Skip to content

69 let KLDR: lidová Korea kráčí vpřed cestou nezávislosti, songunu a socialismu

 

Pchjongjang, 9. září čučche 106 (2017) (KCNA) – Korejská lidově demokratická republika je jednou a jedinou socialistickou mocností na světě, která je důstojná nezávislostí, silná spoléháním na vlastní síly a mocná v sebeobraně.
Na světě existuje nemálo zemí, nazývajících se mocnostmi pro obrovskou rozlohu nebo pro početné obyvatelstvo. Ale celková síla země a její strategická pozice nejsou definovány jejím územím ani zdroji a ekonomickou mocí.
KLDR je malá v teritoriální velikosti a počtu obyvatel, ale úspěšně zachovala svrchovanost země a národa a právo na existenci vlastními obrannými prostředky jaderného odstrašení a uskutečňuje sny a ideály svého lidu jeden po druhém v konfliktní situaci, kdy se USA samy nazývají “jedinou supervelmocí”.

 

Již téměř 70 let od svého založení 9. září čučche 37 (1948) provádí KLDR nezávislý rozvoj a dosahuje prosperity myšlenkou čučche, založenou prezidentem Kim Ir Senem v letech mládí ve třicátých letech minulého století. Díky této myšlence dosáhl korejský lid vítězství ve válkách proti japonským a americkým imperialistům a vybudoval zemi nezávislou v politice, soběstačnou v ekonomice a spoléhající na vlastní síly v národní obraně.
Spojené státy setrvávají u jaderných válečných cvičení pro napadení KLDR a nechutných manévrů k její izolaci a potlačení, aby odstranily socialistickou Koreu, kráčející vpřed cestou socialismu.

 

 

Ale všechno se obrací proti USA. Naopak, KLDR se stala mocnou zemí, která způsobila dramatickou změnu světových politických a vojenských dynamických struktur.
Unikátní politika songun (vojenství na prvním místě), která ztělesňuje myšlenku čučche a duch sebevědomí, posílila KLDR v zemi konstruující a vypouštějící družice, jednu z pěti světových mocností s balistickou raketou, která byla vypuštěna z ponorky, jednu ze tří světových mocností vlastnících technologii mobilní mezikontinentální balistické rakety a sílu, které se podařil test vodíkové bomby určené k umístění na mezikontinentální balistickou raketu.

 Navzdory zoufalým snahám USA a nepřátelských sil proti KLDR vybudovala KLDR řadu monumentálních staveb, jako je Pektusanská elektrárna hrdinné mládeže, Vědecko-technický komplex, lyžařské středisko Masikrjong a ulice Rjomjong.
KLDR pevně kráčí vpřed po cestě nezávislosti, songunu a socialismu pod vedením váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una, který uskutečňuje věc nezávislosti prosazenou a rozvinutou prezidentem Kim Ir Senem a vůdcem Kim Čong Ilem, a jejich touhu po budování velmoci.
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Pozn. red.: Reakční síly poskytly Korejské lidově demokratické republice k jejímu svátku zvláštní dar – zrušení účtu (kanálu) Uriminzokkiri (volně přeloženo “Společným úsilím našeho národa”) na serveru YouTube…