Skip to content

Pozdrav východu slnka na hore Pektu

Samčijon, 14. augusta čučche 106 (2017) (KCNA) – Odštartoval 5. medzinárodný festival na chválu veľkých osôb hory Pektu.

Festival je medzinárodným stretnutím, ktoré dynamicky povzbudzuje boj pokrokového ľudu celého sveta za dodanie lesku revolučným dráham a zásluhám prezidenta Kim Ir Sena a vodcu Kim Čong Ila, prechovávanie vysokej úcty váženému najvyššiemu vodcovi Kim Čong Unovi ako slnku 21. storočia a budovanie spravodlivého, pokojného a sviežeho sveta.

Stretnutie pozdravu slnka sa konalo na vrchole hory Pektu v pondelok.

Na stretnutí bol prítomný súdruh Kim Ki Nam, podpredseda ÚV Kórejskej strany práce, ktorý je čestným predsedom Medzinárodného prípravného výboru pre zhromaždenie na chválu veľkých osôb hory Pektu, ďalej podpredsedovia Kórejského prípravného výboru pre zhromaždenie na chválu veľkých osôb hory Pektu, veľvyslanec Spojených miest a miestnych samospráv v oblasti Ázie a Tichomoria Peter Woods, predseda Ľudovej progresívnej strany Nigérie Damian Ogbonna, predseda Japonského výboru pre nezávislé a mierové znovuzjednotenie Kórey Fumihiro Himori, predseda Ruského združenia pre priateľstvo a kultúrnu spoluprácu s KĽDR Viktor Petrov, predseda Združenia priateľstva medzi Dánskom a KĽDR Anders Kristensen, ktorí sú spolupredsedami Medzinárodného prípravného výboru pre zhromaždenie na chválu veľkých osôb hory Pektu, delegácie a delegáti rôznych krajín, regiónov a medzinárodných demokratických organizácií, osobnosti z rôznych kruhov a pracovníci zahraničných veľvyslanectiev v Pchjongjangu.

Neil Fitzgerald, spolupredseda regionálneho prípravného výboru Oceánie pre zhromaždenie na chválu veľkých osôb hory Pektu, prečítal na stretnutí Pektusanskú deklaráciu pre rok 2017.

Deklarácia velebila zásluhy súdruhov Kim Ir Sena, Kim Čong ila a Kim Čong Una.

Povedal:

 1. Ich veľké excelencie Kim Ir Sen a Kim Čong Il sú slnkom ľudstva nažive s dobou nezávislosti.
  Budeme naveky chváliť jeho excelenciu Kim Ir Sena a jeho excelenciu Kim Čong Ila, ktorí sa nesmrteľne podieľali na realizácii svetovej veci nezávislosti ako slnko čučche a songunu a ďalej rozvíjať festival do politického a kultúrneho rozmeru, ktorý dodá lesk veľkej myšlienke a zásluhám neuveriteľne veľkých mužov.
 2. Jeho vážená excelencia Kim Čong Un je veľké slnko 21. storočia, ktoré vedie svetovú vec nezávislosti k brilantnému víťazstvu.
  Sme presvedčení, že vďaka jeho excelencii Kim Čong Unovi, ktorý drží kormidlo svetovej politiky, bude 21. storočie oslavované ako veľké storočie Kim Čong Una, v ktorom sa odstráni nadvláda, podriadenosť, agresia a zasahovanie do suverenity a nastolí sa rovnosť všetkých krajín a skutočná medzinárodná spravodlivosť.
 3. Veľký pektusanský národ je prameňom víťazstva, ktorý dynamicky zrýchľuje svetovú nezávislosť pomocou sily spravodlivosti a pravdy.
  Budeme dynamickejšie vyvíjať aktivity na podporu veľkého pektusanského národa, pevnosti nezávislosti proti imperializmu a bašty socializmu, ktorý sa dynamicky rozvíja na ceste k nezávislosti, songunu a socializmu, pričom energicky zdoláva všetky výzvy v dejinách.
  Budúcnosť ľudstva je ružová a jasná a historická vec budovania nového nezávislého sveta sa určite dosiahne vďaka veľkému slnku, ktoré stúpa vo veľkom duchu hory Pektu.

Po prečítaní vyhlásenia zarecitovali Abdoulaye Diallo, predseda Guinejskej spoločnosti pre štúdium literárnej idey čučche a podpredseda Guinejského prípravného výboru pre zhromaždenie na chválu veľkých osôb hory Pektu a argentínsky spisovateľ Jorge Luis Ubertali ich improvizované básne chváliace jedinečne veľké osoby.

Účastníci stretnutia podpísali transparent, na ktorom stálo „Sláva silnému pektusanskému národu!“, s plným presvedčením, že budúcnosť ľudstva je jasná a sľubná a globálna vec nezávislosti bude dosiahnutá vďaka Kim Čong Unovi.

Účastníci pochodovali na hudobnú skladbu „Pôjdeme na horu Pektu“ držiac transparenty ako napríklad „Nech žije generál Kim Čong Un, slnko 21. storočia“ a slávnostné vlajky.

 


 

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra – www.kcna.kp