Skip to content

Maršál Kim Čong Un, nejváženější vůdce dnešního světa

Stoke On Trent, 6. ledna čučche 107 (2018) (UK KFA) – Společné prohlášení k narozeninám Kim Čong Una, vydané Staffordshirskou pobočkou Společnosti přátelství s Koreou Spojeného království (UK KFA) a Pobočkou Studijní skupiny myšlenky čučche v Stoke On Trent:

8. ledna oslaví narozeniny Kim Čong Un, nejvyšší vůdce Korejské demokratické republiky, a tato příležitost bude oslavována korejským lidem a pokrokovými lidmi světa. Od té doby, kdy se Kim Čong Un stal vůdcem KLDR v prosinci 2011, změnil osud korejského lidu, který se začíná těšit prosperitě a bohatství, všem hmotným výhodám socialismu korejského stylu. Pod vedením Kim Čong Una bylo v posledních letech uskutečněno mnoho nových projektů, jako jsou ulice Čchangdžon a Rjomjong, Vědecko-technický komplex na ostrově Ssuk, jezdecký klub Mirim, Tedonggangská ovocná farma, Pektusanská elektrárna mládeže, dětská nemocnice Okrju a mnoho dalších nových staveb. Navzdory drsným sankcím uloženým KLDR se hrubý domácí produkt lidové Koreje pod vedením Kim Čong Una zdvojnásobil. Ekonomika KLDR prožívá rozmach díky Kim Čong Unově strategii samostatného rozvoje a spoléhání na vlastní síly. Průmysl informačních technologií vzkvétá v posledních několika letech, o čemž svědčí v KLDR například výroba smartphonu Arirang.
Kim Čong Un formuloval teoretické aktivity a revoluční myšlenky Kim Ir Sena a Kim Čong Ila do komplexního ideologického systému kimirsenismu-kimčongilismu. Kimirsenismus-kimčongilismus je doktrínou zaměřenou na lidi, která považuje lidi za nejcennější a nejmocnější bytosti na světě. Kimirsenismus-kimčongilismus objasnil cestu, kterou bude sledovat korejská revoluce v budoucnu, tj. cestu nezávislosti, songunu a socialismu. Nejvyšší vedení KLDR trvale odolává jakýmkoli pokusům o „reformy“, „otevření se“ a „kapitalistické metody“ tím, že udržuje čistotu revoluční linie myšlenky čučche a politiky songun. Maršál Kim Čong Un věrně udržuje revoluční dědictví prezidenta Kim Ir Sena a předsedy Kim Čong Ila, usmívěvavé portréty velkého prezidenta a velkého předsedy se nacházejí všude v KLDR a v srdcích a myslích všech Korejců.

Upevňováním KLDR jako politicko-ideologické mocnosti a jako ekonomického obra Kim Čong Un povýšil socialistickou Koreu na status jaderně ozbrojeného státu. Během roku 2017 provedla KLDR zkoušky různých druhů balistických raket a zkoušky atomových a vodíkových bomb a dosáhla pozoruhodných úspěchů ve vývoji jaderných odstrašujících sil. Dny, kdy američtí imperialisté měli jaderný monopol na Korejském poloostrově a pokoušeli se poroučet korejskému lidu, jsou dávno pryč. Mezikontinentální balistické rakety Hwasong 14 a 15 mohou nést jadernou hlavici na jakékoli místo na Zemi a navždy zničit centra imperialistické agrese. Plány jaderné války Trumpovy administrativy byly zmařeny úsilím korejských lidových revolučních ozbrojených sil. Maršál Kim Čong Un dosáhl vynikajícího vítězství vytvořením pokročilého jaderného úderu, revoluce songun přinesla na Korejský poloostrov mír a bezpečnost a obranu korejského socialismu.
Mír a znovusjednocení na Korejském poloostrově byly a jsou pro Kim Čong Una prioritou a bylo uskutečněno mnoho iniciativ pro dialog mezi severní a jižní Koreou. V lednu 2018 na Nový rok vůdce KLDR Kim Čong Un vyzval sever a jih, aby spolupracovali pro mír a znovusjednocení a všechny Korejce na severu, na jihu i v zahraničí, aby usilovali o historické znovusjednocení své vlasti. Znovusjednocení Koreje může být vyřešeno pouze samotným korejským lidem samotným a nikoli vnějšími silami. KLDR je vždy připravena na konstruktivní a otevřené vyjednávání s cílem proklestit cestu k trvalému míru a nezávislému znovusjednocení v Koreji.
Mezinárodní veřejné mínění za posledních šest let sledovalo s velkým zájmem aktivity Kim Čong Una. Jméno Kim Čong Una se stalo slavným po celém světě, média všech zemí přinášejí informace o vůdci KLDR Kim Čong Unovi. Na rozdíl od mnoha politiků a veřejných osob Kim Čong Un splnil sliby, které učinil, např. ke zlepšení životní úrovně korejského lidu a rozvoje mezikontinentálních balistických raket. Ve skutečnosti je na současné politické scéně Kim Čong Un považován za nejvlivnějšího vůdce, kterého obdivují přátelé a uznávají nepřátelé.
Staffordshirská pobočka UK KFA a Pobočka studijní skupiny myšlenky čučche v Stoke On Trent blahopřeje lidu Koreje k 8. lednu, narozeninám Kim Čong Una. Vyzýváme pokrokové lidi celého světa, aby oslavili narozeniny Kim Čong Una a studovali díla a učení Kim Čong Una. Delegace z našich organizací byla poctěna tím, že viděla z těsné blízkosti váženého maršála Kim Čong Una během vojenské a civilní přehlídky 15. dubna 2017, a byla svědkem toho, jak velkým a charismatickým vůdcem lidu Kim Čong Un je. Pouze sláva a vítězství čekají hrdinný a revoluční korejský lid vedený drahým váženým maršálem Kim Čong Unem!

AŤ ŽIJE DRAHÝ VÁŽENÝ MARŠÁL KIM ČONG UN, SLUNCE 21. STOLETÍ!

SLÁVA ÉŘE KIM ČONG UNA!

 

Vydáno v Stoke On Trent, Staffordshire, Spojené království, Staffordshirskou pobočkou Společnosti přátelství s Koreou Spojeného království (UK KFA) a Pobočkou Britské studijní skupiny myšlenky čučche v Stoke On Trent, 6. 1. 2018.