Skip to content

Tiskové prohlášení stálé mise KLDR v OSN o sankcích

Pchjongjang, 5. listopadu čučche 106 (2017) (KCNA) – Stálá mise KLDR při úřadu OSN a mezinárodních organizacích v Ženevě dne 2. listopadu vydala následující tiskové prohlášení:

V tiskové zprávě vydané Úřadem Vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) dne 27. října 2017 se uvádí, že sankce vůči KLDR uložené Radou bezpečnosti OSN mají negativní dopad na obyvatelstvo země.

Dnešní vydírání brutálními sankcemi a tlakem vůči KLDR, vedené USA, představuje současné porušování lidských práv a genocidu a vyvolává znepokojení a odsouzení mezinárodního společenství, protože ohrožuje a brání lidu KLDR ve využívání svých lidských práv ve všech odvětvích.

„Rezoluce o sankcích“ proti KLDR, které byly přijaty protiprávně a dávají přednost zájmům a panovačnosti některých zemí, jsou nelegitimními a bezprecedentními dokumenty proti lidským právům a porušují všeobecné zásady mezinárodního práva, pokud jde o právní základ, motivaci a obsah.

Pod záminkou zavedení takových „rezolucí o sankcích“ zabránily některé bezcharakterní země dodávce zdravotnického zařízení a léků pro léčbu pacientů a pro zdraví matek a dětí, určených KLDR, a vytvořily překážky pro výrobu vzdělávacího vybavení a výživného jídla pro děti.

Špinavé sankce a nátlak nepřátelských sil dokonce způsobily abnormální situaci, kdy většina pomocných aktivit mezinárodních humanitárních organizací, které pokračovaly ve své činnosti v KLDR již po více než 20 let, byla zmařena nebo omezena.

Nevybíravé uplatňování sankcí vůči KLDR při naprostém přehlížení nejnepatrnější zmínky v rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která zakazuje jakékoli jednání ovlivňující živobytí obyvatelstva a humanitární činnost, představuje ohavné zneuctění lidských práv, porušující zásady humanitarismu a mezinárodních smluv o lidských právech včetně Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), Úmluvy o právech dítěte (CRC) a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

Pokud se OHCHR a další mechanismy v oblasti lidských práv skutečně a upřímně věnují mezinárodnímu úsilí o prosazování a ochranu lidských práv, měly by zahájit kroky k potrestání a ukončení nehumánních činů sankcí a nátlaku vedených USA, barbarského porušování lidských práv, které je zaměřeno na svržení státu a sociálního systému suverénního státu, a nikoli na to, aby nastolovaly neexistující „otázku lidských práv“ KLDR.

Všechny akty sankcí, které jsou v rozporu s mezinárodní podporou a ochranou lidských práv a vznešeným ideálem humanitarismu, by nikdy neměly být za jakýchkoli okolností ospravedlněny a všechny druhy protilidskoprávních a nelidských sankcí proti KLDR by měly být okamžitě a důsledně ukončeny.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp