Skip to content

Socialismus korejského stylu je neotřesitelný

 

Pchjongjang, 1. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Deník Rodong sinmun (Noviny práce) ve čtvrtek věnoval stať 25. výročí zveřejnění práce velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila „Urážky socialismu jsou nepřijatelné“.

Práce, publikovaná 1. března čučche 82 (1993), se zabývá falší a reakčností sofistiky renegátů revoluce, pomlouvajících socialismus jako „totalitní“, „kasárenský“ a „administrativní a velící“.

Práce jasně poukazuje na teoretické i praktické problémy při výstavbě socialismu, včetně otázky transformace socialismu v neochvějné přesvědčení lidu a v morální povinnost jej bránit, projevovat nadřazenost socialismu v plném rozsahu a dodržovat princip kolektivismu. Zejména objasňuje myšlenku, že všechen lid musí zachovat svou neochvějnou víru v socialismus.

Článek zdůrazňuje následující skutečnosti:

Léta po zveřejnění díla až do dnešních dnů byla hrdým obdobím, během něhož byl plně projeven nezdolný revoluční duch korejské armády a lidu, zachovávajících socialismus jako svou krev života.

V těch dnech se imperialisté zlomyslně dopouštěli pletich ve snaze izolovat, uškrtit, rozložit a zničit socialismus korejského stylu. Tato země nikdy nepoznala takové období, ve kterém by bylo vyloučeno nebezpečí války.

Jelikož náš lid měl pevnou víru, mohl odvážně čelit obtížným zkouškám dějin, vždy vysoko třímaje rudou vlajku revoluce na křižovatce mezi nezávislostí a podřízeností a mezi socialismem a kapitalismem.

Díky naší armádě a lidu, kteří mají železnou vůli pevně bránit svou zemi, socialismus korejského stylu zůstává neotřesitelný před jakoukoli zkouškou.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp