Skip to content

Velký vůdce lidu – připomenutí prezidenta Kim Ir Sena u příležitosti 24. výročí jeho skonu

“KIM IR SEN byl nejvýznamnějším vůdcem 20. století a neskonale velkým mužem.” KIM ČONG UN

 

Londýn, 5. července čučche 107 (2018) – Prezident Kim Ir Sen, který zemřel dne 8. července 1994, je ctěn jako věčný vůdce korejského lidu, velký vůdce korejského lidu. Někteří lidé mimo Korejskou lidově demokratickou republiku nechápou tento pojem a nespravedlivě kárají ty, kteří Kim Ir Sena nazývají velkým vůdcem, velkým revolucionářem a velkým státníkem. Ti, kdo kritizují tento termín, jsou hluboce zasaženi myšlenkou takzvaného “kultu osobnosti”, buržoazní, imperialistické a revizionistické konstrukce, která se používá k útoku na skutečný, autentický socialismus.

Prezident Kim Ir Sen byl skvělým vůdcem skvělé země a skvělým vůdcem skvělého lidu.
Během svého života, který překlenul 20. století, prezident Kim Ir Sen pracoval pro korejský lid a vedl jej po celý svůj život až do svých posledních okamžiků.
Od útlého věku prezident Kim Ir Sen bojoval za nezávislost proti japonskému imperialismu. Bojoval proti japonským imperialistům po více než deset let a  nakonec osvobodil Koreu 15. srpna 1945. Nezastavil se u pouhého zajištění nezávislosti korejského lidu, ale pokračoval vybudováním nové společnosti tím, že rozdrtil a zcela zlikvidoval všechny následky barbarské a zpátečnické japonské imperialistické koloniální vlády. V letech po osvobození Koreje byla provedena antiimperialistická, antifeudální demokratická revoluce. Zla jako nezaměstnanost a prostituce zmizela. Negramotnost, metla staré společnosti, byla poražena. Korejská lidově demokratická republika byla založena soudruhem Kim Ir Senem v roce 1948.

Prezident Kim Ir Sen znovu vedl korejský lid v boji za nezávislost, ale tentokrát proti americkým imperialistům, kteří se v červnu 1950 vrhli na mladou lidovou republiku se záměrem zničit výdobytky nové lidové demokracie a učinit Koreu svou kolonií a hračkou. Díky vedení velkého vůdce generalissima Kim Ir Sena a hrdinství a sebeobětování korejského lidu byly USA poraženy. Nicméně USA způsobily rozsáhlé ​​zničení.

Prezident Kim Ir Sen vedl korejský lid k zotavení se z válečných škod a vybudování silné země nezávislosti, soběstačnosti a sebeobrany na troskách války, země lepší než předtím. Revizionisté a velmocenští šovinisté se tomu posmívali, ale prezident Kim Ir Sen, muž železné vůle, vedl lid k dovršení socialistické industrializace, a objevil jedinečnou a originální cestu k socialismu.

Socialismus, který vybudoval prezident Kim Ir Sen, nebyl kopií jiné země. Byl to socialismus korejského stylu, socialismus čučche. Revoluční lidé světa začali nazývat lidovou Koreu příkladnou zemí socialismu. Prezident Kim Ir Sen nevěřil v byrokracii, neopakoval chyby jiných socialistických zemí. Vytvořil nové metody řízení a vedení, zaměřené na lid. Prezident Kim Ir Sen dokonce zůstal po dobu 15 dnů v jednotném zemědělském družstvu Čchongsan. Právě zde vytvořil slavnou metodu Čchongsanri a ducha Čchongsanri, což znamená, že namísto sezení v kancelářích stranické kádry sestupují do základních jednotek a pomáhají jim a učí se od nich.

Prezident Kim Ir Sen vybudoval socialistický ráj bez zdanění (zrušeno v roce 1974) a s bezplatným vzděláváním, bezplatnou zdravotní péčí, se starobními důchody, sociálním zabezpečením atd. Z těchto důvodů si připomínáme soudruha Kim Ir Sena jako velkého vůdce lidu.

 

Slzy v červenci

 

Když jsem navštívil Korejskou lidově demokratickou republiku v srpnu 2017, abych se zúčastnil 5. mezinárodního festivalu ke chvále velkých osob hory Pektu, vzdal jsem slavnostně poctu velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi, věčnému rudému slunci čučche, který odpočívá v Kumsusanském paláci slunce, dříve Kumsusanském pamětním paláci. Původně to byl Kumsusanský sál shromáždění, kde velký vůdce prezident Kim Ir Sen žil a pracoval. V roce 1995 velký vůdce soudruh Kim Čong Il dal pokyny  k výstavbě Kumsusanského pamětního paláce. Ten byl později přejmenován na Kumsusanský palác slunce v odrazu hluboké úcty korejského lidu ke svým věčným vůdcům prezidentu Kim Ir Senovi a předsedovi Kim Čong Ilovi.

Byla to má 14. návštěva čučche Koreje. Vždy když jsem navštívil KLDR, dozvěděl jsem se něco, co jsem ještě nevěděl. V Kumsusanském paláci slunce mě doprovázel soudruh Ham Sung Čin z Korejského výboru pro kulturní vztahy s cizími zeměmi a generální tajemník Korejského výboru pro přátelství s britským lidem. Po vzdání pocty velkým vůdcům soudruhu Kim Ir Senovi a soudruhu Kim Čong Ilovi jsme prošli Sálem nářků. Stalo se zde, že slzy korejského lidu skutečně změnily barvu dlaždic na podlaze.

To mě vedlo k připomenutí toho osudného dne v červenci 1994, kdy velký vůdce soudruh Kim Ir Sen odešel na věčnost. Poprvé jsem slyšel zprávu, že velký vůdce soudruh Kim Ir Sen skonal, 9. července na návštěvě domu své matky ve Winchesteru v Hampshire. Byla náhle a neočekávaně ohlášena rozhlasem. Nevěřil jsem zpravodajským relacím, myslel jsem, že musí být falešné. Když jsem zaslechl strohé oznámení, mé srdce začalo rychle tlouci a cítil jsem se špatně. Šel jsem do matčiny zahrady, abych se uklidnil. Později jsem ve městě o tom hluboce přemýšlel a říkal jsem si, že to není pravda. Jenom před několika dny jsem se v neděli 3. července vrátil z lidové Koreje přes čínský Peking. KLDR jsme opustili vlastně v sobotu 2. července. Návštěva v KLDR byla velmi úspěšná. Během své návštěvy jsme viděli doslova denně velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena v televizi, buď to poskytujícího terénní pokyny nebo se setkávajícího se zahraničními hosty. Pokaždé, když se setkal se zahraničními hosty, v televizi dlouho hrála melodie “Ať žije maršál Kim Ir Sen!”, která dodávala určitou vznešenost, jistý smysl přítomnosti. Vypadal zdravě a energicky. Pro mě to bylo nemožné a nepředstavitelné, že nás soudruh Kim Ir Sen opustí tak brzy.

Ve dvě hodiny ráno soudruh Kim Ir Sen náhle skonal, zatímco stále pracoval, ačkoli byly dvě hodiny po půlnoci. Věřím, že pracoval na dokumentech o hospodářství a národním znovusjednocení. Když zprávu oznámila KCNA a korejská televize, lidé v KLDR se hnali k sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena. Ronili slzy a někteří se vrhali na zem. Jak by mohli být odděleni od prezidenta Kim Ir Sena? Mnoho lidí na Západě naprosto nerozumí úctě korejského lidu k velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi. Jak mi jeden Korejec vysvětlil, nosili odznaky s podobiznou prezidenta s hrdostí a oddaností, protože bez prezidenta by nebyla žádná Korea. Prezident Kim Ir Sen bojoval s japonskými imperialisty více než deset let, aby získal nezávislost Koreje a začal budovat nový národ. Prezident Kim Ir Sen byl opravdu otcem moderní Koreje a zakladatelem socialistické Koreje. Navíc byl jako otec korejského lidu, když založil socialistický systém, který mu dal plnou zaměstnanost, bezplatné vzdělání, bezplatnou zdravotní péči, bydlení a mnoho dalších věcí, které jsou v jiných zemích považovány za nemožné. Pro lid KLDR byla ztráta prezidenta Kim Ir Sena jako ztráta svých rodičů.

Nicméně, semknut pod vedením velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, nástupcem velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, korejský lid přeměnil stesk v sílu a nedovolil, aby ho smutek porazil, ale pokračoval v revoluční věci čučche a tvrdě pracoval na vybudování lepší a více vzkvétající socialistické země.

Dr. Dermot Hudson
prezident Svazu pro studium politiky songun Spojeného království
předseda Anglické studijní skupiny myšlenky čučche
předseda Svazu britsko-korejského přátelství