Skip to content

Světlá budoucnost

 

Pchjongjang, 2. listopadu čučche 106 (2017) (Čosonui onul – Korea dnes) – Říká se, že budoucnost země závisí na jejích dětech. Děti jsou obrazem budoucnosti země. Korejská lidově demokratická republika nedávno dosáhla velkých úspěchů ve vzdělání rostoucí generace rekonstrukcí mnoha škol a univerzit a zavedením moderních vzdělávacích zařízení a metod. Základní škola Rjomjong v okrsku Tesong může být uvedena jako ztělesnění toho.

 

Zahradníci budoucnosti

Léta základní školy, kdy lidé začínají rozvíjet své intelektuální schopnosti a zušlechťovat svůj talent, tvoří důležitou součást jejich života. Takže učitelé, kteří mají na starost vzdělávání žáků, jsou často považováni za pěstitele květin.
Měli byste být vynikajícími zahradníky – toto je krédo učitelů rjomjongské základní školy. Věnují veškeré své úsilí a nadšení práci na zjišťování schopností a talentu žáků a na zdokonalování vzdělávacích metod a obsahu tak, aby vyhovovaly jejich psychologickým rysům. Všichni tráví každou minutu po skončení školy studiem, jak zdokonalovat metody výuky, a zároveň rozvíjejí své schopnosti v souladu s vývojem doby.

Škola vytvořila desítky experimentálních přístrojů a učebních pomůcek včetně skládací mozaikové mapy a elektrické váhy. Tím, že efektivně využívá stěny chodeb a učeben, vytváří vzdělávací obrazy vhodné pro myšlení žáků. V nedávné době vyrobila desítky elektronických vizuálních pomůcek a multimediálních programů a aplikovala je na vzdělávací praxi. Mezitím vytvořila dokonalý systém výuky založený na intranetu, a tak položila pevný základ pro rozvoj vzdělávací práce, jak to vyžaduje období informačních technologií.
Hong Kwang Ok, ředitelka školy, říká: “Myslím, že je zapotřebí velkého úsilí k pozvednutí mladých žáků, kteří mají nedostatečný přehled o světě. Stěží je možné šlechtit krásné květiny bez oddané lásky a péče. Takže často říkám učitelům, aby se stali zahradníky budoucnosti.”

 

 

 

Kde kvete naděje 

Žáci školy Rjomjong, která vždy zvučí hlasy jejich četby, mají velké naděje.
Kim Kuk Bong ze třídy 2-5 chová naději, že bude slavným fotbalovým hráčem, při hraní fotbalu se svými přáteli na školním hřišti s umělou trávou. Han Te Ung z třídy 3-2 je pyšný na svá dvě literární díla, která předal nejvyššímu vůdci Kim Čong Unovi. Říká, že bude básníkem, který bude chválit krásu své země.
Kim Hjon Song ze třídy 4-6 říká: “Mám sen být vědcem, který vše rozvíjí. Takže po škole obvykle navštěvuji laboratoř přírodovědných předmětů. Je to součást mé každodenní práce.”
Žáci pěstují fantastické sny v místnosti hudby a tance při veselých klavírních melodiích, v bazénu s čistou vodou, v laboratoři anglického jazyka a ve studovně. Škola vytvořila veškeré prostředí a podmínky pro realizaci jejich snů a nadějí. Areál zabírá více než deset tisíc metrů čtverečních plochy a sestává ze dvou moderních budov, výše zmíněného hřiště, bazénu a studijního parku, více než 40 učeben a více než 10 studoven.
Dětské úsměvy a jejich krásné naděje jsou symbolem štěstí jejich země. Úsměvy a naděje jsou cennými věcmi, jež jsou poskytnuty pouze těmto  dětem, které jsou nejšťastnější na světě.

 

 

Čosonui onul (Korea dnes), http://www.dprktoday.com