Skip to content

Vstříc Dni slunce roku čučche 107 (2018)

Praha, 30. března čučche 107 (2018) – 15. dubna lid Korejské lidově demokratické republiky a její přátelé z celého světa oslaví Den slunce, 106. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

Korejská lidově demokratická republika se zrodila z trosek země okupované po 35 let japonskými imperialisty. Jejich zvěrstva ještě předčilo řádění agresorů z USA a jejich vazalů během Vlastenecké osvobozenecké války. V mnoha jiných zemích došlo rychle k zapomenutí válečných zločinů, setkáváme se i s jejich omlouváním a schvalováním. Jinak je tomu v lidové Koreji, kde díky důslednému třídnímu vzdělávání a velké myšlence čučche i mladá generace chápe skutečnou podstatu imperialismu a význam národní nezávislosti a výstavby socialismu.

Zásluhou rozhodné politiky Korejské strany práce v čele s velkými vůdci soudruhy Kim Ir Senem a Kim Čong Ilem a váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem zůstává KLDR v nesmírně obtížných podmínkách po porážce socialismu v mnoha dřívějších spřátelených zemích pevností společenského pokroku a nezávislosti. Na mezinárodní scéně nejdůsledněji hájí spravedlivý mír a odpor proti imperialismu. Současně zajišťuje všemu svému lidu sociální jistoty, které ve většině světa neexistují – práci, dostupné bydlení, základní výživu, bezplatné školství a zdravotnictví, kromě toho pokrokovou kulturu a hodnotné využití volného času. Kolektivistická organizovanost společnosti osvobozené části Koreje může být vzorem celému světu, devastovanému vykořisťováním, sobectvím a úpadkovou násilnickou a ohlupující kulturou a z toho pramenící kriminalitou a terorismem. Zatímco společnost KLDR velký vůdce soudruh Kim Ir Sen právem nazval velkou rudou rodinou, buržoazní společnost je rozložena nenávistí politickou, náboženskou, národnostní i rasovou. Pokrokoví činitelé jsou pronásledováni, zatímco vládnou váleční štváči, vykořisťovatelé a rozkradači národního majetku.

Povaha imperialismu se nezměnila. Třídní nepřátelé se snaží zničit lidovou Koreu po celých 70 let její existence. Její obranná opatření včetně jaderného ozbrojení jsou proto naprosto oprávněná a nezbytná. Váleční štváči nemají žádné právo je kritizovat, dokud jsou sami jaderně ozbrojeni.

Nezákonné a naprosto nespravedlivé hospodářské sankce proti KLDR je naprosto nutné odmítnout a zrušit a naopak s ní rozvíjet všestranné přátelské kulturní i obchodní vztahy.

V očích občanů bývalé Československé socialistické republiky vynikají úspěchy, odvaha a odhodlání KLDR tím více, že v naší zemi byla po kontrarevoluci většina výdobytků socialismu zlikvidována, bylo zničeno společenské vlastnictví i stále více jsou odbourávány sociální jistoty. Československo bylo rozděleno na dvě kolonie imperialismu USA a Evropské unie. Živoří zde stovky tisíc nezaměstnaných a desítky tisíc bezdomovců.

KLDR podobný vývoj nedopustila ani za těch nejtěžších okolností díky myšlence čučche, politice songun a velkému kimirsenismu-kimčongilismu. V roce významného 70. výročí vzniku KLDR dochází k zásadnímu posílení pozice země na mezinárodní scéně a významným jednáním směřujícím k uhájení míru a zmírnění napětí na Korejském poloostrově. Nejvyšší vedení lidové Koreje je dobře poučeno zradou Gorbačova a dalších kapitulantů a nevzdá se svého společenského systému, který si zvolil a rozhodně podporuje sám korejský lid.

Jsem přesvědčen, že v roce svého 70. výročí dosáhne KLDR nových skvělých úspěchů ve výstavbě a obraně socialismu a v úsilí o odchod okupačních vojsk z obsazené jižní části země a nezávislé znovusjednocení.

Ať žije velký kimirsenismus-kimčongilismus!

Ať žije Korejská strana práce!

Ať žije vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un!

Lukáš Vrobel,

místopředseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan