Skip to content

Soudruh Kim Čong Un navštívil kraj Sindo v provincii Severní Pchjongan

 

Pchjongjang, 30. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, poskytl terénní pokyny kraji Sindo v provincii Severní Pchjongan.

Doprovázeli ho soudruzi Hwang Pjong So, Han Kwang Sang, Kim Song Nam, Čo Jong Won, vysocí funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce, a soudruh Kim Čchang Son, ředitel oddělení Komise pro státní záležitosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zkontroloval 14. pole prvního závodu rákosového komplexu kraje Sindo, které dříve navštívili velký vůdce a velký generál.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že ke zvýšení výroby chemických vláken z rákosu je nutné vybavit kraj Sindo jako rozsáhlou základnu pro pěstování rákosu ve velkém měřítku, a to na vědeckém a moderním základě, aby se zvýšil výnos na čongbo (přibližně hektar, pozn. překl.) a byla vyřešena otázka přepravy rákosu, aby byl továrnám dodán dostatek vlákninových materiálů. Poznamenal, že zvýšení výroby rákosu v kraji Sindo a získání spolehlivé základny chemických vláken založených na čučche je důležitou prací pro další posílení nezávislého chemického průmyslu naší země, a uvedl, že bude poskytovat aktivní komplexní podporu k jejímu dosažení. Vyzval k pěstování dobrého rákosu k dosažení maximálních výnosů a dalších bohatých sklizní.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podrobně vyložil úkoly a způsoby k zajištění nového obratu v pěstování rákosu. Řekl, že do kraje posílá vysoce výkonné traktory a další vozidla a přidělil příslušnému sektoru úkoly, aby kraji přednostně poskytly pohonné hmoty, pneumatiky a příslušenství pro vozidla. Posoudil stav elektrických generátorů, čerpacích zařízení, remorkérů a člunů, aby přijal opatření k jejich údržbě a vypracování plánu zodpovědné pomoci pro dodávku nových.

Poté si vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlédl mechanizované pracoviště prvního závodu rákosového komplexu kraje Sindo. Požádal o to, aby zemědělské stroje a náčiní byly používány s péčí a vyzval ke zlepšení odpovědnosti a včasným opravám a účinnému využívání a aktivnímu provedení mechanizace všech zemědělských procesů.

Poté, co se podrobně seznámil s podmínkami kraje Sindo jako celku, vážený soudruh nejvyšší vůdce nastínil velmi důležité úkoly, kterým kraj čelí. Řekl, že pro vzdálený ostrov je důležité, aby pro něj byla založena spolehlivá zásobovací základna, a zdůraznil potřebu zvýšit výrobu obilí a posílit chov dobytka a rybářské základny tak, aby se kraj stal krajinou s mohutnými existenčními prostředky a mohl nezávisle vyrábět a dodávat vše potřebné pro svůj ekonomický život.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že zejména je třeba vybavit kraj moderní lidovou nemocnicí ne horší než velké městské nemocnice, aby mohl samostatně léčit pacienty, a řekl, že nemocnice by měla mít k dispozici kompletní sadu zdravotnických prostředků, které by prováděly většinu operací. Je také zapotřebí stavět v kraji základní a střední školy a komplexně zlepšit vzdělávací prostředí a podmínky tak, aby obyvatelé ostrova mohli vést vysoce civilizovaný život jako ve městě, řekl a ujistil, že mocná budovatelská síla lidové armády se mobilizuje, aby přestavěla nemocnici a školy v kraji na typické a vzorové jednotky v oblasti veřejného zdravotnictví a vzdělávání. A na místě přijal opatření k zajištění potřebných materiálů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, znovu se staraje o větší pohodlí a lepší kulturní podmínky obyvatel ostrovního kraje, slíbil vyslat autobusy a další vozidla s ohledem na dopravní podmínky.

Funkcionáři a pracující kraje Sindo, překonávající potíže na okraji Západního moře, majíce hluboko v srdci nesmrtelného vůdce, poděkovali váženému soudruhu nejvyššímu vůdci Kim Čong Unovi, který jim dodal velkou víru a vřelou lásku, a přijali planoucí rozhodnutí zhostit se výrobních cílů strany.

 


 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp