Skip to content

Premiér KĽDR navštívil oblasť Samčijon


Pchjongjang, 23. augusta čučche 106 (2017) (Rodong Sinmun) – Premiér KĽDR Pak Pong Ču uskutočnil terénnu inšpekciu v oblasti Samčijon, kde prebiehajú stavebné projekty.

Navštívil Samčijonskú železničnú stanicu mládeže, Pektusanské múzeum, veterné a solárne elektrárne a ďalšie objekty vo výstavbe a povzbudil členov údernej brigády z Divízie 216 pri vykonávaní úloh v stavebníctve.

Na odbornej poradnej schôdzi boli prijaté praktické opatrenia na výrobu dokončovacích stavebných materiálov s využitím bohatej pemzy v Samčijonskej oblasti, zabezpečenie rýchlosti a kvality výstavby na najvyššej úrovni a na pomoc súvisiacim jednotkám pri dodávaní zariadení a materiálov na stavby.

Premiér tiež navštívil Hyesanskú baňu mládeže a rafinériu Unhung, aby sa dozvedel o ich produkcii. Vyzval na maximalizáciu produkcie nerastných surovín a neželezných kovov a podnikol kroky na urýchlenie projektu skrášlenia oblasti Samčijon.

Rodong Sinmun – rodong.rep.kp