Skip to content

Kim Čong Un se setkal se členy delegace na vysoké úrovni a orchestru Samčijon

 

Pchjongjang, 13. února čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, se 12. února setkal se členy delegace na vysoké úrovni Korejské lidově demokratické republiky, která navštívila jižní Koreu, aby se zúčastnila zahajovacího obřadu 23. zimních olympijských her.

Přítomni na setkání byli členové delegace včetně soudruha Kim Jong Nama, předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, soudružky Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru KSP, soudruha Čche Hwi, předsedy Národní komise pro sport a fyzkulturu, soudruha Ri Son Gwona, předsedy Výboru pro mírové znovusjednocení země, a další příslušní členové. Kromě nich byli přítomni také soudruzi Kim Jong Čchol, místopředseda ÚV KSP, a Čo Jong Won, zástupce vedoucího oddělení ÚV KSP. Vážený soudruh nejvyšší vůdce vysoce ocenil úsilí členů delegace a ostatních účastníků, když si s nimi podal ruce a vyslechl si podrobnou zprávu. Soudruh Kim Jong Nam předložil podrobnou zprávu o činnosti delegace, včetně účasti na slavnostním zahájení 23. zimních olympijských her a návštěvě Modrého domu (Čchongwade). Soudružka Kim Jo Čong, která obdržela zvláštní příkaz váženého nejvyššího vůdce, podala podrobnou zprávu o svých kontaktech s vysokými osobnostmi jižní strany, jako je prezident Mun Če In, a záměrech jižní strany a pohybech americké strany a dalších, kterým porozuměla během svých aktivit. Poté, co obdržel zprávu delegace, vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil spokojenost a řekl, že na něj velmi zapůsobilo jednání jižní strany, která zvláště upřednostnila návštěvu členů strany KLDR, kteří se zúčastnili zimních olympijských her, včetně delegace na vysoké úrovni, vykonávajíce upřímné úsilí pro jejich pohodlí a činnosti, a vyjádřil jim za to poděkování. Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je velmi důležité ještě více rozvíjet atmosféru smíření a konverzace se silnou touhou a společnou vůlí severu a jihu se zimními olympijskými hrami jako hybnou silou. Podrobně popsal budoucí směr zlepšování mezikorejských vztahů a vydal důležité instrukce k přijetí praktických opatření v příslušné oblasti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal vyfotografovat se členy delegace na vysoké úrovni.

 

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, se setkal a nechal vyfotografovat se členy orchestru Samčijon, kteří se vrátili domů poté, co úspěšně uskutečnili blahopřejné umělecké představení ke 23. zimním olympijským hrám na jižní straně. Vážený soudruh nejvyšší vůdce poblahopřál orchestru k úspěšnému koncertu, který dodal vřelý pocit lidu na severu, jenž doufá v úspěšné zimní olympijské hry a národní usmíření, a přinesl radost spoluobčanům na jihu. Poté, co obdržel zprávu o atmosféře představení a vystoupení členů orchestru, vyjádřil velkou radost nad tím, že spoluobčané na jihu včetně prezidenta Mun Če Ina a jeho manželky byli s koncertem spokojeni, srdečně blahopřejíce účinkujícím a povzbuzujíce je. Vážený soudruh nejvyšší vůdce poděkoval členům orchestru Samčijon, kteří připravili koncert na nejvyšší úrovni v krátké době s vysokou uměleckou zručností a upřímným postojem, a nechal se s nimi vyfotografovat.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp