Skip to content

Novoročný prejav najvyššieho vodcu KĽDR súdruha Kim Čong Una

Bulletin ambasády Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Prahe 

1. január 2018

Novoročný prejav súdruha Kim Čong Una

Pchjongjang, 1. januára čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un adresoval v pondelok ľuďom svoj novoročný prejav. V prejave pozdravil všetkých občanov, vojakov a dôstojníkov Ľudovej armády, krajanov na juhu i v zahraničí, pokrokových ľudí a priateľov z celého sveta.

Poznamenal, že rok 2017 bol rokom hrdinského boja a veľkého víťazstva, ktoré znamenalo nesmrteľný míľnik v histórii budovania silného socialistického národa so sebestačnosťou a sebarozvojom ako dynamickými silami, a odkázal na úspechy dosiahnuté v minulom roku.

Povedal:
Veľkolepým úspechom bolo dosiahnutie historickej veci zavŕšenia štátnej jadrovej sily. Bola vykonaná skúška mocnej termonukleárnej zbrane spolu so skúškami rôznych nosičov jadrových zbraní, čo znamenalo úspešné dosiahnutie našej hlavnej ambície a strategického cieľa.

Nakoniec republika získala silný a spoľahlivý vojenský odstrašujúci prostriedok, nezvratný akoukoľvek silou. Spojené štáty nikdy nemôžu bojovať vo vojne proti mne a nášmu štátu. Bolo by dobré vedieť, že celé územie USA je v rozsahu našich jadrových zbraní a jadrové tlačidlo je vždy na stole mojej kancelárie, a to je realita, nie hrozba.

Pripomenul tiež úspechy dosiahnuté minulý rok pri plnení päťročného plánu národného hospodárskeho rozvoja a na fronte vedy a kultúry.

Všetky úspechy dosiahnuté v minulom roku sú víťazstvom revolučnej línie Kórejskej strany práce na základe idey čučche a cenným ovocím hrdinského boja armády a ľudu zomknutých okolo Strany, zdôraznil.

Vysvetlil úlohy, ktoré sa majú uskutočniť v tomto roku, v ktorom oslávime 70 rokov od vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky.
Povedal:
“Začnime všeobecnú revolučnú ofenzívu, aby sme dosiahli nové víťazstvo na všetkých frontoch budovania silnej socialistickej krajiny!” – toto je revolučné heslo, ktorého by sme sa mali držať.

Hlavnou úlohou budovania socialistického hospodárstva v tomto roku je postaviť národné hospodárstvo na pevnejších základoch nezávislosti a idey čučche a zlepšiť životnú úroveň ľudí, tak ako to vyžaduje revolučná stratégia ustanovená na Druhom plenárnom zasadnutí VII. zjazdu Kórejskej strany práce.

Odvetvie energetického priemyslu by malo prepracovať a posilniť sebestačnosť elektrární a nasmerovať veľké úsilie do vývoja nového zdroja energie.
Metalurgický priemysel by mal ďalej zdokonaľovať technológiu výrobu železa a ocele na báze čučche, rozšíriť kapacitu výroby železa a rozhodne zvýšiť kvalitu kovov s cieľom uspokojiť dopyt národného hospodárstva pre železo a oceľ.
V oblasti chemického priemyslu by malo byť zintenzívnené budovanie priemyslu C1 a mala by byť urýchlená výstavba základne pre výrobu katalyzátorov a fosfátových hnojív pre rýchlejší rast rastlín.
(…)
V oblasti strojárskeho priemyslu by mali byť továrne na stroje prevádzkované na modernom základe a mali by v nich byť našou vlastnou cestou vyvíjané a vyrábané stroje svetovej triedy. 
Inovácie by sa tiež mali uskutočňovať spoločne pri ťažbe uhlia a rudy a v železničnej doprave.
Zariadenia a výrobné procesy v továrňach ľahkého priemyslu by mali byť pretvorené tak, aby šetrili pracovnú silu a elektrickú energiu a aby boli vyrábané kvalitné spotrebné tovary pri použití domácich materiálov a surovín.
Je potrebné dosiahnuť vzostup na frontoch poľnohospodárstva a rybárstva.
Mali by sme čo najskôr dokončiť budovanie turistickej zóny na pobreží Kalma vo Wonsane, zrýchliť hlavné stavebné projekty ako je obnova okresu Samčijon, výstavba elektrárne Tančchon a druhá fáza projektu vodných ciest v provincii Južné Hwanghe a venovať nepretržité úsilie výstavbe bytových domov.
Mali by sme ďalej rozvíjať úspechy v kampani na obnovu lesov.
Je nutné rozvíjať socialistickú kultúru v celkovom meradle.
Mali by sme ďalej posilňovať vojenské schopnosti a sebaobranu.

Berúc na vedomie, že na úspešné plnenie úloh na tento rok je potrebné pevnejšie zjednotiť celú stranu organizačne a ideologicky a vytvoriť v nej prísne revolučné prostredie, ktoré bude neustále zvyšovať pracovnú schopnosť strany a jej vedúcu úlohu vo všetkých oblastiach revolúcie a výstavby, povedal:

Tento rok je významným rokom pre severnú aj južnú Kóreu, keďže náš ľud oslávi veľkú udalosť – 70. výročie vzniku KĽDR, a na juhu budú zimné olympijské hry. Aby sme nádherne oslávili veľké udalosti národa a preukázali jeho dôstojnosť a vytrvalosť, mali by sme roztopiť zamrznuté vzťahy medzi severom a juhom a ozdobiť tento významný rok ako rok, ktorý zaujme osobitné miesto v histórii národa.

Povedal, že KĽDR ako mierumilovná a zodpovedná jadrová mocnosť nepoužije jadrové zbrane, pokiaľ nepriateľské agresívne sily nebudú zasahovať do zvrchovanosti a záujmov nášho štátu a tieto zbrane nepredstavujú jadrovú hrozbu pre žiadnu krajinu alebo región. Kórejská strana práce a vláda KĽDR budú rozvíjať dobré susedské a priateľské vzťahy so všetkými krajinami, ktoré rešpektujú suverenitu našej krajiny, správajú sa k nej priateľsky a snažia sa vybudovať nový, spravodlivý a mierový svet. KSP a vláda KĽDR nezastavia boj a pokrok podložený dôverou ľudu až do konečného víťazstva revolučnej veci čučche, ktoré určite čoskoro prinesú budúcnosť silného socialistického národa, kde všetci ľudia budú žiť dôstojný a šťastný život, vyhlásil.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp