Skip to content

Společná konference funkcionářů strany, státu, hospodářství a ozbrojených sil

Pchjongjang, 1. května čučche 107 (2018) (KCNA) – V pondělí 30. dubna se v Pchjongjangu konala společná konference funkcionářů strany, státu, hospodářství a orgánů ozbrojených sil, aby důkladně uplatnila novou strategickou linii Korejské strany práce, předloženou váženým nejvyšší vůdcem soudruhem Kim Čong Unem na 3. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP.

 

Soudruh Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP, a soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády, vedli společnou konferenci.

Setkání se zúčastnili nejvyšší představitelé strany a vlády, členové ÚV KSP, vedoucí představitelé a administrativní pracovníci vlády, kádry organizací pracujícího lidu, ministerstev, národních institucí, místních stranických a mocenských orgánů, významných průmyslových podniků, a příslušníci orgánů ozbrojených sil.

Společná konference diskutovala o bodech programu pro důkladné uplatnění nové strategické linie soustředění veškerého úsilí na socialistickou ekonomickou výstavbu a důležitého úkolu pro dosažení revolučního obratu v oblasti vědy a vzdělávání, který byl nastolen na dubnovém plenárním zasedání Ústředního výboru KSP.

 

 

Soudruh Pak Pong Ču podrobně analyzoval současnou situaci ekonomiky, vědy a vzdělávání země a vypracoval zprávu o úkolech, které mají být provedeny do konce tohoto roku a o perspektivních cílech.

Ve své zprávě o prvním bodu programu zdůraznil, že nová strategická linie soustředění všech snah na socialistickou ekonomickou výstavbu, kterou vytyčil soudruh Kim Čong Un na 3. plenárním zasedání 7. ÚV KSP, je vědecky podložená a realistická linie odrážející oprávněnou poptávku rozvíjející se revoluce a touhu lidu.

Vzhledem k tomu, že se oblastem, které mají povinnost převzít vedoucí úlohu při provádění pětileté strategie národního hospodářského rozvoje, nepodařilo dosáhnout průlomu v kampani, a tak bránily pokroku v celých hospodářských odvětvích, analyzoval chyby a jejich příčiny.

Poukázal na úkoly, jimž čelí každý průmyslový sektor a důležité jednotky, aby dosáhly za každou cenu cílů letošního roku, třetího roku provádění pětileté strategie národního hospodářského rozvoje tím, že nasměrují primární úsilí na práci, uvedení základních oblastí národního hospodářství, základních odvětví do normálního chodu, a perspektivní uvedení národního hospodářství na moderní, informačně-technologickou a vědeckou základnu vyšší úrovně.

 

 

Po zprávě o prvním bodu programu proběhla diskuse.

Soudruh Pak Pong Ču ve své zprávě o druhém bodu pořadu jednání vyzval k tomu, aby se uskutečnil revoluční obrat v oblasti vědy a vzdělávání, který je v souladu s úmyslem váženého soudruha nejvyššího vůdce připravit širokou cestu k budování hospodářské síly a přeměnit zemi v mocnost vzdělávání a talentů.

Po zprávě se uskutečnila diskuse.

Když příslušní funkcionáři dokončili své projevy k prvnímu a druhému bodu pořadu jednání, řídící účastníci konference, mezi nimiž byli soudruzi Čche Rjong He a Pak Pong Ču, poukázali na hlavní chyby a zdůraznili, že je třeba naléhavě řešit problémy.

Soudruh Čche Rjong He uzavřel společnou konferenci.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp