Skip to content

Kim Čong Un zkontroloval velitelství strategických sil KLA

 

Pchjongjang, 15. srpna čučche 106 (2017) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zkontroloval 14. srpna velitelství strategických sil Korejské lidové armády (KLA).

Zamával nadšeně tleskajícím členům služby a nechal se s nimi vyfotografovat.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce prošel historickými vzpomínkami a údaji vystavenými ve Studijní síni kimirsenismu-kimčongilismu.

Když se na ně podíval, vzpomněl si s hlubokým pohnutím na velkolepé vůdcovské výkony skvělých velitelů hory Pektu, zaznamenaných na každé stránce dějin strategických sil KLA, zobrazující svou moc se silou bezpříkladnou na světě jako silná útočná služba, symbolická pro důstojnost a moc Koreje.

Poté vyslechl na velitelském stanovišti rozhodnutí generála Kim Rak Gjoma o plánu strategických sil pro obklopující střelbu na Guam.

Dlouho zkoumal plán a diskutoval s velícími důstojníky opravdu svědomitě.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce pochválil strategické síly KLA za to, že vypracovaly podrobný a pečlivý plán, jak to měla v zámyslu strana, a zkoumal přípravu střelby k demonstraci moci.

Byv zpraven velitelem strategických sil, že čekají na rozkaz Ústředního výboru strany poté, co dokončili přípravy k obklopující střelbě na Guam, s velkým uspokojením řekl, že duch hwasongských dělostřelců je velmi vysoký a že je svěže odhodlán, osobně vida bojovou připravenost a vysokého ducha dělostřeleckých velitelů velkých kombinovaných jednotek. Řekl, že imperialisté USA dali své krky do oprátky prostřednictvím svého bezohledného vojenského konfrontačního vydírání, a dodal, že bude déle sledovat chování pošetilých a hloupých yankeeů, prožívajících těžkou dobu v každé minutě svého bídného osudu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že chce poradit USA, které bezhlavě vedou situaci na Korejském poloostrově na nejhorší okraj výbuchu, aby plně zohlednily s jasnou hlavou zisky a ztráty a pro kterou stranu je současná situace více nepříznivá.

 

 

Aby bylo možné zmírnit napětí a zabránit nebezpečnému vojenskému konfliktu na Korejském poloostrově, je nutné, aby USA nejprve provedly správnou volbu a ukázaly ji v akci, protože na poloostrově nasadily obrovské jaderné strategické vybavení k provokování KLDR, uvedl a dodal: USA by měly okamžitě zastavit své arogantní provokace a jednostranný tlak na KLDR a již ji neprovokovat.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že pokud yankeeové přetrvávají ve své extrémně nebezpečné činnosti kolem Korejského poloostrova a zkoušejí sebeovládání KLDR, ta učiní zásadní rozhodnutí, jak již prohlásila, upozorňujíc USA, že by měly přiměřeně přemýšlet a správně posuzovat, aby neutrpěly další hanbu od KLDR pod očima světa.

Pokud plánovaná střelba demonstrace síly bude následovat kvůli nerozvážnosti USA přesahující hraniční čáru, bude to nejkrásnější historický okamžik, kdy naši hwasongští dělostřelci vytrhnou průdušky yankeeům a namíří dýky na jejich krky, řekl, podtrhuje potřebu vždy pohotově stát v připravenosti ke střelbě pro zahájení akce, jakmile naše strana rozhodne.

 

 

Poté vážený soudruh nejvyšší vůdce prošel vojenskou výcvikovou školou a tělocvičnou a vyzval k pevnému ustavení čučche ve vzdělávání a neustálému zlepšování kvality vojenského výcviku, aby připravil všechny hwasongské dělostřelce velké kombinované jednotky, aby byli dobrými bojovníky v kampani mozků, dobře znalými moderní vojenské vědy a technologie, změněných způsobů války nepřátel a korejského stylu válečných metod proti nim.

Zdůraznil potřebu vytvořit systém znovuvzdělání velitelů a technických pracovníků strategických sil v souladu s modernizací a vylepšováním balistických raket.

Prošel zařízením pro zásobování velké kombinované jednotky, včetně jídelny dílčí jednotky, prokazuje otcovskou péči o živobytí sloužícího mužstva.

 

 

Soudruh drahý vážený vůdce si užil představení umělecké skupiny velké kombinované jednotky v sále vojáků.

Tím, že vyjádřil uspokojení nad dobrým výkonem, který živě představil operační poslání a rysy strategických sil a touhu, myšlenky a pocity hwasongských dělostřelců, poskytl drahocenné poučení pro výkony umělecké skupiny.

Strategické síly mají velmi důležité místo a povinnost při provádění strategických plánů Korejské strany práce, uvedl, vyzývaje strategické síly, aby pevně ustavily monolitní systém vedení, monolitní systém velení a řízení nejvyššího velitele nad jadernými silami a dále dokončovali metody raketového útoku orientovaného na čučche.

 

 

Řka s hlubokou důvěrou, že je uklidňující mít strategické síly KLA, spolehlivý cenný meč zaručující věčnou budoucnost země a národa, vyjádřil očekávání a přesvědčení, že všichni důstojníci a mužstvo strategických sil přinesou nový obrat v dokončování bojové připravenosti, dobře si uvědomujíce důležité poslání, které přijali před stranou, zemí a lidem.

S hlubokou důvěrou důstojníci a mužstvo strategických sil KLA potvrdili, že jsou odhodláni dosáhnout konečného vítězství v boji proti USA tím, že silnými útoky vypálí cíle v jižní Koreji, Japonsku, operační oblasti v Pacifiku a na kontinentu USA, vyvěšujíce posvátné rudé vlajky strany a vlajky vrchního velitele na každé jedné odpalovací rampě, jakmile vydá rozkaz.

 

 

Doprovázeli ho vicemaršál KLA soudruh Hwang Pjong So, ředitel Generálního politického byra KLA, a soudruh Kim Čong Sik, náměstek ředitele oddělení ÚV Korejské strany práce.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp