Skip to content

Účastníci oslav 72 let Korejského svazu dětí navštívili Mangjongde a další významná místa

 

Pchjongjang, 7. června čučche 107 (2018) (KCNA) – Delegáti oslav 72. výročí založení Korejského svazu dětí (KSD) navštívili Mangjongde, rodiště velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

V rodném domě velkého vůdce se seznámili s revoluční dráhou jeho rodinných příslušníků, prohlédli si historické památky, které jsou zde uchovány, a pak se vydali na místa studií a bojů, kde velký vůdce v dětství vystoupil na kopec Mangjong a zušlechťoval svou mysl a pevnou vůli nenávidět japonské imperialisty a milovat zemi.

 

 

Šli na hřbitov revolučních mučedníků na hoře Tesong, kde obnovili svou vůli stát se spolehlivými pilíři silné a prosperující Koreje tím, že zdědí bojový duch revolučních předchůdců.

Navštívili také Muzeum hnutí mládeže, kde umístili kytice květin k sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila mezi mládeží a dětmi, a vzdali jim hold. Podívali se na vystavené historické údaje a pamětihodnosti.

Delegáti navštívili „Národní výstavu dětské vědecké fantazie a modelů – 2018“ a Ústřední dům třídního vzdělávání a dobře se bavili v Lidovém zábavním parku Rungna, delfináriu Rungna, Ústřední zoologické zahradě a dalších centrech pro kulturní a citový život.


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp