Skip to content

Soudruh Kim Čong Un poskytl pokyny Sinuidžuské továrně chemických vláken

 

Pchjongjang, 2. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, poskytl polní pokyny Sinuidžuské továrně chemických vláken.

Doprovázeli ho soudruzi An Čong Su, Hwang Pjong So, Han Kwang Sang, Kim Song Nam, Čo Jong Won, O Il Čong a Hwang Jong Čchol, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl rudý koutek vzdělávání v revolučních dějinách a poté se seznámil s výrobou papírenské dílny. Řekl, že jednou z nevyřešených otázek ve vzdělávání budoucích generací, práce, která je pro stranu nejdůležitější, je skutečnost, že poptávka po papíru není plně uspokojena. A zdůraznil potřebu modernizovat papírenský průmysl založený na domácích zdrojích a surovinách za každou cenu, a tak dodávat dostatek papíru potřebného k výrobě učebnic, příruček a sešitů.

Při pohledu na zkušební papír vyrobený z rákosí řekl, že bude sloužit tomuto účelu, a zdůraznil potřebu dalšího prohloubení výzkumu pro zlepšení kvality a produktivity papíru. Vyjádřil spokojenost s tím, že s nárůstem výroby rákosu na ostrově Pidan vznikla možnost dostatečného zásobování surovinami a projekt závodu na papír vyrobený z rákosu vstoupil do poslední fáze pro řešení otázky papíru.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se seznámil s modernizací továrny, poukázal na nedostatky a nastínil úkoly pro rozvoj závodu. Vážně pokáral funkcionáře za to, že selhali v úsilí o co nejdřívější dokončení procesu výroby papíru, na který strana klade velký důraz a čeká na něj, a že neplní svou povinnost a roli. Instruoval funkcionáře, aby naléhavě dokončili modernizaci procesu výroby papíru, soustředili úsilí na zlepšení výrobních objektů a urychlili projekt bagrování ústí řek.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vytyčil úkoly a způsoby, jak úspěšně modernizovat závod jako jednotku spojenou se zásluhami vedení velkého vůdce a velkého generála a rozšířit výrobu papíru s rákosem jako základní surovinou.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp