Skip to content

Masové oslavy 20. výročí zvolení Kim Čong Ila generálním tajemníkem KSP

 

Pchjongjang, 8. října čučche 106 (2017) (KCNA) – Na Kim Ir Senově náměstí se uskutečnilo 8. října národní setkání k oslavě 20. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce.


Účastnili se jej soudruzi Kim Jong Nam, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; Pak Pong Ču, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády; vicemaršál Korejské lidové armády Hwang Pjong So, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a ředitel generálního politického byra KLA; a další vedoucí straničtí, státní a armádní funkcionáři.
Také byli přítomni členové ústředního vedoucího orgánu strany v Pchjongjangu, funkcionáři strany a orgánů ozbrojených sil a ministerstev, státních institucí, důstojníci a mužstvo KLA a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil a funkcionáři institucí a průmyslových podniků, pracovní inovátoři, pracující lidé, mládež a studenti města a zahraniční krajané.
Soudruh Čche Rjong He ve své zprávě na setkání uvedl, že 8. říjen je dnem trvalé věrnosti a slibu, plným touhy všeho sloužícího mužstva a lidu po velkém vůdci, který vedl KSP v jejím čele, a upevnění jejich víry a vůle držet se společné cesty se stranou.

 

Referent vyjádřil nejhlubší úctu a věčnou slávu vůdci Kim Čong Ilovi, který rozvinul KSP v organizátora a vůdce našeho lidu do všech vítězství a otevřel nové dějiny prosperity této země.
Řekl:
Velký vůdce soudruh Kim Čong Il je symbolem síly a věčným vůdcem neporazitelné KSP.
Během vedení KSP dokonale vyřešil všechny teoretické i praktické záležitosti, které vyvstaly při budování revoluční strany, a uskutečnil revoluční proces v době nezávislosti a přidal bohaté zkušenosti a zásluhy v budování socialistické vládnoucí strany.

 

Formuloval revoluční myšlenku naší strany jako kimirsenismus, stanovil program pro výstavbu celé společnosti v duchu kimirsenismu a komplexně systematizoval myšlenku a teorii čučche pro budování strany, státu a ozbrojených sil a všech oblastí hospodářské a kulturní výstavby.
S hlubokým porozuměním zákonité podmínce pokračujícího revolučního procesu a historickému poučení o budování socialistické vládnoucí strany považoval následnictví myšlenky a vedení strany za nejdůležitější záležitost rozhodující pro budoucí osud země a národ a zajistil pro ně silný organizační a ideologický základ a systém vedení.

 


Přikládaje prioritu posílení armády při uskutečňování revoluční věci strany, stanovil to jako obecný úkol pro budování armády za účelem výstavby celé armády v duchu kimirsenismu, výcvik lidové armády v čistou armádu vůdce a strany a bezkonkurenční revoluční armádu, která podporuje ideu a věc strany v předvoji.
Stále posiloval vedoucí úlohu strany, aby se v národních dějinách dostalo nesmrtelných zásluh k otevření rozkvětu budování socialistické moci.

 

Moudře vedl celostátní boj o znovusjednocení země a zajistil éru znovusjednocení 15. června, postupuje v myšlence „samostatným úsilím našeho národa“ a posiluje mezinárodní prestiž naší strany a státu, a významně přispěl ke věci nezávislosti a socialismu proti imperialismu prostřednictvím svých energických vnějších aktivit.
Referent zdůraznil neporazitelnost věci KSP, která směřuje k vítězství socialismu pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a má soudruha Kim Čong Ila za svého věčného vůdce.
Mezitím se ve stejném dni uskutečnily podobné oslavy ve všech provinciích, městech a krajích.

 
 

„Budeme mít našeho generála navždy ve vysoké úctě“, večerní slavnost pracujícího lidu, mládeže a studentů Pchjongjangu, se uskutečnila v neděli na Kim Ir Senově náměstí ke 20. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem Korejské strany práce (KSP).

Mezi diváky byli soudruzi Kim Jong Nam, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR; Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda Ústředního výboru KSP; Pak Pong Ču, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda vlády; vicemaršál Korejské lidové armády (KLA) Hwang Pjong So, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a ředitel generálního politického byra KLA; a další vedoucí straničtí a státní funkcionáři, funkcionáři strany, ozbrojených sil, mocenských orgánů, organizací pracujících, ministerstev a státních institucí, důstojníci a mužstvo KLA a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funkcionáři institucí a průmyslových podniků ve městě a lidé zasloužilé služby.

 

Pozváni byli zahraniční Korejci, zahraniční diplomatičtí vyslanci a zástupci mezinárodních organizací, členové vojenských sborů a jejich choti a zahraniční hosté.

Pracující lidé z různých kruhů a studenti a mládež tančili na melodie písní „Pozdrav slunci stoupajícímu nad řekou Tedong“, nesmrtelného mistrovského díla, a „Náš generál je nejlepší“.

Zazněly písně „Strana je péčí generála“ a „Štěstí Koreje“ a poté se představily veselé tance v kruhu.

 

 

Umělci na scéně zpívali o květinové zahradě socialismu, rozkvétající den po dni, v písních „Lidová země“ a „Moře jablek na úpatí průsmyku Čchol“.

Čísla zahrnovala dekorativní stužky, rytmickou gymnastiku a akrobatické figury.

Mladí lidé představili krásné moře tanečníků plných bezmezné hrdosti a sebedůvěry, vedoucích hodnotný život, požehnáni velkými vůdci a stranou generaci za generací.Sloužící mužstvo Korejské lidové armády, pracující lid a školní mládež a děti navštívili sochy velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila u příležitosti 20. výročí zvolení Kim Čong Ila generálním tajemníkem  Korejské strany práce.
Před sochy Kim Ir Sena a Kim Čong Ila na kopci Mansu byl umístěn květinový koš poslaný váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem.
Před sochy byly umístěny květinové koše společně s kyticemi a květinami ve jménu strany, ozbrojených sil a mocenských orgánů, veřejných organizací, ministerstev, národních institucí, jednotek Korejské lidové armády a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, institucí, průmyslových podniků a škol v Pchjongjangu.
Účastníci vzdali hold sochám velkých vůdců.

 
Květinové koše, kytice a květiny byly položeny také před sochy velkých vůdců v různých částech města, včetně Kim Ir Senovy univerzity, ministerstva lidových ozbrojených sil, ministerstva lidové bezpečnosti a uměleckého studia Mansude.
Sloužící mužstvo a civilisté v celé zemi navštívili sochy velkých vůdců a mozaiky, které zobrazují jejich usměvavé obrazy, ve svých sídelních oblastech, aby jim vzdali čest.

 

 

K oslavě 20. výročí zvolení velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila generálním tajemníkem KSP byly odpáleny ohňostroje v hlavním městě Pchjongjangu a v provinciích KLDR.
Nábřeží řeky Tedong poblíž Kim Ir Senova náměstí a Věže myšlenky čučche v Pchjongjangu byla 8. října večer plná lidí ze všech oblastí života a školní mládeže a dětí, kteří si prohlédli ohňostroj.
Na oblohu nad Pchjongjangem vzlétly ohňostroje uprostřed hraní písní „Generál Kim Čong Il, nepřekonatelný vlastenec“ a „Síla Koreje“.
Velkolepé ohňostroje byly výrazem věčné slávy vůdce Kim Čong Ila a výbuchem horoucí věrnosti korejského lidu k němu.
Ve stejný den byly odpáleny ohňostroje v Pchjongsongu, Sinuidžu a dalších provinčních místech.

 


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp