Skip to content

Kim Čong Un navštívil Sunčchonskou sumčí farmu

Pchjongjang, 28. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un poskytl terénní pokyny nově vybudované Sunčchonské sumčí farmě.

Prohlédl si mozaiku, která zobrazuje laskavý zjev velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, postavenou v areálu farmy, poté si o farmě vyslechl informace před vyobrazením pohledu na ni z ptačí perspektivy.
Farma s celkovou podlahovou plochou více než 24 120 metrů čtverečních se skládá z hlavního výrobního závodu, pomocné výroby, sanitární a jiných částí a její výrobní kapacita činí 1 200 tun za rok.


V prosinci 2015 podnikl vážený soudruh nejvyšší vůdce kroky k vybudování Sunčchonské sumčí farmy v provincii Jižní Pchjongan dříve než v ostatních provinciích,  osobně řídil projekt a vyřešil jednu po druhé všechny otázky, vznikající při výstavbě.
Funkcionáři, budovatelé a dobrovolníci provincie slavnostně otevřeli farmu a zahájili její výrobu v říjnu loňského roku díky tomu, že od zahájení její výstavby uskutečňovali dynamickou kampaň.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poznamenal, že čistá a příkladná Sunčchonská sumčí farma stojí na úspěšně zvoleném místě, kde za použití odpadních vod Sunčchonské tepelné elektrárny může vždy poskytnout teplou vodu nezbytnou pro životní podmínky sumců. Řekl, že provincie Jižní Pchjongan jako první ze všech dokonale splnila politiku strany pro výstavbu moderních zemědělských sumčích farem založených na čučche, vědeckém, intenzivním a průmyslovém základě.

Prohlédl si místnost věnovanou dějinám farmy, vědecko-technický vzdělávací prostor, kombinovaný velín, sádky, krytou výkrmnu, bazény s plastovými stěnami, závod na zpracování krmiva, sklady, mrazírny a další části farmy, seznamuje se podrobně s jejich konstrukcí a výrobou.

 

 

Soudruh drahý nejvyšší vůdce poskytl pokyny týkající se řízení a provozu farmy a zdůraznil potřebu stanovit ambiciózní cíle a normalizovat výrobu.

Zdůraznil, že Sunčchonská sumčí farma se zrodila v boji za realizaci usnesení 7. sjezdu KSP, je skvělým dílem funkcionářů a členů Strany práce a ostatních pracujících provincie Jižní Pchjongan, kteří prokázali optimismus k budoucnosti a spoléhání na vlastní síly. Dodal, že jeho důvěra stokrát zesílila, když se dozvěděl, že obyvatelé provincie při výstavbě farmy znovu prokázali, že mohou pracovat lépe, když projeví revolučního ducha soběstačnosti, že pro ně nic není nemožné, a ukázali světu šťastný život.

 

 

 

Soudruh drahý nejvyšší vůdce řekl, že si s velkým uspokojením prohlédl dokonale postavenou farmu, a ocenil zásluhy jejích funkcionářů, budovatelů a dobrovolníků o výstavbu farmy v souladu se záměry strany.

Vyjádřil své očekávání a přesvědčení, že funkcionáři a zaměstnanci farmy jistě vyprodukují každoročně 1 200 tun sumců pod praporem vědeckého chovu ryb, a nechal se s nimi na památku vyfotografovat.

Doprovázeli ho místopředsedové ÚV KSP soudruzi O Su Jong a Pak Te Song, a soudruh Čo Jong Won, zástupce ředitele oddělení ÚV KSP.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp