Skip to content

Vystoupení na podporu KLDR v Praze a Frýdku-Místku

Praha, 14. listopadu čučche 106 (2017) – Členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan vystoupili v sobotu 11. listopadu čučche 106 (2017) s projevy na podporu Korejské lidově demokratické republiky na veřejných akcích v Praze a Frýdku-Místku.

Místopředseda soudruh Lukáš Vrobel přednesl projev na 42. pražské teoreticko-politické konferenci “O teorii a praxi komunistického hnutí”, pořádané v Praze v budově ÚV KSČM Obvodním výborem KSČM Praha 1 a některými dalšími územními organizacemi strany, Komunistickou stranou Československa, Komunistickým svazem mládeže a Klubem pokrokové inteligence Olomouc. Mezi zhruba 130 účastníky konference byli přítomni kromě českých také soudruzi z Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny a Velké Británie.

Soudruh Vrobel v projevu uvedl: “Dějiny potvrdily, že k udržení socialismu bylo nezbytné provedení kulturní revoluce, změny myšlení lidí. Největších úspěchů v tomto ohledu dosáhla Korejská lidově demokratická republika, která dokázala úspěšně přenést socialistickou revoluci už na třetí generaci, v nesmírně obtížných podmínkách po obnově kapitalismu ve většině socialistických zemí a nelítostné blokády a jaderného vyhrožování. Hrdinný korejský lid neměl v letech obtížného pochodu co jíst, přesto svůj socialismus uhájil. Češi a Slováci se měli v 80. letech tak dobře, jako nikdy předtím ani potom, přesto si socialismus nechali vzít a svůj stát rozbít.”

Dodal: “V příštím roce oslaví KLDR 70 let své existence. Velká říjnová socialistická revoluce byla vinou zrádců poražena; korejská revoluce žije a vítězí. Podporovat ji je povinností všech pokrokových lidí.

Svých skvělých úspěchů dosáhla KLDR důrazem na kulturní revoluci, úctu k revolučním tradicím, samostatnost v obraně, ale také udržením sociálních jistot lidu, vyplývajících z národního hospodářství založeného na společenském vlastnictví a centrálním plánování – plné zaměstnanosti, bezplatného zdravotnictví a školství, dostupného a téměř bezplatného bydlení.

Korejská revoluce je důstojným dědicem revolučních tradic světového dělnického hnutí a předvojem pokrokového lidstva. Na prahu třetí světové války dokazuje, že lidstvo nemá jinou alternativu než socialismus nebo smrt.”

Člen výboru Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan soudruh Alexander Velitš promluvil o politice a životě KLDR v sobotu ve Frýdku-Místku na setkání, pořádaném zdejší KSČM u příležitosti 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.