Skip to content

Spoločné priateľské stretnutie v rámci 5. medzinárodného festivalu na chválu veľkých osôb hory Pektu


Pchjongjang, 17. augusta čučche 106 (2017) (KCNA) – Spoločné priateľské stretnutie účastníkov 5. medzinárodného festivalu na chválu veľkých osôb hory Pektu sa uskutočnilo vo štvrtok v basketbalovej telocvični na ulici Čchongčchun.

Prítomná bola predsedníčka Kórejského výboru pre kultúrne vzťahy so zahraničím súdružka Kim Čong Suk, ďalej boli prítomní podpredsedovia Kórejského prípravného výboru a príslušní funkcionári.

Stretnutia sa zúčastnili Madhav Kumar Nepal, ktorý je bývalým predsedom vlády Nepálu a čestným predsedom Medzinárodného prípravného výboru pre zhromaždenie 2017 – Chvála veľkým osobám hory Pektu, spolupredsedovia a predsedovia medzinárodných a regionálnych prípravných výborov a osobnosti z rôznych kruhov.

Súdružka Kim Čong Suk vo svojom príhovore na stretnutí povedala, že 5. medzinárodný festival chvály veľkých osôb hory Pektu je významnou príležitosťou, ktorá preukázala jednomyseľnú snahu a vôľu ľudstva urýchliť víťazný pokrok za vec globálnej nezávislosti a vzdať vysokú úctu veľkým osobám hory Pektu. Vyjadrila presvedčenie, že festival sa bude ďalej rozvíjať ako pravidelné veľké stretnutie vďaka nekonečnej úcte pokrokových ľudí.

Na stretnutí vystúpili so svojím predstavením kórejskí umelci, účastníci absolvovali rôzne športové a zábavné hry a slávnostnú atmosféru zavŕšila tanečná zábava.

 


Kórejská ústredná tlačová agentúra – www.kcna.kp