Skip to content

Prohlášení Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan k návštěvě váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice

Praha, 3. dubna čučche 107 (2018) – Společnost česko-korejského přátelství Pektusan vítá probíhající mezinárodní jednání nejvyššího vedení Korejské lidově demokratické republiky, směřující k upevnění pozice republiky na mezinárodní scéně, zabránění válce, k zeslabení napětí na Korejském poloostrově a k úsilí o nezávislé znovusjednocení.

Nejvýznamnějším jednáním tohoto druhu se v nedávných dnech stala návštěva váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una v Čínské lidové republice a jeho jednání se soudruhem Si Ťin-pchingem a dalšími nejvyššími čínskými stranickými a státními představiteli.

Dovedná zahraniční politika KLDR už od doby jejího vzniku byla jedním z rozhodujících faktorů uhájení jejího socialistického zřízení a národní nezávislosti. Velcí vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il navázali a upevňovali bratrské vztahy se socialistickými státy i řadou dalších zemí na základě nezávislosti, míru a přátelství a usilovali o politické, hospodářské a kulturní vztahy na zásadách úplné rovnosti, vzájemné úcty, nezasahování do vnitřních věcí a vzájemného prospěchu. Usilovali o jednotu světového revolučního hnutí a udržovali přátelské vztahy s Čínskou lidovou republikou i v době čínsko-sovětské roztržky. Uplatňováním myšlenky čučche a politiky songun zajistili udržení a upevnění socialismu korejského stylu i v těžkém období po rozpadu světové socialistické soustavy.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un usilovně pracuje pro všestranný rozkvět Korejské lidově demokratické republiky v období zostřených provokací imperialistů USA. S ohledem na trvající americkou okupaci jižní části Korejského poloostrova a ostrovů v Tichomoří a jejich agresivní vojenská cvičení a výhrůžky válkou, kterým přizvukují jihokorejští a japonští reakcionáři, jsou naprosto nezbytné přátelské mezinárodní vztahy lidové Koreje se státy oponujícími úsilí USA o světovládu. Plně namístě je proto i upevnění korejsko-čínského přátelství, vycházejícího z tradic komunistického a národně osvobozeneckého hnutí a zpečetěného krví společného boje proti japonským a americkým okupantům a jejich spojencům.

Přejeme mnoho úspěchů Korejské lidově demokratické republice v jejím úsilí o skutečně rovnoprávné mezinárodní vztahy, obhajobu společenského pokroku a míru.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan

v Praze dne 3. dubna čučche 107 (2018)