Skip to content

Soudruh Kim Čong Un se znovu setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem

 

Pchjongjang, 8. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, navštívil čínské město Ta-lien (Dalian) od 7. do 8. května, aby se znovu setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem, generálním tajemníkem Komunistické strany Číny a prezidentem Čínské lidové republiky.

Významné setkání a rozhovory mezi nejvyššími představiteli obou zemí se konaly v Ta-lienu v provincii Liao-ning v Číně.

Soudruh Kim Čong Un přiletěl z Pchjongjangu zvláštním letadlem ráno 7. května.

Doprovázeli ho soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové politického byra ÚV KSP a místopředsedové ÚV KSP, soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra ÚV KSP a ministr zahraničí, soudružka Kim Jo Čong, náhradnice Politického byra ÚV KSP a první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP, soudruh Čche Son Hui, náměstek ministra zahraničních věcí a členové ÚV KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR.

Soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny a člen sekretariátu ÚV KS Číny, soudruh Wang Yi, člen státní rady a ministr zahraničí, soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Číny, soudruh Chen Qiufa, tajemník liao-ningského provinčního výboru  KS Číny, a soudruh Tan Zuojun, tajemník Ta-lienského městského výboru KS Číny, byli přítomni na mezinárodním letišti v Ta-lienu, aby přivítali váženého soudruha nejvyššího vůdce.

 

 

V poledne místního času přistálo letadlo na letišti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vystoupil z letadla, aby si podal ruce a vyměnil pozdravy s těmito funkcionáři. Žena mu předala kytici a pozdravy. Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost a usedl do osobního vozu, kterým odjel do hotelu Bangchuidao.

Jakmile vážený soudruh nejvyšší vůdce vstoupil do prostor hotelu, personál ho šťastně uvítal bouřlivým potleskem.

Zde se odpoledne konalo setkání a rozhovory mezi soudruhem Kim Čong Unem a soudruhem Si Ťin-pchingem.

Soudruh Si Ťin-pching se dostavil do Ta-lienu a srdečně pozdravil soudruha Kim Čong Una.

Soudruh Kim Čong Un se vřele a dojemně přivítal se soudruhem Si Ťin-pchingem a vyfotografovali se spolu na památku.

 

 

Nejvyšší představitelé obou zemí si vyměnili srdečné pozdravy a neskrývali radost nad tím, že se znovu setkávají po uplynutí jednoho měsíce.

Poté se uskutečnily rozhovory mezi soudruhem Kim Čong Unem a soudruhem Si Ťin-pchingem. Jednání se zúčastnili ze strany KLDR soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové politického byra ÚV KSP a místopředsedové ÚV KSP, a soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra ÚV KSP a ministr zahraničí. Z čínské strany byli přítomni soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny a člen sekretariátu ÚV KS Číny, soudruh Ding Xuexiang, člen Politického byra ÚV KS Číny, člen sekretariátu ÚV KSP a ředitel Ústředního úřadu ÚV KS Číny, soudruh Wang Yi, člen státní rady a ministr zahraničí, a soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Číny.

Na jednání se obě strany vzájemně informovaly o hodnocení a názorech na nedávný vývoj a směru dalšího vývoje situace na Korejském poloostrově, který přitahuje pozornost celého světa, a o politické a ekonomické situaci ve svých zemích. Zdůraznili potřebu více podporovat vztahy přátelství a spolupráce mezi KLDR a Čínou a provedli hloubkovou výměnu názorů na způsob řešení zásadních otázek společného zájmu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil své poděkování soudruhu Si Ťin-pchingovi, že si navzdory svému bohatému politickému programu našel čas přijet do Ta-lienu a připravil vřelé a upřímné uvítání poskytující nejlepší pohodlí. Řekl, že je velmi potěšen, že vztahy mezi KLDR a Čínou dosahují nového období prosperity a procházejí dalším rozvojem. Zvláště ocenil, že úzké styky na vysoké úrovni mezi oběma stranami a zeměmi a strategické vzájemné porozumění mezi nejvyšším vedením Koreje a Číny jsou prováděny na nebývalé úrovni. Poznamenal, že v těchto dnech se KLDR a Čína staly ještě bližší a neoddělitelnější ve svých vnitřních pocitech, a že doufá v rozšíření přátelských styků mezi oběma zeměmi a udržování úzkých vazeb flexibilním a rozmanitým způsobem. Analyzoval a zhodnotil vývoj situace kolem Korejského poloostrova, procházející hlubokými změnami, a zmínil se o způsobech, jak aktivněji a důkladněji podpořit taktickou spolupráci mezi KLDR a Čínou při této strategické příležitosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil svou vděčnost čínským soudruhům za jejich pevnou podporu, povzbuzení a přátelskou spolupráci, která velmi povzbuzuje stranu a lid KLDR.

 

 

Soudruh Si Ťin-pching uvedl, že návštěva soudruha Kim Čong Una ukázala upřímnou ochotu přikládat mnoho důvěry vztahům mezi oběma stranami a oběma zeměmi, důvěřovat mu a čínské straně a praktikovat konsensus, kterého bylo mezi nimi dosaženo, a vysoce to ocenil. Vyjádřil potěšení nad pozitivním vývojem vztahů Číny s KLDR a situace na Korejském poloostrově po první návštěvě soudruha Kim Čong Una v Číně v březnu minulého roku a znovu poděkoval soudruhu Kim Čong Unovi za osobní návštěvu Číny k podpoře a koordinaci vzájemného porozumění obou stran a obou zemí. Řekl, že obě země sdílejí stejný osud a jejich vztahy jsou neměnné jako rtů a zubů, a uvedl, že je pevným postojem a jedinou správnou možností obou stran a vlád konsolidovat a rozvíjet vztahy mezi Čínou a KLDR bez ohledu na změny v situaci.

Soudruh Si Ťin-pching vyjádřil podporu rozhodnutí 3. pléna 7. ÚV strany, které nastolilo nový strategický kurs pro soustředění všech sil na socialistickou ekonomickou výstavbu, a přesvědčení, že pod vedením soudruha Kim Čong Una jistě zvítězí velká věc budování socialismu v Koreji. Velice ocenil zásadní rozhodnutí a opatření, která nedávno přijal soudruh Kim Čong Un, a znovu jim vyjádřil plnou podporu a uvedl, že Čína, jako přátelský soused, vynakládá důsledné úsilí na regionální mír a stabilitu a věnuje velkou pozornost vývoji a změnám situace na Korejském poloostrově.

Rozhovory probíhaly v upřímné, důvěryhodné a přátelské atmosféře.

 

 

Na počest návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně pořádal soudruh Si Ťin-pching recepci. Přítomni byli soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové politického byra ÚV KSP a místopředsedové ÚV KSP, soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra ÚV KSP a ministr zahraničí, soudružka Kim Jo Čong, náhradnice Politického byra ÚV KSP a první zástupkyně vedoucího oddělení ÚV KSP, a další vysocí funkcionáři a členové doprovodu. Zúčastnily se kádry čínské strany a vlády, mezi nimi soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny a člen sekretariátu ÚV KS Číny, soudruh Ding Xuexiang, člen Politického byra ÚV KS Číny, člen sekretariátu ÚV KSP a ředitel Ústředního úřadu ÚV KS Číny, soudruh Yang Jiechi, člen Politického byra ÚV KS Číny a ředitel Úřadu pro zahraniční věci ÚV KS Číny, soudruh Wang Yi, člen státní rady a ministr zahraničí, soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Číny a další vedoucí představitelé čínské strany a vlády.

Když soudruzi Kim Čong Un a Si Ťin-pching vstoupili do hodovní síně, všichni účastníci je s nadšením přivítali, přičemž vzdávali čest nejvyšším představitelům obou stran a obou zemí, kteří otevřeli novou fázi velkého přátelství mezi KLDR a Čínou.

 

 

Soudruh Si Ťin-pching nejdříve pronesl uvítací projev. Vřele přivítal  jménem čínské strany, vlády a lidu i vlastním jménem soudruha Kim Čong Una, který znovu navštívil Čínu v krásném čase, oživeném čerstvým a vzrušujícím duchem.

Současná návštěva soudruha Kim Čong Una plně ukázala skutečnost, že on a Ústřední výbor Korejské strany práce vysoce oceňují vztahy mezi Čínou a KLDR, zejména strategickou komunikaci mezi oběma stranami, a pevné odhodlání uskutečnit důležitou společnou dohodu dosaženou mezi oběma stranami, řekl a zdůraznil, že opět ukázala tradiční a pevné přátelství mezi Čínou a KLDR před celým světem a jistě bude mít významný dopad na vztahy mezi Čínou a KLDR a situaci na Korejském poloostrově.

Soudruh Si Ťin-pching uvedl, že společně s korejskými soudruhy bude i nadále důsledně provádět důležitou dohodu mezi oběma stranami, posílí strategickou komunikaci, rozšíří výměnu a spolupráci, dá plný průchod tradici přátelství a tím podpoří svěží a větší rozvoj vztahů mezi Čínou a KLDR, poskytující oběma zemím a oběma národům štěstí a aktivně přispívající k regionálnímu míru, stabilitě a prosperitě. Vyjádřil přesvědčení, že korejská strana a lid budou neustále dosahovat svěžích a větších úspěchů ve skvělém průběhu socialistické výstavby pod moudrým vedením předsedy Kim Čong Una a popřál mu to.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un pronesl odpověď. S velkým potěšením, že se znovu setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem a blízkými čínskými soudruhy po době jen o málo kratší než 40 dní, aby si vyměnili své nejniternější pocity, vyjádřil svou upřímnou vděčnost za vřelou a srdečnou pohostinnost a za velkou pozornost, kterou projevil Ústřední výbor čínské strany. Řekl, že Ta-lien je místem, kde velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il zanechali své historické stopy, které zůstanou navždy zapsány v dějinách přátelství mezi KLDR a Čínskou lidovou republikou, a dodal, že hluboká vzájemná důvěra a závazky vůdců obou zemí byly neustále přenášeny po desítky let a po generace jako kořeny pokrevních svazků, které spojily národy obou zemí neoddělitelným osudem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že opět cítí hrdost a sebevědomí, že má tak velkého souseda, jakým je Čína, a takové spolehlivé a skutečné přátele jako čínské soudruhy, a řekl, že bude postupovat ruku v ruce s blízkými čínskými soudruhy v dávné historické cestě k dosažení míru a prosperity na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii a budování spravedlivého a správného nového světa v budoucnu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce ze srdce přál, aby čínský lid rozhodně přenesl do skvělé skutečnosti Čínský sen, rozvinutý soudruhem Si Ťin-pchingem, a tak plně projevil sílu a vytrvalost čínského národa před celým světem.

 

 

Jídelní sál, kde funkcionáři obou zemí navzájem sdíleli vřelé a upřímné pocity a potěšení ze setkání jako jedna rodina, bez ohledu na diplomatickou etiketu a normy, byl od začátku až do konce naplněn přátelskou a příjemnou atmosférou.

V úterý dopoledne se soudruh Kim Čong Un opět setkal se soudruhem Si Ťin-pchingem a otevřeně s ním hovořil během procházky podél moře. Poté byl vážený soudruh nejvyšší vůdce pozván na oběd pořádaný v pavilonu Qingdao hotelu Bangchuidao.

Před obědem soudruzi Kim Čong Un a Si Ťin-pching ocenili dovednosti, které představují čajovou kulturu, a měli důležitý rozhovor. Oběd dále pomohl prohloubit mimořádné soudružské přátelství mezi nejvyššími vůdci obou stran a obou zemí.

Po obědě soudruh Kim Čong Un znovu vyjádřil vděčnost soudruhu Si Ťin-pchingovi za zvláštní pohostinnost během pobytu v Číně a za vyjádření upřímných a cenných názorů na důležitou věc, a potřásl si s ním rukou na rozloučení.

Někteří členové doprovodu navštívili tohoto dne ta-lienskou nákupní ulici Donggang a prodejnu čínské skupiny Hualu.

Soudruh Kim Čong Un ukončil svůj vyčerpávající program odpoledne v úterý 8. května a odletěl speciálním letadlem z Ta-lienu. Na ta-lienské mezinárodní letiště ho doprovázeli soudruh Wang Huning, člen stálého výboru Politického byra ÚV KS Číny a člen sekretariátu ÚV KS Číny, soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ÚV KS Číny, soudruh Chen Qiufa, tajemník liao-ningského provinčního výboru  KS Číny, a soudruh Tan Zuojun, tajemník Ta-lienského městského výboru KS Číny.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na cestě domů odeslal telegram s vyjádřením vděčnosti soudruhu Si Ťin-pchingovi.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp