Skip to content

Soudruh Kim Čong Un se setkal se singapurským předsedou vlády a prohlédl si Singapur

 

Pchjongjang, 11. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády, navštívil 10. června Republiku Singapur a sešel se v prezidentském paláci s předsedou vlády Lee Hsien Loongem.

Přítomni byli soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové Ústředního výboru KSP, a soudruh No Kwang Čchol, ministr lidových ozbrojených sil.

Ze singapurské strany byli přítomni ministr zahraničí Vivian Balakrishnan, ministr školství Ong Ye Kung, vysoký ministr zahraničních věcí a obrany Maliki Bin Osman a vrchní státní tajemník ministerstev kultury, společenství a mládeže a obchodu a průmyslu Sim Ann.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se srdečně pozdravil s předsedou vlády, zapsal se do návštěvní knihy, a vedl s ním přátelskou rozpravu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je velmi potěšen, že navštívil velkolepou a krásnou Republiku Singapur, a předal své srdečné pozdravy a přání všeho nejlepšího vládě a lidu Singapuru jménem vlády KLDR a korejského lidu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil hlubokou vděčnost singapurské vládě za její upřímnou spolupráci při poskytnutí všech podmínek a nejlepších výhod k historickému summitu a rozhovorům KLDR a USA.

Premiér Singapuru poděkoval KLDR za to, že si vybrala jeho zemi jako místo konání vrcholných rozhovorů KLDR s USA, a vyjádřil očekávání, že historické rozhovory na nejvyšší úrovni budou mezníkem v úsilí o dosažení míru a stability Korejského poloostrova.

Na setkání byly projednány otázky rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi prohloubením přátelství a zintenzivněním rozsáhlé výměny s cílem komplexně rozvíjet bilaterální vztahy.

Rozhovor probíhal v srdečné a přátelské atmosféře.

 

 

Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády,  navštívil 11. června různá místa v Singapuru.

Doprovázeli ho soudruzi Kim Jong Čchol a Ri Su Jong, místopředsedové Ústředního výboru KSP, ministr zahraničních věcí soudruh Ri Jong Ho, ministr lidových ozbrojených sil soudruh No Kwang Čchol a soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP.

Váženého soudruha nejvyššího vůdce provázeli ze Singapuru ministr zahraničí Vivian Balakrishnan a ministr školství Ong Ye Kung.

Prohlédli si Velkou květinovou zahradu, pýchu Singapuru, “Nebeský park”, který se nachází na střeše světoznámé budovy “Marina Bay Sands”, a singapurský přístav, přičemž se seznámili se společenským a ekonomickým rozvojem Republiky Singapur.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce, dívaje se na noční město z  pozorovací plošiny budovy “Marina Bay Sands”, řekl, že Singapur je čistý a krásný a každá budova je stylová, jak o tom slyšel v minulosti, a dodal, že se hodně poučí z dobrých znalostí a zkušeností Singapuru v různých oblastech.

Na cestě do singapurského přístavu byl na Jubilejním mostě informován o budoucím plánu rozvoje města Singapuru a divadle Durian.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že mohl prostřednictvím dnešní cesty dobře poznat potenciál a rozvoj singapurské ekonomiky, a dodal, že země na něho učinila příznivý dojem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poděkoval nejvyšším představitelům singapurské vlády, že ho doprovázeli až do nočních hodin, aby ho laskavě informovali o městě.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp