Vašem vysoce náročném a záslužném revolučním vedení.

Dílo velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena bude žít v srdcích pokrokových lidí celého světa věčně!

 

V Praze dne 3. 7. čučche 107 (2018)

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

Velký vůdce soudruh KIM IR SEN bude s námi navždy!