Skip to content

V KLDR oslaven Den výsadby stromů

 

Pchjongjang, 1. března čučche 107 (2018) (KCNA) – KLDR slaví Den výsadby stromů. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen vystoupil na kopec Moran (Moranbong) 2. března čučche 35 (1946), aby rozvinul plán, který promění krajinu v ráj lidu, a zažehnul pochodeň hnutí za výsadbu stromů.

 

Ve čtvrtek se v KLDR uskutečnila setkání u příležitosti Dne výsadby stromů (2. března). Zahrnovala setkání organizací svazu mládeže a mladých lidí na nádvoří Paláce školáků Mangjongde, setkání dělníků a dalších pracujících v komplexu Ústřední botanické zahrady, setkání zemědělských pracovníků a členů odborů zemědělských pracujících na nádvoří Revolučního muzea Mangjongde a setkání funkcionářek a členek svazu žen v arboretu Ústřední botanické zahrady.

Setkání se účastnili soudruzi Pak Kwang Ho, Kim Pchjong He, O Su Jong, An Čong Su a jiní vysocí straničtí a státní funkcionáři, funkcionáři organizací pracujících, komisí a ministerstev a státních institucí a pracující lid z různých oblastí života a mládež a studenti.

 

 

Byly zde předneseny projevy. Referenti a řečníci zdůraznili potřebu dalšího rozšiřování úspěchů v kampani obnovy lesů v tomto roce 70. výročí založení KLDR, a to v souladu s plánem váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una pro vybudování silné socialistické země.

Na závěr shromáždění probíhala demonstrační výsadba stromů podle technických předpisů.

Vysocí straničtí a státní funkcionáři zasadili různé druhy stromů a keřů společně s pracujícími lidmi, mládeží a studenty.

Ve stejný den uspořádali funkcionáři a pracující v celé zemi podobná shromáždění a jarní výsadbu stromů.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp