Skip to content

Ženy v KLDR vedou šťastný a naplňující život

Pchjongjang, 8. března čučche 107 (2018) (Pyongyang Times) – Ženy jsou považovány za symbol krásy, vlídnosti, štěstí, budoucnosti a radosti. Ale není to vždy pravda. Spíše než aby byly objektem lásky a přednostního zacházení, byly zašlapány dospodu společenského žebříčku a staly se synonymem pro zbavení práva, vystaveny týrání a opovržení. Proto historici nazývají lidské dějiny dějinami útlaku žen a evropské feministky říkají, že 90 procent krvavých slz prolitých lidstvem patří ženám.
Takové dějiny ženského soužení přetrvávají na celé této planetě i v 21. století.
Ale v KLDR se ženy těší plnému respektu a právům.
Paprsek naděje zazářil pro korejské ženy, když prezident Kim Ir Sen zahájil korejskou revoluci.
Když se ve svém raném věku dal na cestu revoluce, prorazil cestu ženskému hnutí orientovanému na čučche a považoval je za mocnou sílu, která otáčí jedním ze dvou kol revoluce.
Specifikoval zrovnoprávnění žen v desetibodovém programu Svazu pro obnovu vlasti během protijaponského revolučního boje a zajistil, aby svaz žen vznikl dříve než jiné společenské organizace, a po osvobození Koreje vyhlásil zákon o rovnosti pohlaví a tím umožnil ženám účastnit se společenského a politického života a hospodářského a kulturního života na stejné úrovni jako muži.
Díky vřelé náklonnosti a důvěře prezidenta mohly korejské ženy v každé době a etapě revoluce uskutečňovat obdivuhodné výkony pro stranu, revoluci a zemi, včetně období výstavby nové země, vlastenecké osvobozenecké války, poválečné rekonstrukce a velkého vzestupu Čchollimy.
Dnes vedou nezávislý a tvůrčí život jako paní země při uskutečňování revoluční věci čučche ve vřelé péči nejvyššího vůdce Kim Čong Una.
Tvoří velkou část poslanců lidových shromáždění na všech úrovních a poskytují vynikající služby v budování silného socialistického národa.
Jelikož nalézají své štěstí v prosperitě země, plně projevují svou vlasteneckou oddanost, tvořivost a talent ve všech oblastech, včetně národní obrany a budování socialistického hospodářského gigantu. Jejich hrdinství je včleněno do průlomových vědeckých a technologických úderů, úspěchů v lehkém průmyslu, zemědělství a dalších hospodářských odvětvích, sportu a umění a literatury, stejně jako řady monumentálních staveb, včetně Pektusanské elektrárny hrdinné mládeže a velkokapacitní základny pro chov zvířat v oblast Sepcho.
V bezpříkladně náročném boji za obranu socialismu a současném boji za budování socialistické mocnosti hrály korejské ženy svou roli při budování šťastných rodin a vychovávání svých dětí jako pilířů země se vřelou láskou a nekonečnou oddaností, usmívajíce se navzdory všem těžkostem, a dobrovolně se staly životními partnerkami zmrzačených vojáků, přijaly za své sirotky a podporovaly bezdětné staré lidi.
Díky těmto chvályhodným ženám, šířícím něhu po celé zemi, je korejský socialismus pevný a stabilní a věc budování mocné socialistické země kráčí vpřed s velkou životaschopností.

Čong Sun Bok, Pyongyang Times