Skip to content

Prohlášení vlády KLDR k sankcím RB OSN

Pchjongjang, 7. srpna čučche 106 (2017) (KCNA) – Vláda Korejské lidově demokratické republiky v pondělí vydala prohlášení o tom, že USA a jiné nepřátelské síly, vyděšené růstem jaderných sil KDR v kvalitě i kvantitě, přistoupily k nejintenzivnějším sankcím, tlaku a provokacím proti ní.

Prohlášení říká:

6. srpna USA sestavily v Radě bezpečnosti OSN „rezoluci o sankcích“ 2371, která je zaměřena na úplné zablokování hospodářského rozvoje KLDR a (zablokování) zlepšení živobytí obyvatelstva a označuje test mezikontinentální balistické rakety za „hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost„.
Tato „rezoluce o sankcích“ OSN, ze všech důvodů a cílů, je výsledkem ďábelských pokusů USA izolovat a potlačit KLDR, což představuje zjevné porušení její suverenity a otevřenou výzvu vůči ní.
Přístup KLDR k nejsilnějším jaderným silám je spravedlivým a legitimním opatřením k sebeobraně, které chrání suverenitu země a právo národa na existenci před panovačnými a násilnými činy USA, které je učinily svým obchodem k provádění politiky extrémního nepřátelství a představují jadernou hrozbu pro KLDR déle než půl století.
Úspěšné testovací odpálení mezikontinentální balistické rakety z
e strany KLDR bylo přísným varováním pro USA, které jsou usazeny daleko napříč Pacifikem a plodí bezohlednou a nebezpečnou vojenskou provokaci a opovržlivou kampaň sankcí vůči KLDR.
Nicméně Spojené státy jsou zděšenější a zoufalejší namísto toho, aby přijaly existenci KLDR a naučily se s ní koexistovat. Snaží se vést situaci na Korejském poloostrově na pokraj jaderné války, šíleně pádíce k provádění raketového cvičení proti KLDR a nasazení masivního strategického vybavení na poloostrově.
Právě v tomto kontextu USA zmanipulovaly Radu bezpečnosti OSN k sestavení „rezoluce o sankcích“, které jsou horší než kdykoli předtím, zahrnujíce úplný zákaz dokonce i běžných obchodních činností a ekonomické výměny, čímž před celým světem zveřejnily svůj zlý úmysl vymazat ideologii a systém KLDR a vyhladit její lid.
Na druhé straně USA způsobují takové vydírání, nemajíce čas si otřít ústa, činíce nestoudné poznámky, že zvažují takzvanou vojenskou možnost zaměřenou na KLDR.
Existují země, na které platí absurdní hrozby USA a jsou země, které leží pokořeny před zastrašováním USA.
Spojené státy, které tvrdí, že jsou „jedinou velmocí světa“, a sousedé KLDR, nikterak menší rozlohou než USA, jsou tak vyděšeni jen dvěma testy mezikontinentálních balistických raket KLDR, že dělají spoustu scény, štěkajíce na sebe navzájem. Sledování jejich zloby pouze zdvojnásobuje hrdost KLDR ve velké síle země a znovu potvrzuje její víru, že cesta, kterou si zvolila, je jediným způsobem, jak přežít a prosperovat.

 

KLDR již získala vše, co potřebovala, majíc v rukou vše, co chtěla, náročným bojem za nejhoršího režimu sankcí, který vytvořily četné „rezoluce o sankcích“ OSN, přijaté na podnět USA během posledních několika desetiletí. Je to jen zoufalá naděje uvažovat o jakékoliv šanci, že KLDR se otřese o palec nebo změní svůj postoj sankcemi tohoto nového druhu, uvalenými nepřátelskými silami.
Vzhledem k tomu, že USA zahájily provokaci v plném rozsahu vůči KLDR ve všech oblastech politiky, ekonomiky a armády, nic nemůže změnit vůli a odhodlání armády a lidu KLDR reagovat přijetím rozhodných odvetných opatření.
Vláda KLDR vážně prohlašuje, že se musí vyrovnat s těžkou situací, kterou vytvořily zběsilé činy USA a jiných nepřátelských sil.

 

 


Zaprvé, KLDR nejrozhodněji odsuzuje a zcela odmítá „rezoluci o sankcích“ RB OSN, která byla sestavena USA a dalšími nepřátelskými silami, jako protiprávní porušení suverenity země.
KLDR přijímá opatření na posílení sebeobranného jaderného odstrašení, aby čelila politice extrémního nepřátelství a jaderné hrozby proti ní ze strany USA, největšího jaderně ozbrojeného státu na světě. Nazvání těchto opatření „hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost“ je gangsterská logika, která naznačuje, že zbytek světa by se měl stát buď koloniemi USA, které slouží jejich zájmům, nebo se stane obětí jejich agrese.
Země, které otevřeně usilují o udržení stálé jaderné hegemonie tím, že provádějí většinu jaderných testů na světě a odpalují mezikontinentální balistické rakety, kdykoli chtějí, přijímají nezákonné a protiprávní „rezoluce o sankcích“ ke kriminalizaci posilování sebeobranné jaderné síly KLDR a vynucují tyto sankce za údajné jejich „porušení“. To představuje vrchol odporného dvojího metru.
Dokud nepřátelská politika a jaderná hrozba USA budou pokračovat, KLDR bez ohledu na to, co kdo bude říkat, nikdy neuvede své sebeobranné jaderné odstrašení na jednací stůl ani se neodchýlí ani o kousek od cesty, kterou si sama zvolila, cesty posilování státní jaderné síly.

 

 


Zadruhé, když si USA vymyslely „rezoluci o sankcích“ zmanipulováním RB OSN, aby zničily svrchovanost KLDR a její právo na existenci a rozvoj, KLDR se přesune do své rozhodné akce spravedlnosti, jak již objasnila.
USA se chovají absurdně tím, že se uchylují k anachronickým sankcím a nátlakové kampani proti KLDR namísto ocenění strategického statusu KLDR a věnování náležité pozornosti opakovaným varováním. Neudržitelné chování USA pouze urychlí jejich vlastní zánik.

Vzhledem k tomu, že gangsteři USA zůstávají nezměněni ve své nízké a zlostné provokaci, bude KLDR dále zvyšovat sílu spravedlnosti, aby důkladně vykořenila příčinu války a agrese, a nikdy se neodvrátí od tohoto zápasu až do cíle.

 

 

Zatřetí, KLDR nechá USA draze zaplatit za veškeré zločiny, kterých se dopustily vůči státu a lidu této země.
USA kdysi vedly tragickou válku, v níž se tato země změnila v moře krve a ohně a nenechaly kámen na kameni, aby zničily ideologii a systém KLDR po desetiletí. USA se smutně mýlí, pokud považují svou pevninu za bezpečné útočiště, protože je na druhé straně oceánu.
Ty země, kterým USA poskytly „díky“ za odměnu za účast ve spiknutí, aby nyní vynalezly hanebnou
„rezoluci o sankcích“ proti KLDR prostřednictvím svého tajného uspořádání, se nikdy nebudou moci vyhnout odpovědnosti za zvýšení napětí na Korejském poloostrově a ohrožení míru a bezpečnosti regionu.
Pokud Spojené státy nedokáží jednat uvážlivě, přetrvávajíce ve svých bezohledných pokusech o potlačení KLDR, nebudeme kolísat nebo váhat použít jakoukoli formu konečných prostředků.
KLDR nepovolí v souběžném rozvíjení obou front, trvalého praporu obrany míru, a bude pokračovat v pochodu přímo vpřed na konec cesty, kterou si sama zvolila, bez nejmenšího odchýlení.

 

 

Plná podpora prohlášení vlády KLDR – masové shromáždění a manifestace v Pchjongjangu

  

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Bulletin velvyslanectví KLDR v Praze

Fotografie: Korea dnes, http://www.dprktoday.com