Skip to content

Proběhla shromáždění k podpoře závěrečné bitvy s USA

 

Pchjongjang, 24. září čučche 106 (2017) (KCNA) – Shromáždění vedení Ústředního výboru Korejské strany práce k dosažení konečného vítězství ve zúčtování s USA se uskutečnilo 22. září v jeho konferenčním sále.


 

Shromáždění se zúčastnili soudruzi Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra ÚV KSP, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP; Kim Ki Nam, Čche Te Bok, Ri Su Jong, Kim Pchjong He, Ri Man Gon, O Su Jong a Kim Jong Čchol, místopředsedové ÚV KSP; Čo Jon Čun, první zástupce ředitele oddělení KSP a další funkcionáři ÚV KSP.
Soudruh Čche Rjong He přečetl prohlášení soudruha Kim Čong Una, předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR.
Projevy přednesli soudruzi Ri Man Gon, Čo Jon Čun, Ri Jong Sik, ředitel odboru ÚV KSP a Pak Jong Čchol, odborový přednosta (sekční šéf) ÚV KSP.

 

 

Řečníci vyjádřili svou vůli zintenzívnit revoluční ideologickou ofenzívu, aby povzbudili celou stranu a všechen lid v boji za obranu vůdce a revoluce, aby rozbili každý zoufalý pokus nepřátel, zaměřený proti velitelství revoluce s neotřesitelnou vírou, že konečné vítězství v konfrontaci s USA spočívá v oddané ochraně vůdce.

Učinili slavnostní sliby váženému nejvyššímu vůdci, že zcela splní své čestné poslání a povinnost jako vedoucí členové nejvyššího vedení korejské revoluce v první linii posvátné války, aby smetli yankee z planety, na počest velkého Kim Ir Senova národa a Kim Čong Ilovy Koreje.

 

 

Sloužící mužstvo ministerstva lidových ozbrojených sil se setkalo 22. září k přísaze, že povstane k závěrečné bitvě proti USA pod vedením váženého vrchního velitele soudruha Kim Čong Una.

Shromáždění se zúčastnil vicemaršál Korejské lidové armády (KLA) soudruh Hwang Pjong So, člen předsednictva Politického byra ÚV Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a ředitel generálního politického byra KLA; vicemaršál KLA soudruh Ri Mjong Su, náčelník generálního štábu KLA; generálmajor Pak Jong Sik, ministr lidových ozbrojených sil KLDR, a funkcionáři generálního štábu KLA a ministerstva.
Soudruh Hwang Pjong So přednesl prohlášení váženého nejvyššího velitele Kim Čong Una, předsedy Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky.
Soudruh Ri Mjong Su v řeči uvedl, že KLA nikdy nezůstane pasivní ve svém posvátném poslání hájit vůdce, zemi a revoluci, vůči zuřivé provokaci imperialistů USA, snažících se zničit KLDR.

 

 

Máme jednomyslnou jednotu vůdce, strany, armády a lidu, která je silnější než všechny jaderné zbraně na světě dohromady, a nejsilnější útočné prostředky vyvinuté a nasazené vlastním úsilím a nepředstavitelnými válečnými metodami, založenými na čučche.
Útok našeho stylu, který jsme po desetiletí připravovali na závěrečnou bitvu proti gangsterským americkým imperialistům, bude tou nejvážnější a nejhrozivější odvetnou válkou, a tato útočná ofenziva bude pokračovat, dokud je nevyhladíme do posledního, aby nezbyl nikdo, kdo by podepsal kapitulaci, a dokud navždy nezničíme americké imperialisty na celé planetě.

Svět jasně uvidí tragický konec USA s Trumpem, falešným hráčem s ohněm a šéfem gangsterů.

  

Poté následovaly přísežné projevy.

Řečníci zdůraznili, že ozbrojené síly KLDR by měly jasně ukázat celému světu, jak brání autoritu svého vrchního velitele a provádějí jeho rozhodnutí a jak chrání svou ideologii a společenský systém, drahocennější než vlastní životy.

 


 

Setkání mládeže a studentů k dosažení vítězství v závěrečném všeobecném útoku k zúčtování s USA se v sobotu konalo v přírodním divadle mládeže.

Setkání se zúčastnil soudruh Ri Il Hwan, ředitel odboru Ústředního výboru Korejské strany práce, funkcionáři svazu mládeže, mládež a studenti.

Soudruh Čon Jong Nam, první tajemník Ústředního výboru svazu mládeže, přečetl prohlášení soudruha Kim Čong Una, předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR.

 

 

Řečníci vyjádřili, že je zapotřebí, aby se funkcionáři svazu mládeže a mladí lidé stali bojovníky lidských bomb, které změní pevnost nepřátel na popel, když povstanou do závěrečné posvátné války ke zničení amerických imperialistů, jakmile vzlétne signální světlice nejvyššího velitele. Řekli, že bez váhání obětují mládí a život pro jednu rodnou zemi, pokud nastane den rozhodující bitvy, majíce hluboko v mysli, že naše štěstí a naději na světlou budoucnost zaručuje vážený maršál Kim Čong Un.


 

V sobotu se v Lidovém paláci kultury uskutečnilo shromáždění prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, vlády, ministerstev a státních institucí, aby slíbilo konečné vítězství  v závěrečném všeobecném útoku k zúčtování s USA.

Přítomni byli soudruzi Kim Jong Nam, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru KSP a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru KSP a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a další vysocí státní úředníci a funkcionáři předsednictva NLS, vlády, ministerstev a státních institucí.

Soudruh Pak Pong Ču přečetl prohlášení předsedy Komise pro státní záležitosti KLDR soudruha Kim Čong Una. Následovaly projevy.

 


Na Kim Ir Senově náměstí v Pchjongjangu se 23. září uskutečnilo masové shromáždění, aby slíbilo povstání ke zúčtování s USA k dosažení konečného vítězství.

Náměstí bylo zaplněno více než 100 000 lidmi ze všech oblastí života, naplněnými duchem zničení nepřátel.

Na shromáždění byli přítomni soudruzi Kim Su Gil, náhradník Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a předseda pchjongjangského městského výboru KSP, Čcha Hui Rim, předseda lidového výboru města Pchjongjangu, funkcionáři institucí, továren a závodů, pracující, mládež a studenti v Pchjongjangu.

Soudruh Kim Su Gil přečetl prohlášení předsedy Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky soudruha Kim Čong Una.

Na shromáždění byly předneseny projevy.

Čche Hak Čchol, místopředseda městského výboru KSP v Pchjongjangu, uvedl, že všichni členové strany a lid v Pchjongjangu planou vůlí zcela smést americké imperialisty, zapřísáhlé nepřátele, ze zeměkoule. Poznamenal, že k vypořádání se s bezohlednými manévry amerických imperialistů, jejichž cílem je poškodit nejvyšší důstojnost KLDR, provedeme veškerou organizační a politickou práci strany s prioritou věnovanou obraně vůdce a přeměně Pchjongjangu v nedobytnou pevnost k takové obraně vůdce, aby se žádný nepřítel neodvážil provokovat.


Následovala masová demonstrace.

Do široka a daleka se rozeznívaly výkřiky a výzvy silně zanícených demonstrantů plných energie, aby nebyla promarněna zlatá příležitost k tomu, aby se dostalo průchodu potlačovanému hněvu korejského lidu, aby byla zničena americká skupina ignorantských gangsterů, kteří si dovolili vypustit takové invektivy jako „úplné zničení“.
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

(zkráceno)