Skip to content

“Rezoluce o situaci lidských práv v KLDR” je urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství

Pchjongjang, 25. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Stálá mise Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) při Úřadu Spojených národů a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě vydala následující tiskové prohlášení s ohledem na násilné přijetí “Rezoluce o situaci lidských práv v Korejské lidově demokratické republice” (A/HRC/37/L.29), předložené Evropskou unií (EU) a Japonskem, na 37. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 23. března 2018:

Stálá mise KLDR rozhodně a naprosto odmítá “rezoluci” sestavenou USA a dalšími nepřátelskými silami v úsilí o jejich politický záměr poškozovat obraz KLDR a izolovat a potlačit socialismus našeho stylu.
“Rezoluce” je v každém smyslu a záměru pouze dalším zločinným dokumentem, prostoupeným nepravdivými výmysly, jakož i produktem nepřátelské politiky, kterou Spojené státy neustále usilují o svržení systému KLDR.
Univerzálním principem mezinárodního společenství a základem činnosti orgánů OSN pro lidská práva je odmítnout politizování, selektivnost a dvojí standardy lidských práv.
To je hlavním důvodem, proč se většina rozvojových zemí a mnoho dalších tentokrát postavila proti násilnému přijetí “rezoluce”, zatímco se silně zasazují o dodržování nepolitizace, neselektivnosti a nestrannosti lidských práv.
Nehledě na to, EU jako skupina typických porušovatelů lidských práv a Japonsko, kriminální stát první třídy, předložily “návrh rezoluce” proti KLDR Radě OSN pro lidská práva. To je skutečnou urážkou a výsměchem mezinárodnímu společenství.
Nátlak libovolného druhu nebude na KLDR nikdy účinkovat a USA a jiné nepřátelské síly se nemohou hůře přepočítat, než když odhadují, že něčeho dosáhnou přijetím otřepané “rezoluce” proti KLDR.
Pokud má Rada OSN pro lidská práva skutečně zájem o prosazování a ochranu lidských práv, měla by především brát v potaz nesnesitelné případy porušování lidských práv v USA a dalších západních zemích a zločiny první třídy proti lidskosti spáchané Japonskem v Koreji, v Asii a v několika dalších zemích světa, včetně únosů a násilného odsunu 8,4 milionu Korejců s milionovou genocidou a sexuálním otroctvím, do kterého bylo uvrženo 200 tisíc žen. Rovněž by měla požadovat zrušení brutálních a nehumánních sankcí vedených USA, které v každém směru brání lidu KLDR požívat lidských práv.
Cítíme velkou hrdost a sebejistotu v socialismu našeho stylu, který si s přesvědčením zvolil, upevnil a rozvinul sám náš lid a v systému zajišťování skutečných lidských práv.
KLDR přikládá význam mezinárodní spolupráci při prosazování a ochraně skutečných lidských práv. Nicméně nebude nikdy tolerovat žádný sebemenší pokus hledat postranní politické cíle pod pod záminkou “otázky lidských práv”, ale bude bránit až do konce socialistický systém našeho stylu soustředěný na lidové masy.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp