Skip to content

Soudruh Kim Čong Un poskytl pokyny Sinuidžuské textilní továrně

 

Pchjongjang, 2. července čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, poskytl polní pokyny Sinuidžuské textilní továrně.

Doprovázeli ho soudruzi An Čong Su, Hwang Pjong So, Han Kwang Sang, Kim Song Nam, Čo Jong Won, O Il Čong a Hwang Jong Čchol, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédl rudý koutek vzdělávání v revolučních dějinách a sál věnovaný dějinám závodu.

Vzhledem k tomu, že sinuidžuská textilka, která zahájila výrobu v září 1959 díky laskavému kroku velkého vůdce, má dlouhou historii a tradici při výrobě látek potřebných pro život lidu, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že všechna vřetena a stavy mlýna jsou spojeny s úsilím velkého vůdce a velkého generála, kteří zasvětili své životy vyřešení problému oblékání lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se na různých místech továrny podrobně seznámil s její výrobou a řízením. Byl informován o tom, že závod nedokáže každoročně plnit svůj národní hospodářský plán, a pocítil zklamání, že zkušená továrna, která je pevně spojena se zásluhami velkého vůdce a velkého generála a pozitivně přispěla k rozvoji lehkého průmyslu země v minulém období, neudržuje své hrdé tradice. Když se dozvěděl o nabídce služeb továrny a životních podmínkách jejích zaměstnanců, učinil poznámku, že závodní výbor strany nevěnuje pozornost zlepšení pracovních podmínek a života kolektivu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovil podrobné úkoly a způsoby obnovy závodu na moderním základě v souladu s požadavky moderní doby, řka, že radikální rozvoj textilního průmyslu je velmi důležitý pro dosažení průlomu ve zlepšení životní úrovně lidu. Řekl, že funkcionáři a dělnická třída továrny by měli přestavět výrobní budovy a území uvnitř i vně závodu a současně uvést jeho výrobní proces na vědecký a moderní základ do příštího roku, který bude připomínat 60. výročí založení, a tak hrdě zhodnotit skutečnost, že se továrna stala hlavní textilkou, která velice přispívá k životní úrovni lidu pod vedením velké strany.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce stanovil místo pro budovu ubytovny a učinil krok pro mobilizaci mocných stavebních sil a řekl, že slyšel, že ubytovaní zaměstnanci textilky závidí ubytovny Pchjongjangské textilce Kim Čong Suk a Pchjongjangské přádelně Kim Čong Suk, poskytnuté stranou, a že jim poskytne ubytovnu tak úžasnou, jako mají ony.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp