Skip to content

Neskonale velký muž, který přitahuje duši lidstva politikou lásky k člověku

 

 

Pchjongjang, 9. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Uplynuly dva roky ode dne, kdy byl vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zvolen předsedou Korejské strany práce na 7. sjezdu KSP v květnu čučche 105 (2016).

Zvolení váženého soudruha nejvyššího vůdce do čela strany bylo projevem nezměrné úcty a důvěry, projevem oddanosti lidu k tomu, kdo posiluje a rozvíjí KSP v mateřskou stranu, která nezištně slouží lidu v souladu se záměry velkých vůdců.

 

Ředitel italské skupiny komplexních investic uvedl, že je to pevným přesvědčením v srdcích korejského lidu, že nemůže žít ani na okamžik bez péče Jeho Excelence Kim Čong Una. Zdůraznil, že pan Kim Čong Un je sluncem současné epochy, které přitahuje duši lidstva politikou lásky a důvěry, politikou lásky k člověku, kterou žádný jiný politik na světě nemůže napodobit.

Komentuje klíč k tomu, že KLDR stále roste navzdory sankcím a blokádám spojených imperialistických sil a přírodním katastrofám, ruský list “Veterán” napsal, že mezinárodní společenství je svědkem vynikajícího vedení předsedy Kim Čong Una, jeho politiky vycházející z horoucí lásky k lidu, která zrodila ducha nezištného a oddaného úsilí pro lid, a proto všechen lid KLDR absolutně uznává a následuje předsedu Kim Čong Una a podporuje jeho vedení za cenu svého života.

Nejen to.

Vedoucí delegace Ústřední federace pracujících Peru pochválil politiku KLDR, která věří v lid jako v nebe a oddaně mu slouží, jako příklad pro všechny země.

 

 

Německá skupina pro studium korejské kultury v článku uvedla, že díky politické prioritě lidu, respektu k lidu a lásce k lidu Korea rozvinula řadu působivých příběhů láskyplné péče o člověka a monoliticky posílila jednomyslnou jednotu vůdce, strany a mas. A korejský lid bude s písní chvály straně intenzivně a důsledně směřovat ke konečnému vítězství pod vedením soudruha Kim Čong Una.

Takový příběh osobní zkušenosti i stať umožňují dobře pochopit skutečnost, že bezmezná úcta pokrokových lidí světa, velebících našeho nejvyššího vůdce, je každým dnem silnější.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp