Skip to content

Rozhovory na vysoké úrovni mezi severem a jihem

 

Pchanmundžom, 9. ledna čučche 107 (2018) (KCNA) – Mezikorejské rozhovory na vysoké úrovni se uskutečnily v úterý v „domě míru“ na jižní straně Pchanmundžomu uprostřed velkého očekávání a zájmu všech spoluobčanů a veřejnosti doma a v zahraničí.
Přítomna byla delegace ze severní strany vedená Ri Son Gwonem, předsedou Výboru pro mírové znovuzjednocení země KLDR, a delegace jihu s ministrem sjednocení Čo Mjong Gjunem jako vedoucím delegátem.
Při rozhovorech severní a jižní orgány vážně projednaly zásadní otázky, které vznikají při úspěšném uskutečnění 23. zimních olympijských her v jižní Koreji a zlepšování mezikorejských vztahů, a přijaly následující společnou tiskovou zprávu:


Společná tisková zpráva o mezikorejských rozhovorech na vysoké úrovni

Mezikorejské rozhovory na vysoké úrovni se konaly v Pchanmundžomu dne 9. ledna.
Při těchto rozhovorech vedly obě strany upřímné diskuse o účasti delegace severní strany na 23. zimních olympijských hrách a paralympiádě a o zlepšení mezikorejských vztahů v souladu s touhou a očekáváním všech Korejců a shodly se na následujícím:

 

Sever a jih souhlasily, že budou aktivně spolupracovat na zajištění toho, že 23. zimní olympijské a paralympijské hry na jižní straně budou úspěšně uspořádány a poskytnou příležitost pro posílení prestiže národa.
V tomto ohledu se severní strana dohodla na vyslání delegace Národního olympijského výboru, sportovního týmu, skupiny povzbuzujících, umělecké skupiny, demonstrační skupiny tekwondo (Taekwon-do) a tiskového sboru spolu s delegací na vysoké úrovni na olympijské hry a jižní strana souhlasila s tím, že jim poskytne potřebné pohodlí.
Obě strany souhlasily se zahájením rozhovorů na pracovní úrovni, pokud jde o vyslání předběžné skupiny severní strany pro prohlídku v terénu a účast na zimních olympijských hrách, a dohodly se, že projednají rozvrh výměny dokumentů.
Sever a jih se dohodly na společném úsilí o zmírnění vojenského napětí, vytvoření klidného prostředí na Korejském poloostrově a podporu národního usmíření a jednoty.
Společně sdílely názor, že současné vojenské napětí by mělo být vyřešeno a souhlasily s tím, že k tomu budou mít rozhovory mezi vojenskými orgány.
Souhlasily s podporou národního usmíření a jednoty posilováním kontaktů a cestování, výměnou a spoluprací v různých oblastech.
Sever a jih se dohodly, že budou respektovat severojižní prohlášení a řešit všechny problémy, které vznikají v mezikorejských vztazích, a to prostřednictvím dialogu a jednání na zásadě Vlastními silami našeho národa.
Za tímto účelem se obě strany dohodly na všestranných rozhovorech společně s rozhovory na vysoké úrovni mezi severem a jihem zaměřenými na zlepšení vztahů mezikorejských vztahů.

 

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp