Skip to content

Delegace KLDR na vysoké úrovni jednala v Modrém domě, sledovala hokejový zápas a umělecké vystoupení

 

Pchjongjang, 11. února čučche 107 (2018) (KCNA) – Delegace KLDR na vysoké úrovni pod vedením soudruha Kim Jong Nama, předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, se setkala s jihokorejským prezidentem Mun Če Inem v Modrém domě (Čchongwade) v sobotu poté, co se zúčastnila slavnostního zahájení 23. zimních olympijských her.

Mun Če In srdečně pozdravil delegaci KLDR v hlavním sále Čchongwade, vyměnil si s ní pozdravy, a nechal se vyfotografovat se soudruhem Kim Jong Namem a soudružkou Kim Jo Čong. Poté soudruh Kim Jong Nam a soudružka Kim Jo Čong vedli rozhovor s Mun Če Inem v prvním patře Čchongwade.

Mun Če In v rozhovoru uvedl, že současná návštěva delegace severní strany vytvořila jiskru zlepšení mezikorejských vztahů a zajištění míru na Korejském poloostrově a že vyjadřuje své srdečné díky předsedovi Kim Čong Unovi za poskytnutí dnešní významné příležitosti.

 

 

Soudruh Kim Jong Nam blahopřál Mun Če Inovi k úspěšnému zahájení zimních olympijských her a vyjádřil mu vděčnost za skvělou událost.

V rozhovoru soudružka Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce, ve zmocnění soudruha Kim Čong Una, nejvyššího vůdce strany, státu a armády KLDR, zdvořile předala jeho osobní dopis prezidentu Mun Če Inovi a ústně přednesla jeho záměr.

Prezident Mun Če In vyjádřil vřelé poděkování předsedovi Kim Čong Unovi za přijetí mimořádného kroku vytvoření delegace severní strany na vysoké úrovni k účasti na olympijských hrách a za jeho osobní dopis a slovní pozdravy a požádal o spolehlivé předání vyjádření své vděčnosti předsedovi Kim Čong Unovi.

 

 

Delegace KLDR vedla upřímné a otevřené rozhovory s jižní stranou o vztazích severu a jihu. Prezident Mun Če In vyjádřil vůli učinit jeden krok za druhým pro společnou prosperitu jihu a severu v úzké vzájemné spolupráci, řka, že mezikorejské vztahy by měly být napraveny zúčastněnými stranami za každou cenu, jak naznačil předseda Kim Čong Un v novoročním projevu.

Soudruh Kim Jong Nam řekl, že i nečekané obtíže a tvrdé zkoušky by mohly být jistě překonány a budoucnost znovusjednocení brzy dosažena, pokud budeme mít pevnou vůli a odvahu a odhodlání zvěstovat nový rozkvět mezikorejských vztahů.

Rozhovor probíhal v upřímné a srdečné atmosféře.

Přítomen byl soudruh Čche Hwi, předseda Národního výboru sportu a fyzkultury, soudruh Ri Son Gwon, předseda Výboru pro mírové znovusjednocení země, a Im Čong Sok, prezidentský náčelník štábu Čchongwade, Čong Ui Jong, vedoucí kanceláře státní bezpečnosti, Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení a So Hun, ředitel národní bezpečnostní služby.

 

 

Ve stejný den uspořádal Mun Če In oběd v Čchongwade na počest delegace KLDR. Přítomni byli všichni členové delegace KLDR a Státního bezpečnostního úřadu národní zpravodajské služby.

Na obědě, který probíhal v srdečné atmosféře, byl přednesen uvítací projev. Po skončení oběda se uskutečnilo fotografování se všemi členy delegace na vysoké úrovni KLDR na přání Mun Če Ina.

Toho dne soudruh Kim Jong Nam a soudružka Kim Jo Čong provedli záznamy v návštěvní knize Čchongwade.

  

Delegace KLDR na vysoké úrovni pod vedením soudruha Kim Jong Nama, předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR,  v sobotu sledovala společně s jihokorejským prezidentem Mun Če Inem a jeho ženou ženský zápas v ledním hokeji mezi společným týmem severu a jihu Koreje a švýcarským týmem na 23. zimních olympijských hrách.

Sledování zápasu se účastnila delegace Národního olympijského výboru KLDR a švýcarský prezident Alain Berset, prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach a další zahraniční hosté, sportovní fanoušci a jižní Korejci.

 

 

Skupina povzbuzujících ze severu, jihu a jižní Korejci propukli ve vřelý potlesk a povzbuzování, mávajíce vlajkami Korejského poloostrova, aby inspirovali hráčky jednotného týmu, které šikovně řídily puk, navzájem se oslovujíce stejným jazykem a sjednocujíce úsilí.

Vzhled hráček a impozantní obraz povzbuzujících skupin dal divákům pocítit, že korejský národ je homogenním národem, který nemůže žít navzájem od sebe odděleně.

Na konci zápasu se soudruh Kim Jong Nam a soudružka Kim Jo Čong setkali s hráčkami s jednotného týmu a povzbudili  je spolu s Mun Če Inem a nechali se s nimi vyfotografovat.

  

Delegace na vysoké úrovni Korejské lidově demokratické republiky vedená soudruhem Kim Jong Namem, předsedou prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, spolu s jihokorejským prezidentem Mun Če Inem a jeho manželkou, sledovala v neděli gratulační představení umělecké skupiny KLDR v Soulu.

Mezi diváky byli členové delegace na vysoké úrovni KLDR včetně soudružky Kim Jo Čong, první zástupkyně vedoucího odboru Ústředního výboru Korejské strany práce, a vedoucí členové uměleckého souboru a Čo Mjong Gjun, ministr sjednocení, To Čong Hwan, ministr kultury, sportu a cestovního ruchu, Pak Won Sun, primátor města Soulu a další osobnosti a masy jižní strany a zahraniční diplomatičtí vyslanci v Soulu.

Umělecká skupina KLDR vedená soudruhem Kwon Hjok Bongem, vedoucím oddělení ministerstva kultury, a soudružkou Hjon Song Wol, vedoucí Samčijonského orchestru, znovu uspořádala své představení v Soulu po blahopřejném představení v Kangrungu v jižní Koreji 8. února před zahájením 23. zimních olympijských her.

 

 

Když její představitelé přinesli krajanské pozdravy lidu ze severu během hraní hudby předehry “Rádi Vás vidíme”, diváci propukli v nadšený potlesk a povzbuzování.

Naši umělci uvedli na scénu ženský sbor “Leťte vysoko, holubice”, lehkou hudbu “Má země je nejlepší”, strunný soubor a ženské sólo “Ranní hvězda” a další pestrá čísla.

Prostřednictvím orchestrální skladby “Drahé melodie”, tvořené nově instrumentovanými světově proslulými písněmi, umělci ukázali své vynikající schopnosti. Když naši umělci zpívali jihokorejské písně, diváci se k nim přidávali, mávajíce rukama.

 

 

Když atmosféra představení vyvrcholila, soudružka Hjon Song Wol vystoupila na jeviště, aby vyjádřila své dojmy z návštěvy jižní strany, a zazpívala píseň “Hora Pektu a Halla jsou součástí mé vlasti” k radosti diváků. Představení skončilo sbory “Naším přáním je znovuzjednocení” a “Znovu se shledáme”, zpívanými umělci ze severu a jihu.

Na konci představení soudruh Kim Jong Nam a soudružka Kim Jo Čong společně s Mun Če Inem a jeho ženou předali pozdravy umělcům a divákům. Čo Mjong Gjun, Čong Hwan a Pak Won Sun se dostavili na jeviště, aby blahopřáli našim umělcům po jejich úspěšném vystoupení, a předali jim kytice. Představení bylo diváky vysoce oceněno.

Mezitím byla vysoká delegace KLDR pozvána na oběd, který v ten den organizoval premiér jižní Koreje Ri Rak Jon. Na obědě byli přítomni všichni členové delegace na vysoké úrovni KLDR, Čo Mjong Gjun, To Čong Hwan a jiní z jižní strany.

Před vystoupením byla také delegace pozvána na večeři, která byla uspořádána předsedou prezidentské administrativy Čchongwade Im Čong Sokem. Oběd a večeře se konaly v přátelské atmosféře.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp