Skip to content

Druhé plénum sedmého ÚV Korejské strany práce

 

Pchjongjang, 8. října čučche 106 (2017) (KCNA) – Druhé plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se uskutečnilo v hlavním městě Pchjongjangu 7. října čučche 106 (2017).

Vážený soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, vedl schůzi.

 

Plenární zasedání se zabývalo následujícími body programu:

1. Některé okamžité úkoly, související s panující situací;

2. Organizační záležitosti.

Byl projednán první bod programu.

Soudruh předseda Kim Čong Un přednesl zprávu k prvnímu bodu jednání.

Ve své zprávě provedl analýzu komplikované mezinárodní situace v okolí KLDR a důležitých záležitostí, které z ní vyplývají, a zmínil se o orientaci okamžitých aktivit naší strany a hospodářského rozvoje k vyrovnání se s panující situací, a vymezil strategické úkoly a způsoby jejich uskutečnění.

Vzpomenul na skutečnost, že imperialisté USA provádějí poslední úsilí o úplné potlačení svrchovanosti a práva na existenci a rozvoj KLDR tím, že vymýšlejí rezoluce OSN o sankcích jednu za druhou, mobilizací svých vazalských sil.

Slavnostně prohlásil: Jaderné zbraně KLDR jsou cenným výsledkem, který přinesl krvavý boj jejího lidu za obranu osudu a svrchovanosti země před dlouhotrvajícími jadernými hrozbami amerických imperialistů. A jsou silným zastrašením, které pevně chrání mír a bezpečnost na Korejském poloostrově a v severovýchodní Asii a spolehlivě zaručuje svrchovanost korejského národa a právo na existenci a rozvoj a cenným mečem spravedlnosti k odstranění jaderných mraků tyranie, které lidstvu přinášejí hroznou katastrofu, a umožní lidu, aby vedl nezávislý a šťastný život pod jasným a modrým nebem.

Poznamenal s uznáním, že věda a technologie v zemi se vyvíjely ve skocích a národní ekonomika se v letošním roce silně rozrostla navzdory eskalujícím sankcím amerických imperialistů a jejich vazalských sil.

Letošní boj o uskutečnění rozhodnutí sedmého sjezdu KSP přinesl cenné zkušenosti, že můžeme snadno kráčet svou cestou, dokud bude existovat dokonalá samostatná hospodářská struktura země a její pevné základy, bez ohledu na to, jaké sankce mohou nepřátelé uložit.

Předseda potvrdil, že převládající situace a realita ukazují, že naše strana měla naprosto pravdu, když dynamicky pokročila po socialistické cestě čučche, držíc se těsně linie současného prosazování hospodářské výstavby a budování jaderné síly, a že naše strana by měla navždy zůstat na této cestě i v budoucnosti.

Objasňuje principiální pozici a revoluční strategii strany, které by ukončily jaderné vydírání a hrozby amerických imperialistů a připravily širokou cestu k budování socialistické ekonomické moci tím, že dále posílí samostatnou národní ekonomiku, zdůraznil nutnost dále posilovat moc země pod vztyčeným praporem nezávislosti a spoléhání na vlastní síly, a tak rozhodně zmařit bezohledné provokace jaderné války a zlověstné sankce a tlak nepřátel.

Sděliv, že KSP vítězně uzavře střet s USA, který trvá po desítky let, a přinese brzké vítězství věci socialismu tím, že plně uplatní své správné vůdčí schopnosti, předseda stanovil orientaci a úkoly pro zahájení revolučního boje o nový velký vzestup.

Zdůraznil, že je třeba dále upevňovat sílu jednomyslné jednoty mezi stranou a masami.

Jednomyslná jednota je základním kamenem existence naší strany a státu a nejsilnější zbraní korejské revoluce, uvedl a dodal, že je důležité řídit a vést veškerou činnost strany a státu k posílení jednomyslné jednoty revolučních řad a neustále vytvářet revoluční ovzduší oddané služby lidu v celé straně.

Zdůraznil, že je nutno důsledně pokračovat v realizaci linie strany, která současně rozvíjí obě fronty, aby úspěšně dosáhla velké historické věci budování státních jaderných sil.

Vyzval také k uskutečnění nového vzestupu v budování socialistické ekonomické mocnosti s velkým duchem spoléhání se na vlastní síly a samostatný rozvoj jako dynamickou silou, a s pomocí vědy a techniky.

Hlavním klíčovým faktorem, jak zabránit extrémně zarputilým sankcím a tlaku amerických imperialistů a jejich vazalských sil a obrácení neštěstí v požehnání, je jen spoléhání na vlastní síly a vědecko-technická síla, řekl, zdůrazňuje potřebu posílit nezávislost a čučche charakter národního hospodářství.

Řka, že by mělo být vyvinuto neústupné úsilí o to, aby se ekonomika země stala samostatnou ekonomikou, která by se spoléhala na vlastní úsilí, technologie a zdroje v rámci vytváření národního hospodářství založeného na čučche a hesle spoléhání na vlastní síly, čímž by proces překonání dnešních obtíží měl být příležitostí k přinesení rozhodujícího obratu při budování autonomní ekonomické síly, zmínil se o podrobných úkolech, kterým čelí ekonomické úseky.

Vzhledem k tomu, že věda a technologie jsou motorem řízení silné socialistické země, zdůraznil, že je nutné, aby všechny sektory a jednotky důsledně prováděly hospodářskou politiku strany tím, že věnují prioritu vědě a technice a získávají energii a moudrost svých vědců a techniků a výrobců.

Řekl, že vláda a všechny orgány ekonomického vedení by měly provádět dobré operace a velet přísným uplatňováním revoluční strategie.

Stanovil to jako důležitý způsob, jak posílit bojovou funkci a roli stranických organizací na všech úrovních, aby se uskutečnila revoluční linie a strategie strany.

Celá strana by měla vynaložit úsilí na posílení základních stranických výborů a stranických buněk, a tak umožnit všem základním organizacím strany, aby vždy kráčely bojovným a životaschopným způsobem pod jednotným vedením Ústředního výboru strany, a projevovaly dynamickou snahu provést linii a politiku strany, řekl.

Současná situace je tvrdá a my se setkáváme s utrpením, ale naše strana je vždy jistá a pevně se bude držet nezávislé linie a bude kráčet vždy vítěznou cestou navzdory jakýmkoli změnám, protože má absolutní podporu a důvěru celé armády a všeho lidu, zdůraznil.

Naše věc je neporazitelná, pokud existují pevné samostatné ekonomické základy položené prezidentem Kim Ir Senem a vůdcem Kim Čong Ilem, velký kontingent vědců vyškolených naší stranou, armáda a lid ozbrojené revolučním duchem naší strany a tradice soběstačnosti, řekl, vyzývaje k dynamickému boji o konečné vítězství revoluce, těsněji sjednoceni kolem Ústředního výboru strany.

Rozhodnutí o prvním bodu agendy bylo přijato na plenárním zasedání.

Diskutovalo se o organizačních záležitostech, druhém bodu programu.

Byla provedena volba členů a náhradníků Politického byra Ústředního výboru strany.

Soudruzi Pak Kwang Ho, Pak Te Song, Te Čong Su, An Čong Su a Ri Jong Ho byli zvoleni členy Politického byra Ústředního výboru strany pro obsazení volného místa.

Soudruzi Čche Hwi, Pak Te Dok, Kim Jo Čong a Čong Kjong Tek byli zvoleni náhradníky Politického byra Ústředního výboru strany pro obsazení volného místa.

Místopředsedové ústředního výboru strany byli uvolněni ze svých funkcí a zvoleni.

Soudruzi Pak Kwang Ho, Pak Te Song, Te Čong Su, Pak Te Dok, An Čong Su a Čche Hwi byli zvoleni místopředsedy Ústředního výboru strany.

Konalo se odvolání a náhradní volba členů Ústřední vojenské komise strany.

Soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol, Čong Kjong Tek a Čang Kil Song byli zvoleni členy Ústřední vojenské komise strany, aby obsadili volné místo.

Byla provedena volba členů a náhradníků Ústředního výboru strany.

Soudruzi Kim Pjong Ho, Kim Mjong Sik, Kim Čong Sik and Čche Tu Jong byli zvoleni členy Ústředního výboru strany z řad náhradníků, aby zaplnili volné místo, a soudruzi Ri Ču O, Čon Kwang Ho, Ko In Ho, Čche Tong Myong, Rjang Won Ho, Kim Kwang Hjok, Hong Jong Čchil, Kim Mjong Gil, Kim Tu Il, Rjang Čong Hun, Ri Hi Jong a Ho Čchol Rjong byli zvoleni členy Ústředního výboru strany, aby obsadili volné místo.

Soudruzi Sing Rjong Man, Ju Čin, Sin Jong Čchol, Čang Kil Song, Ču Song Nam, Rim Kwang Ung, Čang Rjong Sik, Kim Jong Ho, Hjon Song Wol, Ma Won Čchun, Rjom Čchol Su, Song Čchun Sop, Čang Čun Sang, Kim Jong Če, Kim Čchun Do, Kim Čchang Gwang, Kim Jong Gju, Čo Čun Mo, Sin Jong Čchol, Kim Čchang Jop, Čang Čchun Sil, Pak Čchol Min, Pak Mun Ho, Čche Sung Rjong, Čche Rak Hjon, Ho Pong Il, Kim Kwang Jong a Son Te Čchol byli zvoleni náhradníky Ústředního výboru strany, aby obsadili volné místo.

Byli jmenováni ředitelé některých oddělení Ústředního výboru strany a šéfredaktor Rodong sinmun.

Do funkce ředitelů odborů Ústředního výboru strany byli jmenováni soudruzi Čche Rjong He, Pak Kwang Ho, Te Čong Su, Kim Jong Su, Rjang Won Ho, Ču Jong Sik a Sin Rjong Man.

Soudruh Kim Pjong Ho byl jmenován šéfredaktorem Rodong sinmun.

Předseda Kontrolní komise Ústředního výboru strany byl zbaven své funkce a zvolen. Soudruh Čo Jon Čun byl zvolen předsedou Kontrolní komise Ústředního výboru strany.

Byli jmenováni předsedové provinčních výborů KSP.

Soudruh Kim Tu Il byl jmenován předsedou provinčního výboru pro Jižní Pchjongan, soudruh Rjang Čong Hun předsedou provinčního výboru Severního Hwanghe a soudruh Ri Hi Jong předsedou provinčního výboru Severního Hamgjongu.

Druhé plenární zasedání sedmého ústředního výboru KSP, které se konalo pod vedením předsedy Kim Čong Una, bude znamenat epochální příležitost k urychlení konečného vítězství v budování socialistické moci a revoluční věci čučche dynamickým povzbuzením celé strany, celé armády a všeho lidu k všeobecné ofenzívě, aby provedli rozhodnutí sedmého sjezdu strany pod vztyčeným praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu. 

Účastníci druhého pléna 7. Ústředního výboru Korejské strany práce (KSP) navštívili v sobotu Palác slunce Kumsusan.

Mezi nimi byl vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un.

Společně s nejvyšším vůdcem položili v paláci členové Ústředního výboru květinový koš před sochy velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila. A vzdali hold velkým vůdcům před jejich sochami.

Potom se hluboce poklonili soudruhům Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi v sálech, kde leží v rakvích.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp