Skip to content

Seminář společenských vědců

 

Pchjongjang, 3. května čučche 107 (2018) (KCNA) – Seminář společenských vědců o hlubokém uchopení a ztělesnění základního ducha třetího plenárního zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konal ve čtvrtek ve Velké lidové studovně.

Seminář přednesl příspěvky, které vysvětlují a dokazují zásluhy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který přinesl velké vítězství linie současného rozvoje obou front a otevřel epochální obrat k prosperitě země, a otázky k problémům vznikajícím při dosahování vyšších cílů socialistické výstavby stanovených na plenárním zasedání.

 

Řečníci vysvětlili, že vážený soudruh nejvyšší vůdce objasnil linii souběžného rozvoje hospodářské výstavby a budování jaderných sil na plenárním zasedání Ústředního výboru strany z března 2013 a vedl armádu a lid celé země v boji se svou vlasteneckou oddaností a úsilím a energickým vedením ve dne i v noci.

Řekli, že hlavní myšlenkou nové strategické linie stanovené na třetím plenárním zasedání sedmého ÚV KSP je upřednostnit hospodářské záležitosti v celkové práci strany a státu, využít všech lidských, materiálních a technických potenciálů pro hospodářský rozvoj, a tak vybudovat mocné socialistické hospodářství a rozhodně zlepšit životní úroveň lidu.

Probíhající nový rozhodný obrat ve vědecké práci, jak to vyžaduje doba a rozvíjející se revoluce, je zkratkou, která dláždí širokou cestu k ekonomické výstavbě, a podstatnou zárukou pro neustálé prosazování soběstačnosti, zdůraznili a pokračovali: Dosáhnout velké revoluce ve vzdělání je jistou zárukou pro realizaci plánu strany pro budování moci talentů.

Slíbili, že budou plnit odpovědnost a povinnost při urychlení velkého pokroku v hospodářské výstavbě a urychlení budování vědecké a technologické moci a vzdělanostní síly v duchu soběstačnosti v souladu s novou strategickou linií stanovenou na třetím plenárním zasedání sedmého Ústředního výboru KSP pod vedením soudruha Kim Čong Una.

Vědecké diskuse se účastnili učitelé, výzkumní pracovníci, přednášející, novináři, redaktoři a funkcionáři v oblasti vědy, vzdělávání, zachování revolučních památek, médií, uchování národního dědictví a institucí pro školení kádrů, včetně prezidenta Akademie společenských věd soudruha Ri Hje Čonga.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp