Skip to content

Banket a umělecké představení pro jaderné vědce a techniky v přítomnosti Kim Čong Una

 

Pchjongjang, 10. září čučche 106 (2017) (KCNA) – V Lidovém divadle se uskutečnilo umělecké představení ke blahopřání jaderným vědcům a technikům, kteří přinesli velkou šťastnou událost v národních dějinách, mimořádně velkou událost, díky perfektnímu úspěchu v testu vodíkové bomby.


Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un spolu se soudružkou Ri Sol Ču vstoupil do hlediště. Vřele zamával nadšeně tleskajícím umělcům a divákům. Po něm vešli vedoucí představitelé a zasloužilí jaderní vědci a technici v oblasti obrany. Mezi diváky byli přispěvatelé k úspěšnému testu vodíkové bomby pro mezikontinentální balistickou raketu, funkcionáři a zasloužilé osobnosti v oblasti atomové energie.  

Účinkující představili úžasnou inscenaci, blahopřející jaderným vědcům a technikům.

 


Představení bylo zahájeno státní hymnou. Na jevišti byl uveden ženský a mužský sbor „Sláva generálu Kim Čong Unovi„, orchestr a mužský sbor „Slavná vlast“ a další pestrá čísla.
Účinkující vysoce ocenili nehynoucí zásluhy váženého soudruha Kim Čong Una, který považuje za nejdůležitější státní záležitost naplnění velké věci velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila v budování jaderné síly a pevně zaručuje vítězný pokrok a věčnou budoucnost věci revoluce čučche, neústupně procházeje kousek po kousku neprošlapaným sněhem v jaderném vyzbrojování.

 

 

V okamžiku, kdy byl jasný obraz váženého soudruha Kim Čong Una promítnut na pozadí scény a zazněl jeho hromový hlas, sál se rozezvučel nadšeným vzrušeným potleskem.

Orchestrální skladba „V běhu“, ženský sbor a mužský sbor „Nadosmrti zachovejte revoluční víru“ a ženský sbor „Sláva našeho života“, odrážející duchovní svět vědců, fascinovaly publikum.

Představení skončilo orchestrem a mužským sborem „Kráčíme cestou věrnosti“.

Po skončení představení drahý vážený vůdce soudruh Kim Čong Un blahopřál k úspěšnému představení, vřele mávaje účinkujícím a divákům.

 
 

Ústřední výbor a Ústřední vojenská komise Korejské strany práce uspořádaly banket ke blahopřání jaderným vědcům a technikům, kteří přinesli velkou šťastnou událost národních dějin, mimořádně velkou událost, díky perfektnímu úspěchu při zkoušce vodíkové bomby.
Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un byl přítomen na banketu. Na pozvání byli přítomni přispěvatelé k úspěšnému testu vodíkové bomby, připravené pro mezikontinentální balistickou raketu.

 


Soudruh drahý vážený vůdce vešel do banketní síně domu Mokran a provedl přehlídku čestné stráže pozemních, námořních, leteckých a protivzdušných sil Korejské lidové armády a Dělnicko-rolnické rudé gardy.
Soudruh Ri Man Gon, místopředseda ÚV KSP, přednesl blahopřejný projev. Vřele blahopřál statečným hrdinům, kteří významně přispěli k dosažení konečného cíle dovršení státní jaderné moci, který byl stanoven na sedmém sjezdu strany, tím, že dosáhli skvělého úspěchu při zkoušce vodíkové pomby po schválení váženým soudruhem Kim Čong Unem, vrchním velitelem jaderných sil republiky. Řekl, že smrtí pohrdající členové sborů, kteří se pouštějí do jaderné bitvy a uskutečňují rozkaz strany za každou cenu tím, že neúnavně věnují své mládí, životy a rodinné štěstí, aniž by chtěli čest nebo chválu, jsou opravdovými vlastenci a skromnými osobami významné služby, kterých si má vážit celá země.
Jedinec stěží může podrobně znát boj a zásluhy jaderných vývojářů, ale naše strana pečlivě bere v úvahu jejich krev a pot a hrdinné činy hluboko v zemi a velice je chválí, uvedl řečník a pokračoval: Na světě není málo lidí v národní obraně, ale pouze naši jaderní vývojáři vedou důstojný život s největší slávou a štěstím v mimořádné lásce a péči vůdce.
Naše vodíková bomba s mimořádně výbušnou silou je bezpochyby vodíkovou bombou váženého soudruha Kim Čong Una, vyrobená jeho horlivou láskou k zemi a lidu, a termonukleární bombou Korejské strany práce.
Naše strana navrhuje jasný zítřek socialistické moci v pevném spoléhání se na vědce obrany, bezmezně věrné zemi a revoluci, uvedl řečník a zdůraznil nutnost, aby se jaderní vývojáři plně vyzbrojili duchem obhajoby Ústředního výboru strany až k smrti, dynamičtěji uskutečňujíce kampaň konečné fáze pro dokončení státní jaderné síly a tím plníce arzenál nejvyššího velení světově nejsilnějšími jadernými hlavicemi, které dokáží zcela zadržet nepřítele.
Na banketu drahý vážený vůdce soudruh Kim Čong Un učinil významné poznámky. Vysoce ocenil jaderné vývojáře za to, že nanejvýše hrdě a realisticky vykonávají odvětvové úkoly stanovené na sedmém sjezdu Korejské strany práce, a znovu jim poděkoval jménem strany a státu.

 

 

Řekl vážně, že velký vůdce soudruh Kim Čong Il by byl rád, kdyby se dozvěděl o dnešním vítězství, když proklestil cestu budování jaderné síly KLDR a vedl práci k vítězství. Nedávný test vodíkové bomby je velkým vítězstvím, které korejský lid získal za cenu své krve, zatímco si utahoval opasky v náročném období, zdůraznil.
Vyzval všechny oblasti a jednotky, aby sledovali bojový duch a rysy jaderných bojovníků, kteří se ujali vedení v úsilí o provedení rozhodnutí sedmého sjezdu strany.
Předložil úkoly vědců a techniků v oblasti obranné vědy, aby vedli vědecké výzkumy pro posílení jaderného odstrašování sebeobrany v úsilí o dosažení konečného cíle dokončení státní jaderné síly, a to dle linie strany současně prosazovat ekonomickou výstavbu a budování jaderné síly.
Řekl, že konečné vítězství revoluce čučche je jisté, jelikož existují pevné samostatné ekonomické základy poskytnuté velkými vůdci, velkým kontingentem talentovaných vědců, armády a lidu, kteří mají revoluční duch Pektu a svou bojovou tradici sebedůvěry.
Vyzval spolehlivé jaderné bojovníky naší strany, aby dosáhli větších vítězství zdvojnásobeným úsilím, aniž by upadali na duchu, který představili přinesením velké šťastné události národních dějin, mimořádně velké události, prostřednictvím úspěšného testu vodíkové bomby.
Banket probíhal v atmosféře přetékající vysokým revolučním nadšením účastníků pevně bránit stranu a revoluci nejsilnějšími jadernými bombami na světě tím, že úspěšně dovrší výzkumnou a vývojovou kampaň v závěrečné fázi pro dokončení státní jaderné síly, udržujíce věrnost vedení váženého soudruha Kim Čong Una.
Na banketu byli přítomni soudruzi Hwang Pjong So, Pak Pong Ču, Čche Rjong He a další významní představitelé strany, státu a armády.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp